Thursday, September 28, 2017

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ World Bank Group မွ Trade & Competitiveness ၏ Senior Economist , Mr. Sjamsu Rahardja ႏွင့္အဖြဲ႕အား ေတြ႕ဆုံ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၈
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ Trade & Competitiveness ၏ Senior Economist, Mr. Sjamsu Rahardja ႏွင့္အဖြဲ႕အားယေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံသည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ ကုန္သြယ္မႈဥပေဒမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခိုင္မာေသာ ဥပေဒ ေရးဆြဲထား ရွိသည့္အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ အဖြဲအစည္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ျမင့္မားလာရန္ လည္းလိုအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ထားသည့္ ကုန္သြယ္မႈ ဥပေဒအေပၚ ထပ္မံျဖည့္စြက္သင့္သည္မ်ားႏွင့္ မရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးေကာ္မတီ၏ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment