Thursday, January 25, 2018

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပဥၥမေန႔က်င္းပ


ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပဥၥမေန႔ကုိ ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပ သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေၾကညာသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္း၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ ေပးအပ္ခံရသည့္ ဦးဟန္ေဇာ္က ကတိသစၥာျပဳသည္။
ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္သေဘာကြဲလြဲေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၀င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ထန္းတပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေနမ်ဳိးထြန္း က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပၿပီး ေဆြးေႏြးလုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရွိပါက အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက ေၾကညာသည္။
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔သည့္ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံ Unicredit Bank ထံမွ ေခ်းေငြယူ႐ို ၅ သန္း ေခ်းယူရန္ကိစၥ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း တို႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း က ျပည္တြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဖက္စပ္ထုတ္လုပ္သည့္ J & M Steel ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ သံေပါင္ မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဟုမၼလင္းတံတားတြင္ သံေပါင္ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ေပလွ်င္ ေငြ က်ပ္ ၄ ဒသမ ၃၆ သန္း၊ ဂ်ပန္နည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တံတား(ဘီလူးကၽြန္း)၏ သံေပါင္ ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၄ ဒသမ ၁၆ သန္း ခန္႔ ကုန္က်ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခု ၾသစႀတီးယား နည္းပညာျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ ကင္းေခ်ာင္းတံတား ၏ သံေပါင္ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ေပလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅ ဒသမ ၄၅ သန္းရွိ၍ ေဖာ္ျပပါတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္  ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုမိုသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း။
သို႔ရာတြင္ ဥေရာပႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ သံေပါင္မ်ားသည္ သံမဏိ အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္း၊ တစ္ေပတြင္ရွိရမည့္ သံေပါင္အေလးခ်ိန္ ပိုမ်ားျခင္း ဒီဇိုင္းအရ ပိုမိုေကာင္း မြန္ျခင္း တုိ႔ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ သံေပါင္တြင္ သုံးစြဲထားေသာ သုတ္ေဆးမ်ားသည္ ဥေရာပ စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္အတြက္ အာရွႏုိင္ငံထုတ္ သံေပါင္မ်ားထက္ သက္တမ္း ၾကာရွည္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္ပါေၾကာင္း။
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အနီးတြင္ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ပန္းေတာ္ ျပင္တံတားသည္ ဥေရာပသံေပါင္မ်ားကို အသုံးျပဳထားၿပီး ယေန႔အထိ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္အတြက္ Life Cycle Cost အရ တြက္ၾကည့္ပါက ပိုမိုတြက္ေျခကိုက္သည္ကို ေတြ႕ရပါ ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းထားႏွင့္ တြက္ခ်က္မႈအရ အာရွေဒသရွိ သံေပါင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထက္ ျမင့္မားေသာ္လည္း ထိန္္းသိမ္းစရိတ္နည္းပါးၿပီး ေရရွည္အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ဥေရာပ နည္းပညာ သုံး သံေပါင္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ဥေရာပ သံေပါင္တပ္ဆင္မႈ နည္းပညာအား ျမန္မာအင္ဂ်င္ နီယာမ်ားက ရရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ကင္းေခ်ာင္းတံတားသည္ ပင္လယ္၀၌ တည္ရွိၿပီး ဆားငံရည္ႏွင့္ အၿမဲထိေတြ႕ေနေသာ ေနရာျဖစ္သည့္အတြက္  တာရွည္ခံၿပီး သဘာ၀ရာသီဥတု ဒဏ္ခံႏုိင္ေသာ သံမဏိသားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ သုတ္ေဆးကို အသုံးျပဳသည့္ ဥေရာပႏုိင္ငံထုတ္ သံေပါင္ကို အသုံးျပဳလုိျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။
တံတားမ်ားကို ဌာနအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္သည့္ေနရာတြင္ ဘိလပ္ေျမ၊ ေက်ာက္၊ သဲ၊ သစ္ စသည္တုိ႔ကို လုပ္ငန္းခြင္၌ တင္ဒါ ေခၚယူေဆာင္ရြက္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ Reinforcing Bar မ်ားကို ႐ုံးခ်ဳပ္မွ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား သတ္မွတ္စိစစ္ၿပီး တင္ဒါေခၚယူ၍ ျဖန္႔ေ၀ ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တံတားတည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဒသအလုိက္ တစ္ေပေစ်းႏႈန္း ကြာျခားမႈအား ေဆြးေႏြးၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ တံတား၏ တစ္ေပစံႏႈန္းမ်ားသည္ တည္ေဆာက္သည့္ နယ္ေျမအေျခအေန သာမက ေျမအမ်ဳိးအစား အေပၚမူတည္ၿပီး Foundation Depth အနည္းအမ်ား၊ တံတားအျမင့္ႏွင့္ Span Length မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ကြာျခားမႈ ရွိပါေၾကာင္း၊ တံတားဒီဇိုင္း အေပၚမူတည္ၿပီး ေဒသတစ္ခုထဲတြင္ တံတား၏ စံႏႈန္း သည္ ကြဲျပားႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ Span Length ရွည္သည္ႏွင့္အမွ် တံတားတန္ဖိုး မ်ားျပားသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္္ လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ေခ်းေငြယူ႐ို ၅ သန္း ေခ်းယူရန္ကိစၥ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အဆံုး အျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက ေၾကညာသည္။
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔သည့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တိရစာၦန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ တိရစာၦန္မွ လူသို႔ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး ဗဟိုဌာနထူေထာင္ေရး သေဘာတူညီခ်က္အား အတည္ျပဳပါ၀င္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ထည့္၀င္ရန္ကိစၥ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သံျဖဴဇရပ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဉာဏ္ဟိန္း၊ မင္းလွ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာသန္းေအာင္စိုး၊ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)မွ ေဒါက္တာေနာ္ခရစၥထြန္း၊ လႈိင္းဘြဲ႕ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ခ်ဳိ၊ ေစတုတၳရာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)မွ ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္း၊ ကေလး မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးေအးမူ(ေခၚ) ရွားမီး၊ ေရဦး မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာမင္းသိန္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)မွ ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္၊ ပုဏၰားကၽြန္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဦးထြန္းေမာင္ႏွင့္ ေရၾကည္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာစံေရႊ၀င္း တို႔က ေထာက္ခံအႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)မွ ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက အာဆီယံေဒသ တြင္းရွိ တိရစာၦန္မ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ တိရစာၦန္မွ လူသို႔ ကူးစက္သည့္ ေရာဂါကာကြယ္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ လူတြင္ ျဖစ္သည့္ ေရာဂါ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ တိရစာၦန္မ်ားမွ ကူးစက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တိရစာၦန္ က်န္းမာေရး၊ တိရစာၦန္မွ လူသို႔ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)၊ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕(FAO)၊ ကမၻာ့တိရစာၦန္က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီး (OIE) တို႔ မွ ခ်မွတ္ထားေသာ Guide Line မ်ားကို အေျခခံၿပီး တိရစာၦန္က်န္းမာေရး၊ လူထု က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး စသည္တို႔ကို ေရရွည္တိုးတက္ ျမင့္မားေအာင္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း။
တိရစာၦန္တို႔၏ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာ သည့္ တိရစာၦန္ အသားမ်ားႏွင့္ ဥမ်ားကို ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီး တရားမ၀င္သည္မ်ားကို အေရး ယူရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ကာကြယ္ကုသေဆးမ်ား လံုေလာက္စြာျဖန္႔ျဖဴးရန္   ညႇိႏႈိင္း အကူအညီေပးရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား ဖိတ္ၾကားၿပီး လူထုပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တိရစာၦန္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည့္ အဂတိတရားမ်ား ကင္းရွင္းမွသာ ယခု လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသည္။
ဆက္လက္၍ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္ က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကက ေၾကညာသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေပးပို႔သည့္ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစိုးရ၏ ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ (၁/၂၀၁၈) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႈိင္းဘြဲ႕ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ခ်ဳိ၊ ဒဂံု မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွ ဦးသန္းစိုး(ေခၚ) သန္းစိုး(ေဘာဂေဗဒ)၊ မအူပင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိန္၀င္း၊ ပုလဲ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္၊ ေခ်ာက္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဘိုႀကီး၊ လြိဳင္လင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေမာင္သီႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)မွ ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္ တို႔က ေထာက္ခံအႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ဒဂံု မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္က ျပည္တြင္းေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ယခင္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ကိုသာ အားထားခဲ့ရၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ အျပင္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ားကို ေစ်းၿပိဳင္ေလလံစနစ္ႏွင့္ ေရာင္းခ် ျခင္းျဖင့္ ဘတ္ဂ်တ္လိုေငြမ်ား ျဖည့္ဆည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း။
ယခုကဲ့သို႔ ဘတ္ဂ်တ္ လိုေငြျဖည့္ဆည္းရန္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ႏွင့္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ေစ်းကြက္ က ျပ႒ာန္းသည့္ အတိုးႏႈန္းျဖစ္ေပၚရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ဘဏ္၌ လာေရာက္အပ္ႏွံေငြမ်ားအတြက္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မနည္းေသာ ဘဏ္ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေခ်းရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ရသည့္ ကူပြန္ႏႈန္းသည္ အစီရင္ခံစာအရ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ကူပြန္ႏႈန္း ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၉ ဒသမ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ အထိ အတိုးႏႈန္းျမင့္မား ေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ယခုအေျခအေနတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေပးရမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟို္ဘဏ္မွ ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံသည့္ အတိုးႏႈန္းကို ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ လည္းေကာင္း၊ ဘဏ္မွ ေခ်းယူေငြမ်ားအတြက္ အတိုးႏႈန္းကို ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးပါက ဘဏ္၌ ေငြစုသူမ်ားအား မထိခိုက္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုးႏႈန္း ကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ထုိကဲ့သို႔ အတိုးႏႈန္းအား ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အစား ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တုံ႔ဆိုင္း ေနျခင္းကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကုစားေပးႏုိင္သည့္အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ မတည္ ရင္းႏွီးမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပးၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ဆ႒မေန႔ကို ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပသြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။
မီမီၿဖဳိး(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment