Monday, May 1, 2017

ျမန္မာ့မီးရထား ႏွစ္ ၁၄ဝ(ေကာင္းစည္သူ)
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁၄ဝ ခန္႔၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္ ေမလ တစ္ရက္ေန႔ နံနက္ေျခာက္နာရီတြင္ A 01 ေရေႏြးေငြ႕စက္ေခါင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ရထားတြဲ ၁၃ တြဲသည္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ ျပည္ၿမိဳ႕သို႕ ထြက္ခြာလိုက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီးရထားသမိုင္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထိုေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခဲ့သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးမီးရထားသည္ ရန္ကုန္ ဘူတာႀကီးမွ ကိုးမိုင္ကြာေဝးသည့္ အင္းစိန္ဘူတာအထိ ခုတ္ေမာင္းခဲ့ကာ လမ္းတြင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ဘူတာႏွင့္သမိုင္းဘူတာတို႔တြင္ ရပ္နားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံး ေျပးဆြဲခဲ့သည့္ ရထားစက္ေခါင္းသည္ ေပါင္ခ်ိန္ ၃၈၅၇ ဆြဲအားရွိသည့္ ၁၈ တန္ အင္ဂ်င္ျဖစ္ၿပီး ႐ိုး႐ိုးတြဲ ၁၂ တြဲ ႏွင့္ သီးသန္႔တြဲ တစ္တြဲ ပါရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္-ျပည္ မီးရထားလမ္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ဝန္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး ဆာေအေရဗားသြန္မဆင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မီးရထားတြင္လိုက္ပါစီးနင္းခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ဘူတာမွ မီးရထားစတင္ ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ ေပထုတ္မ်ား ပစ္ေဖာက္၍ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ မီးရထားကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျမင္ေတြ႕ၾကရသျဖင့္ အံ့ၾသခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ပထမဆုံး ျမန္မာ့ မီးရထားလမ္း
ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးလာခ်ိန္တြင္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မီးရထားလမ္းတစ္ခုေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဝန္ရွင္မင္းႀကီး ဆာအက္ရွလီ အီဒင္ (Sir Ashley Eden )သည္ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္ ဦးေဆာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အေနာက္ေျမာက္ယြန္းယြန္း ၁၇၄ မိုင္ကြာေဝးသည့္ ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ ၁၆၁ မိုင္ ရွည္လ်ားသည့္ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္တြင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့သည္။
ၿဗိတိသွ်တို႔၏ စစ္ေရးအျမင္အရ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျမန္မာဘုရင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း စုန္ဆင္းလာပါက ျပည္ၿမိဳ႕သို႔ လ်င္ျမန္စြာေရာက္ရွိႏိုင္သျဖင့္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားထံ စစ္လက္နက္၊ ရိကၡာပစၥည္းမ်ား ျဖည့္တင္းႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္မွ ျပည္သို႔ ရထားလမ္းကို ဦးစြာေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။
၁၈၇၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္
မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ တိုင္းထြာတြက္ခ်က္မႈမ်ားျပဳခဲ့ၿပီး ၃၉ ဒသမ ၃၇ လက္မ အရြယ္ သံလမ္းမ်ား ကို သံလမ္း ႏွစ္ခုအၾကား အကြာအေဝး ၃ ေပ၊ ၃ ဒသမ ၃၇၅ လက္မထားရွိရန္စီစဥ္ခဲ့ကာ သံလမ္းမ်ားကို ကရာခ်ိမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ သယ္ယူခဲ့သည္။ ရန္ကုန္-ျပည္ရထားလမ္းကို ၁၈၇၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၈၇၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ရထားလမ္း တစ္မိုင္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၇၃ဝဝဝ ကုန္က်ခဲ့သည္။
မီးရထားေျပးဆြဲမႈလုပ္ငန္းအဝဝကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း အစိုးရမီးရထားလုပ္ငန္း (The Rangoon and Irrawaddy Valley State Railway) က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့ပထမဆံုး မီးရထားလမ္းျဖစ္သည့္ ၿဗိတိန္ရွိ ဒါလင္တန္ (Darlington) ႏွင္႔ စေတာ့တန္ Stockton) ရထားလမ္း ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၅၂ ႏွစ္ အၾကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မီးရထားစတင္ ေျပးဆြဲ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ရန္ကုန္ႏွင့္ျပည္ အၾကားတြင္ ဘူတာ႐ုံ ၁၈ ခု ေဆာက္လုပ္ခဲ့ကာ ယင္းတို႔အနက္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ မီးရထား ဘူတာမ်ားပုံစံကို ယူ၍ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ဘူတာႏွင့္ အင္းစိန္ဘူတာသည္ ယေန႔တိုင္ မူလလက္ရာအတိုင္းရွိေနသည္။
ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး
ရန္ကုန္-ျပည္ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အတူ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးႏွင့္ ျပည္ဘူတာတို႔ကို ၁၈၇၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးသည္ သြပ္မိုး၊ သစ္သားအေဆာက္အအုံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မီးရထား သံလမ္းမ်ား၏ ေတာင္ဘက္ျခမ္း(ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလမ္းဘက္) တြင္ တည္ရွိခဲ့သည္။ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကို မီးရထား ႐ုံေတာ္ဟုလည္း ေကာင္း၊ ဖယ္ရာလမ္း (ယခုပန္းဆိုးတန္းလမ္း) ထိပ္တြင္ရွိ သျဖင့္ ဖယ္ရာစခန္းဟု လည္းေကာင္း၊ ဘူတာအနီးတြင္ကြမ္းျခံမ်ားရွိခဲ့သျဖင့္ ကြမ္းျခံဘူတာဟု လည္းေကာင္း ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ တည္ရွိသည့္ ဘူတာႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ၃၁၂၆ မိုင္ ျဖန္႔ၾကက္ထားသည့္ မီးရထားကြန္ရက္၏ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာေနရာအျဖစ္တည္ရွိေနေပသည္။
ၿဗိတိသွ် အစိုးရသည္ ၁၉၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကို အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ကာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဘုံေဘၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရ ဗိသုကာ အၾကံေပးေဟာင္း မစၥတာဝီလ္ေကာ့အား ပုံစံေရးဆြဲရန္ တာဝန္ ေပးခဲ့သည္။ မစၥတာ ဝီလ္ေကာ့က ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး စီမံကိန္းဧရိယာ စတုရန္းေပ ၁ဝဝဝဝဝ အနက္ ဘူတာႀကီး ပင္မ အေဆာက္အအုံ အတြက္ စတုရန္းေပ ၆ဝ၄ဝဝ ႏွင့္က်န္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ားအတြက္ ၅၈၄ဝဝ စတုရန္းေပ အသုံးျပဳရန္ ပုံစံထုတ္ခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးတြင္ ရထားဆိုက္ရန္ ေပ ၁ဝဝဝ ရွည္၍ ငါးေပက်ယ္သည့္ စႀကႍမ်ားႏွင့္ ေပ ၂၅ဝ စီ ရွည္ ေသာ ကုန္ေလွာင္႐ုံမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပင္မဘူတာ႐ုံကို ကိုလိုနီေခတ္လက္ရာ ဝိတိုရိယ အေဆာက္အအုံဒီဇိုင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ဘူတာႀကီး၏ မ်က္ႏွာစာတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ျမင္းလွည္း၊ လန္ခ်ားႏွင့္ လက္တြန္းလွည္းမ်ား ရပ္နားရန္ေနရာႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူရန္ေနရာမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က မီးရထားမ်ားတြင္ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္းႏွင့္ တတိယတန္းမ်ားပါရွိရာ အတန္းလိုက္စီးနင္းလိုက္ပါၾကမည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ေနရာမ်ား ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။
တတိယတန္းေနရာသည္ အရွည္ ေပ ၇ဝဝ၊ အက်ယ္ ေပ ၄ဝ ရွိသည္။ ပထမတန္းႏွင့္ ဒုတိယတန္းေနရာသည္ အရွည္ေပ ၁၅ဝ၊ အက်ယ္ ေပ ၄ဝ က်ယ္ဝန္းၿပီး ပထမတန္းႏွင့္ဒုတိယတန္း ႀကိဳတင္လက္မွတ္ အေရာင္းဌာနကို ပူးတြဲဖြင့္လွစ္ထားသည္။ တတိယတန္းႀကိဳတင္ လက္မွတ္႐ုံကို ဘူတာႀကီး ပင္မအေဆာက္အအုံတြင္ ထားရွိၿပီး အတန္းစုံ လက္မွတ္အေရာင္းဌာနသည္ ေမာင္ဂိုမာရီလမ္း (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း) ခုံးတံတား အဝင္အဝတြင္ရွိခဲ့သည္။
ဘူတာႀကီး ခုံးေက်ာ္တံတားတြင္ လမ္းသုံးလမ္း ပါဝင္ခဲ့ကာ ၁၁ ေပက်ယ္ဝန္းသည့္ အလယ္လမ္းသည္ ဘူတာ႐ုံမွ ထြက္ရန္ျဖစ္ၿပီး ခုနစ္ေပ က်ယ္ေသာ ေဘးဝဲယာ လမ္းႏွစ္ခုသည္ ဘူတာ စႀကႍအသီးသီးသို႔သြားရန္ျဖစ္သည္။
ဒုတိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ဆာဟင္နရီအဒမ္ဆင္ ဖြင့္လွစ္
ရန္ကုန္ဘူတာ႐ုံသစ္ကို ၁၉၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ တြင္ ဒုတိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ဆာဟင္နရီအဒမ္ဆင္က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ဘူတာ႐ုံတည္ေဆာက္စရိတ္သည္ ၃၂၄၂ဝဝဝ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဗုံးဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သျဖင့္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ယေန႔ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ဒီဇိုင္းကို ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာဦးလွသြင္က ပုံစံထုတ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္တြင္ ပႏၷက္႐ိုက္၍ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ထုထည္ႀကီးမား၍ စုလစ္မြန္းခြၽန္တို႔ျဖင့္ လွပတင့္တယ္သည့္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကို ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာ ဦးတင္က တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။
အက်ယ္အဝန္း စတုရန္း ၅ဝဝဝ မီတာရွိသည့္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေငြက်ပ္ ၄၇၄၆၁၈၇ ကုန္က်ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးအား ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအုံတစ္ခုအျဖစ္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
ရထားလမ္းကြန္ရက္
ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ မီးရထားလမ္းမေဖာက္လုပ္မီ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရာသီမေရြြးသြားႏိုင္သည့္ ေက်ာက္ခင္းလမ္း ၂၉၂ မိုင္အပါအဝင္ ေျမလမ္း ၈၁၅ မိုင္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္-ျပည္ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ ရထားလမ္းအရွည္ ၁၆၆ မိုင္ရွိသည့္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူ ရထားလမ္းကို ၁၈၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံေဖာက္လုပ္ခဲ့ရာ ၉၃ မိုင္ရွည္ေသာ ရန္ကုန္-ေညာင္ေလးပင္လမ္းပိုင္းကို ၁၈၈၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ တြင္လည္းေကာင္း၊ ၇၃ မိုင္ရွည္သည့္ ေညာင္ေလးပင္-ေတာင္ငူလမ္းပိုင္းကို ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးကို ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ မီးရထားလမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ရာ ၅၉ မိုင္ ရွည္ေသာ ေတာင္ငူ - ပ်ဥ္းမနားလမ္းပိုင္းကို ၁၈၈၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၄၉ ဒသမ ၅၁ မိုင္ရွည္ေသာ ပ်ဥ္းမနား- ရမည္းသင္း လမ္းပိုင္းကို ၁၈၈၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၁၁ မိုင္ ရွည္ေသာ ရမည္းသင္း-မႏၲေလးလမ္းပိုင္းကို ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ မီးရထားလမ္းမ်ားသည္ ၁၉၄ဝ-၄၁ ခုႏွစ္အထိ သံလမ္းမိုင္ ၂၈၅၂ မိုင္ရွိခဲ့သည္။ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အတြင္း မပ်က္စီးဘဲ က်န္ရွိေနသည့္ မီးရထားသံလမ္း ၆၇၄ မိုင္ ႏွင့္ ၿဗိတိသွ် အမွတ္ (၁၂) တပ္မေတာ္က ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ လမ္းမိုင္ ၂၇ မိုင္၊ စုစုေပါင္း ၇၁ဝ မိုင္တြင္ မီးရထားမ်ား ျပန္လည္ေျပးဆြဲခဲ့သည္။
