Friday, October 28, 2016

လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား အတြက္ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္သတ္မွတ္ ေၾကညာျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ( ၂၃ / ၂၀၁၆)
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္  ၁၁  ရက္
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္)
ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ  ၁၀ ပါ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို က်င့္သုံး၍ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄(ဂ)ႏွင့္ နည္းဥပေဒ ၁၆(က)တို႔အရ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း ၅ ရက္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္) စေနေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ လစ္လပ္ေနသည့္ ေအာက္ပါ မဲဆႏၵနယ္မ်ား အတြက္ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ ေၾကညာလိုက္သည္ -
လစ္လပ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား
အက်ဳံးဝင္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ား

(၁) မုံ႐ြာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္
မုံ႐ြာ

(၂) ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္
ေခ်ာင္းဆုံ

(၃) အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္
 အမ္း

(၄) လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္
လႈိင္သာယာ

(၅) ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္
ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)

(၆) ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္
 ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)

(၇) ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္
ေကာ့မႉး

(၈) ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္
ေက်းသီး

(၉) မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္
မိုင္း႐ႉး

လစ္လပ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား
အက်ဳံးဝင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား
(၁) ခ်င္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃)
ထန္တလန္
(၂) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၄)
ေက်ာက္တံခါး၊ ေညာင္ေလးပင္
(၃) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၆)
ကမာ႐ြတ္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ဆိပ္ကမ္း၊ လသာ၊ လႈိင္၊ လမ္းမေတာ္၊ အလုံ
လစ္လပ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား
အက်ဳံးဝင္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ား

(၁) ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)
 ဖ႐ူဆို

(၂) က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)
က်ိဳင္းတုံ

(၃) ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)
ေက်းသီး

(၄) ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)
ေက်းသီး

(၅) ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)
ေညာင္ေ႐ႊ

(၆) မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)
မိုင္း႐ႉး

(၇) မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)
 မိုင္း႐ႉး

ဥကၠ႒
ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

No comments:

Post a Comment