Monday, November 21, 2016

ပဲ့ကိုင္ရွင္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို ျမႇင့္တင္ေပးၾကပါစို႔

ေမာင္ေသာင္းဝင္း(တမန္ေဟာင္း)
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ဒုတိယပတ္ကတည္း က ေဆာင္းဝင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ နံနက္ေစာေစာတြင္ ျမဴႏွင္းမ်ား တစ္ၿပိဳက္ႏွစ္ၿပိဳက္က်လာသည့္အျပင္ ေျမာက္ေလ ေအးပါတိုက္လာသျဖင့္ အေႏြးထည္ဝတ္ဆင္ထားမွ သာ ေနရထိုင္ရအဆင္ေျပသည္။ ပန္းၿခံႏွင့္လမ္းမမ်ား ေပၚတြင္လည္း နံနက္ေစာေစာ လမ္းေလွ်ာက္ ထြက္ၾကသူမ်ားကို မိုးတြင္းကာလကထက္ ပိုမိုေတြ႕ျမင္လာရသည္။ 


က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆရာဝန္မ်ားက အသက္ (၄ဝ)ေက်ာ္လာ သူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ ခန္းတစ္ခုခု လုပ္သင့္သည္ဟု ဆိုထားသည္။ ေစတနာပါေသာ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ဖတ္မိၿပီးေနာက္ အသက္ (၄ဝ) ေက်ာ္အရြယ္သို႔ ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာသည့္ စာေရးသူလည္း ေန႔စဥ္ နံနက္ေစာေစာထ ဘုရားရွိခိုးၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ မိနစ္သံုးဆယ္ခန္႔အေျပးေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေနရသည္။
ယေန႔လည္း ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း မိနစ္ သံုးဆယ္ခန္႔ေျပး၊ အေၾကာေလွ်ာ့၊ ေရအနည္းငယ္ ေသာက္ၿပီး အိမ္ေရွ႕ရွိ ထန္းေလွ်ာ္ပက္လက္ကုလားထိုင္ ေပၚ၌ေခတၱနားေနလိုက္ပါသည္။ ထိုသို႔နားေနစဥ္ ဒုတိယတန္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနေသာ သမီးငယ္၏အဂၤလိပ္ဖတ္စာက်က္ေနသည္ကို အသံထြက္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္မ်ား မွန္ကန္မႈရွိ ၊မရွိ နားေထာင္ၾကည့္ေနမိပါ၏။ တစ္ေနရာအေရာက္တြင္ Doing ကို(ဘာလုပ္ေနသလဲ)ဆိုၿပီး က်က္မွတ္ေနသည္ ကိုၾကားမိလိုက္ သျဖင့္ ေသခ်ာေအာင္ သမီးငယ္စာအုပ္ကို ေတာင္းၾကည့္ လိုက္ရပါသည္။
သမီးငယ္ ဖတ္သည့္အတိုင္းပင္ Doingကို(ဘာလုပ္ေနသလဲ)လို႔ ေရးသား ထားသည္ကို အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သင္ခန္းစာေခါင္းစဥ္ကိုၾကည့္လိုက္သည့္အခါ What is he / she doing?၊ ျဖစ္ေနသည္။ ဝါက်အျပည့္အစံုေရးမွသာလွ်င္ သူသည္ဘာလုပ္ေနသလဲ၊ သူမသည္ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုေသာ အဓိပၸာယ္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ Oxford Dictionary တြင္ Doing ကို အဓိပၸာယ္မ်ားစြာ ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေမးစကားလံုး What မပါရွိဘဲ Doing တစ္လံုးတည္းကို ဘာလုပ္ေနသလဲဆိုေသာ အဓိပၸာယ္တစ္လံုးမွ် မေတြ႕ပါ။ ထိုသို႔လြဲမွားေသာသင္ျပမႈမ်ဳိးသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ မ်ားစြာအႏၲရာယ္ရွိပါသည္။
စာေရးသူက ''သမီးမွားေနတယ္။ ျပဳလုပ္ေနသည္လို႔ ျပင္လိုက္ပါ'' ဆိုေတာ့ သမီးငယ္က ''မျပင္ရဲဘူး'' ဆိုၿပီးေခါင္းခါလာပါတယ္။ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ဆရာ ဆရာမမ်ား သင္ျပထားသည္ကိုသာ မွန္ကန္သည္ဟုခိုင္ၿမဲစြာခံယူထားၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေက်ာင္းတြင္သင္ၾကားေပးလိုက္ သည့္မွားေနေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို မိဘမ်ားက ေထာက္ျပျပင္ဆင္ခိုင္း သည္ကိုပင္ လက္မခံဘဲ ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆန္ေလ့ရွိၾကသည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လဲ ရွင္းပါသည္။ ဦးေႏွာက္ႏုနယ္ေသာ ကေလးမ်ားသည္ သူတို႔ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားျပသထားမႈမ်ားကို အၿမဲတေစမွန္ကန္သည္ဟု ႐ိုးသားျဖဴစင္စြာ ယူဆထားၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ပိုင္းက ဆရာ ဆရာမမ်ားကို ေၾကာက္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ မည္သို႔လုပ္သင့္ပါသလဲ၊ လြယ္ပါသည္။ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည္ မိမိသင္ျပရမည့္ ဘာသာရပ္ကို ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့လာသြားရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိကို ထမင္းေကြၽးေသာအလုပ္အေပၚ သစၥာရွိရန္လိုအပ္ပါ သည္။ ျပည္သူ႔အခြန္အခမ်ားကို စားေသာက္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူ မ်ားက ေမြးဖြားထားေသာ သားသမီးမ်ားအေပၚ မွန္ကန္ေသာ သင္ၾကားျပသမႈပံုစံမ်ဳိးျဖင့္သာ အလုပ္အေကြၽးျပဳသြားသင့္ပါသည္။ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည္ အနေႏၲာအနႏၲဂိုဏ္းဝင္မ်ားျဖစ္ၾကပါ သည္။ ျမင့္ျမတ္လွေသာ ထိုဂုဏ္သိကၡာကိုထိန္းသိမ္းၿပီး တပည့္မ်ားအေပၚ ေစတနာထားကာ သင္ၾကားျပသသြားေစခ်င္ပါသည္။ ဆရာလုပ္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသားမိဘတစ္ဦးအေန ျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ အၾကံျပဳျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
တိုးတက္ေနေသာေခတ္ႀကီးတြင္ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ ဘာသာစံုအထူးထုတ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။ မိမိတာဝန္ယူသင္ၾကားျပသေပးရ မည့္ဘာသာရပ္ကိုႀကိဳတင္ေလ့လာ ထားသင့္ပါသည္။ ပြဲမဝင္ခင္အျပင္ကက်င္းပဆိုေသာစကားအတိုင္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ ထိုသ႔ိုႀကိဳတင္ ေလ့လာထားမွသာ ဦးေႏွာက္ႏုနယ္သည့္ကေလးမ်ားကို မွန္ကန္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားပို႔ခ်သင္ၾကားေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မလုပ္ဘဲ ဝတ္ေက်တမ္းေက်သေဘာမ်ဳိးျဖင့္သာ လုပ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြး တျဖည္းျဖည္းနိမ့္က်လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အရည္အေသြး မျပည့္စံုသူမ်ားက သင္ၾကားျပသလိုက္ေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းသည္ ဆိုဖြယ္ရာပင္ မရွိေတာ့ေခ်။
ထိုျပႆနာကို မည္သို႔ေျဖရွင္းသြားၾကမလဲ။ ႐ိုးရွင္း လြယ္ကူပါသည္။ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားအဆင့္၌ သင္ၾကားစီမံအပိုင္းတြင္ တာဝန္ယူထားသည့္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားက ႀကီးၾကပ္သြားမည္ဆိုလွ်င္ ရႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားသည္ မိမိလက္ေအာက္ရွိ ဆရာ ဆရာမ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိရွိထားေအာင္ အနီးကပ္ေလ့လာထားသင့္ပါသည္။သို႔မွသာလွ်င္ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္ၾကားေရး အပိုင္းတြင္ အားနည္းေသာ ဆရာ ဆရာမမ်ားကိုေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးသင့္ပါသည္။ ဆုေပး၊ ဒဏ္ေပးစနစ္လည္း က်င့္သံုးသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆိုလွ်င္ သင္ၾကားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္လာမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ အေျခခံေက်ာင္းအခ်ဳိ႕၌ လပတ္စာေမးပြဲ က်င္းပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံမွ သေဘာထားခံယူေနသည္ဟုလည္း ၾကားသိေနရပါသည္။ စာေရးသူအျမင္ကိုတင္ျပရလွ်င္ အပိုအလုပ္ဟု ထင္မိပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပညာရည္တိုးတက္ေရးအတြက္ အစမ္းစာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုက်င္းပျခင္းသည္ အေျခခံ ေက်ာင္းမ်ား၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာရည္ အဆင့္အတန္းသည္ စာေမးပြဲစနစ္မရွိလွ်င္ ယခုထက္ပိုမို နိမ့္က်သြားႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း သင္ခန္းစာအခန္းအလိုက္ သံုးသပ္ခ်က္ျပဳစုတင္ျပၾကရပါသည္။
စာေရးသူတို႔ငယ္စဥ္က အစမ္းစာေမးပြဲႏွစ္ႀကိမ္ႏွင့္ အတန္းတင္စာေမးပြဲဟူ၍ သံုးႀကိမ္ေျဖဆိုခဲ့ရသည္။ အစမ္းစာေမးပြဲမ်ားတြင္ သင္ၾကားၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားကို အမွတ္ ၁ဝဝ ဖိုးေမးၿပီး အခ်ိန္ႏွစ္နာရီၾကာေျဖဆို ရေလ့ရွိသည္။ တစ္ႀကိမ္ဆို တစ္ႀကိမ္ဆိုသေလာက္ ထိထိမိမိ က်က္မွတ္ေျဖဆိုခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ခန္းစာအားလံုး ေက်ညက္မွသာ စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မွတ္ဉာဏ္မေကာင္းသူမ်ားႏွင့္ စာက်က္ပ်င္းသူမ်ားသည္ ေအာင္မွတ္ ၄ဝ ရရွိဖို႔ရန္ မ်ားစြာခက္ခဲၾကသည္။
သို႔ေသာ္မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၂၅ မွတ္ဖိုးသာေျဖဆိုၾက ရသည္။ စာေမးပြဲတြင္ေမးမည့္ ေမးခြန္းအားလံုးကိုလည္းႀကိဳေပးထားျပန္သည္။ ၂၅ မွတ္ကို ၄ ႏွင့္ေျမႇာက္ၿပီး အမွတ္ ၁ဝဝ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမွတ္စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိဘဲ Grade A ၊ B ၊ C ၊ D သာခြဲျခားထားသည္။ အစမ္းစာေမးပြဲမ်ားအတြက္ က်က္မွတ္ရသည့္သင္ခန္းစာမွာလည္း လြန္စြာနည္းေနေသာေၾကာင့္ Grade A ရရွိဖို႔ရန္မခက္ခဲေခ်။ ထိုအက်ဳိး ဆက္ေၾကာင့္ အမွတ္ ၁ဝဝ ဖိုး ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ အရည္ အခ်င္း စမ္းသပ္ခြင့္မရရွိၾကေသာ ကေလးမ်ားသည္ စတုတၴတန္း၊ အ႒မတန္းႏွင့္ ဒသမတန္းတို႔တြင္ က်႐ႈံးမႈမ်ားၾကသည္။ ပဲ့ကိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဘက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား အခ်ိန္မီ သံုးသပ္သင့္ေသာ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။
တခ်ဳိ႕ေသာမိဘမ်ားသည္ ၁ဝဝ ဖိုးေမးသည့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို မႀကိဳက္ၾကဟု ဆိုသည္။ အစမ္းစာေမးပြဲတြင္ ၎တို႔၏ကေလးမ်ားက်႐ႈံးမည္ကို စိုးရိမ္ၿပီး ဆရာ ဆရာမမ်ားကို ေစာဒကတက္ၾကသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ မိဘမ်ားသည္ စာေမးပြဲက်င္းပမႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ေစာဒကတက္ျခင္းသည္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာရည္ အဆင့္အတန္းနိမ့္က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္လည္း သမာသမတ္ရွိမည္ ဆိုလွ်င္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားပညာ ရည္ျမင့္မားေရးအတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသား ကိုင္တြယ္သြားသင့္ေပသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လိုလွ်င္ အဓိကအားျဖင့္ ပညာေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ထိုသို႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပညာရည္ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးသည္ မ်ားစြာအေရးပါလ်က္ရွိ သည္။ အထူးသျဖင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားပညာရည္ျမင့္မား ေနမွသာလွ်င္ ထိုႏိုင္ငံသည္ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ၿခံဳ၍တင္ျပရလွ်င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္သည္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၏ ပညာတတ္ေျမာက္မႈအဆင့္ အတန္းေပၚတြင္မ်ားစြာတည္မွီလ်က္ရွိသည္။ ထိုမ်ဳိးဆက္ သစ္မ်ားပညာရည္အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးအတြက္ သင္ၾကားေရးတာဝန္ယူထားသည့္ ပဲ့ကိုင္ရွင္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားမႈ စြမ္းရည္ေပၚတြင္မ်ားစြာ မူတည္ေနသလို သင့္ေတာ္သည့္သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား၊ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈႏွင့္ စာေမးပြဲစနစ္မ်ား ရွိေနရန္လည္း လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္မ်ား၏ သင္ခန္းစာ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ အရည္အခ်င္းကို စမ္းသပ္စစ္ေဆး ႏိုင္ရန္အဆင့္မီေသာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ား မပ်က္မကြက္ျပဳလုပ္ေပးသြားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ပဲ့ကိုင္ရွင္ဆရာ ဆရာမမ်ားသည္ သင္ၾကားစီမံ စြမ္းရည္မ်ား ျမင့္မားတိုးတက္ေနေစရန္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာဆည္းပူးေလ့က်င့္မႈမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္သလို တာဝန္ရွိသူမ်ားအပိုင္းကလည္း ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္မတ္ သြားရန္လိုအပ္ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသေဘာတရားကို အေျခခံလ်က္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၏ပညာအရည္ အေသြးေတာက္ေျပာင္ျမင့္မား တိုးတက္လာၾကပါေစ။ ။

No comments:

Post a Comment