ျမန္မာ့မီးရထား၏ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ တစ္လမ္းသြားရထားလမ္း ၈၈၆ မိုင္ႏွင့္ ႏွစ္လမ္းသြား ၁၃၉ မိုင္သာရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္လမ္းသြားရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ရထားမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္တည္း အစုန္အဆန္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သျဖင့္ ပိုမို ခရီးတြင္ခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ရထားလမ္းကြန္ရက္ကို ႏွစ္ဆတိုးခဲ့ကာ တစ္လမ္းသြား ရထားလမ္း ၁၅၂၉ မိုင္ႏွင့္ အစုန္အဆန္ ေဒြးလမ္း ၃၂၉ မိုင္အထိ ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ရန္ကုန္-ျပည္ရထားလမ္း မေဖာက္လုပ္မီကပင္ မီးရထားဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး မီးရထား႐ုံးခ်ဳပ္ အေဆာက္အအံုကို ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ဆူးေလဘုရားလမ္း ေထာင့္တြင္ ၁၈၇၇ ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ မီးရထား႐ုံးခ်ဳပ္အေဆာက္အအုံ ဒီဇိုင္းဆြဲခဲ့သူ ဗိသုကာ အမည္ကို မွတ္တမ္းမေတြ႕ရွိေသးပါေခ်။
ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးရထားလုပ္ငန္းတြင္ ၁၉၄ဝ-၄၁ ခုႏွစ္၌ ဝန္ထမ္း ၂၁၉ဝ၁ ဦး ရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း၌ မီးရထားဌာနကို ဂ်ပန္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး စစ္အတြင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရထားေျပးဆြဲႏိုင္သည့္ အဆင့္သာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း မီးရထားအလုပ္႐ံုမ်ား၊ စက္ေခါင္း႐ံုမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ဘူတာ႐ံုမ်ား၊ အခ်က္ျပအမွတ္အသားမ်ား၊ စက္ေခါင္းမ်ား၊ လူစီးတြဲမ်ားႏွင့္ ကုန္တြဲမ်ား အမ်ားအျပား ပ်က္စီးခဲ့သည္။
ဗုံးဒဏ္ေၾကာင့္ အင္းဝတံတား၊ ဂုတ္ထိပ္တံတား၊ စစ္ေတာင္းတံတား၊ ငဝန္တံတား၊ ျမစ္ငယ္တံတား၊ သဃၤန္းကြၽန္းတံတားတို႔ ပ်က္စီးခဲ့သကဲ့သို႔ ရထားစက္ေခါင္း ၃၆၂ လံုး အနက္ အလံုး ၃ဝဝ၊ လူစီးတြဲ ၁၅၃၆ တြဲအနက္ ၉၅၇ တြဲ၊ ကုန္တြဲေပါင္း ၉ဝ၂၁ တြဲ အနက္ ၇၁၉၇ တြဲ ပ်က္စီးခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ သံလမ္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့ကာ ဘူတာ႐ုံမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ မီးရထားစက္ေခါင္း ၈၄ ေခါင္းသာက်န္ရွိရာမွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ဦးတြင္ စက္ေခါင္း ၂၅၅ ေခါင္းအထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ လူစီးတြဲ၊ ကုန္တြဲမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ဘူတာ႐ံုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအခ်က္ျပစနစ္မ်ားသည္ စစ္ႀကိဳေခတ္အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ စစ္ႀကိဳေခတ္ႏွင့္ စစ္အတြင္းက က်န္ရွိခဲ့သည့္ ေရေႏြးေငြ႕စက္ေခါင္းမ်ားကို ဆက္လက္သံုး စြဲခဲ့သည္။ ယင္းစက္ေခါင္းမ်ားသည္ ဆြဲအားက်ဆင္းကာ ခြၽတ္ယြင္းလာခဲ့သျဖင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ အယ္စသြန္ (Alsthom) ကုမၸဏီမွ ဒီဇယ္ စက္ေခါင္း ေျခာက္ေခါင္းကို ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္-ျပည္၊ ရန္ကုန္-မုတၱမႏွင့္ ရန္ကုန္ မႏၲေလး-လမ္းပိုင္းတို႔တြင္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္မွ စတင္ေျပးဆြဲခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပင္သစ္၊ အေနာက္ဂ်ာမနီ၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ဒီဇယ္စက္ေခါင္းမ်ား ဝယ္ယူခဲ့ရာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ျမန္မာ့မီးရထားတြင္ ဒီဇယ္စက္ေခါင္း ၃၄၅ လံုး ရွိလာခဲ့ေပသည္။
လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မီးရထားလမ္းမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ရာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ အထိ ရထားသံလမ္းမိုင္ ၂၇၉၃ မိုင္ ရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ ရထားသံလမ္းမိုင္ ၄၂၈၈ မိုင္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ကာ မီးရထားလမ္း တံတားေပါင္း ၁ဝ၂၃၆ ခုႏွင့္ ဘူတာ႐ုံေပါင္း ၈၁၂ ႐ုံရွိလာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းအား အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ဝ ရက္တြင္ စတင္ေဖာက္လုပ္ကာ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။
ယခုအခါတြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားမ်ားသည္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးကို အေျချပဳလ်က္ ရထားအစင္းေရ ၂ဝဝ၊ အဆိုင္း ၃ဝ ျဖင့္ လက္ဝဲရစ္၊ လက္ယာရစ္ အသြား၊ အျပန္ ေန႔စဥ္ေျပးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဘူတာ ၃၈ ခုရွိသည္။ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းေပၚတြင္ မရွိသည့္ ေလွာ္ကား၊ သန္လ်င္ႏွင့္ ရြာသာႀကီးတို႔သို႔လည္း ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးမွ ရထားမ်ားေျပးဆြဲေပးလ်က္ရွိသည္။
ရန္ကုန္-မႏၲေလး မီးရထားလမ္းအဆင့္ျမႇင့္ရန္ကုန္-မႏၲေလး မီးရထားလမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးတြင္ အဓိကက်သည့္ စႀကႍတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္ ရထားလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (JICA) ၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ -ေတာင္ငူလမ္းပိုင္းကို အဆင့္ျမႇင့္မြမ္းမံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ရထားသံလမ္းမ်ား၊ လမ္းတံတားမ်ား၊ အခ်က္ျပ မီးစနစ္မ်ား အပါအဝင္ ရထားတြဲမ်ားကိုပါ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
ရန္ကုန္-မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းပိုင္းမ်ားတြင္ ေျပးဆြဲေနသည့္ လူစီးရထားတြဲမ်ားကို ရထားစီးနင္းေနစဥ္ ခါရမ္းမႈမ်ားသက္သာ ေလ်ာ့နည္းသည့္ ေလအိတ္တပ္ဆင္ထားေသာ Hybrid တြဲသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိေျပးဆြဲေနေသာ မီးရထားမ်ားသည္ တစ္နာရီတြင္ အျမင့္ဆုံး ကီလိုမီတာ ၅ဝ အထိသာ ခရီးေရာက္ ႏိုင္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ မီးရထားမ်ားကို တစ္နာရီလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၁ဝဝ အထိ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ၁၄ နာရီ ဝန္းက်င္ ေမာင္းႏွင္ရသည့္ ရန္ကုန္မွ မႏၲေလးခရီးကို ရွစ္နာရီအတြင္း ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ မီးရထားလမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈသည္ မ်ားစြာတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ ရထားလမ္းျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ျပည္လမ္းပိုင္းတြင္ မီးရထား စတင္ေျပးဆြဲခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္စည္ သယ္ယ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီးရထား လုပ္ငန္းသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္တြင္ ႏွစ္ ၁၄ဝ ျပည့္ေျမာက္ၿပီျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သမိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္က တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ဘူတာ႐ုံႀကီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္တစ္ခုျဖစ္လာသကဲ့သို႔ ႏွစ္ ၁၄ဝ က ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္ ရထားလမ္းမ်ားသည္လည္း ျမန္မာ့မီးရထားသမိုင္း အေမြအႏွစ္ မ်ားအျဖစ္ ရထားစီး ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအား ယေန႔တိုင္ အက်ဳိးျပဳလ်က္ရွိေနေပသည္။
ကိုးကား
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ(၃)(၅)(၉)
ျမန္မာ့မီးရထား ႏွစ္ ၁ဝဝ ျပည့္စာေစာင္
ပို႕ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန Web page

No comments:

Post a Comment