Thursday, August 10, 2017

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၄၁ ရက္ေျမာက္ေန႔က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၀
ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၄၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)မွ ဦး၀င္းေမာင္၏ စလင္းၿမဳိ႕မွ လက္ရွိအားကစားကြင္း ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျပဳျပင္ေပးၿပီး မိုးလံုေလလံု အားကစားကြင္းအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက စလင္းၿမဳိ႕မွ လက္ရွိအားကစားကြင္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ မိုးလံုေလလံု အားကစား႐ံုႏွင့္ အထူးတန္းပြဲၾကည့္စင္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မွစတင္၍ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းအလိုက္ ႏွစ္စဥ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထား တင္ျပ ေတာင္းခံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘ႑ာရန္ပံုေငြ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)မွ ေဒါက္တာေဇာ္လင္းထြဋ္၏ အစိုးရ၀န္ထမ္း မဟုတ္ေသာ ျပင္ပသြားဘက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အထူးျပဳမဟာဘြဲ႕လြန္ပညာမ်ား ဆက္လက္ သင္ၾကားခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ျပင္ပသြားဘက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားကို အထူးျပဳမဟာဘြဲ႕လြန္ သင္တန္း မ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳပါက လက္ရွိတက္ေရာက္ေနသည့္ သင္တန္းသားဦးေရထက္ မ်ားျပားလာၿပီး မဟာသိပၸံ သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးႏိုင္သည့္ သင္ၾကားေရး ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးအေထာက္ အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား ပိုမိုလိုအပ္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ထို႔ေၾကာင့္ သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားမွ ျပင္ပဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ မဟာသိပၸံသင္တန္းမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ျပည့္စံု၍ အဆင္သင့္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အေထြေထြသြားေရာဂါ ဒီပလိုမာရရွိၿပီးသူ ျပင္ပသြားဆရာ၀န္မ်ား အပါအ၀င္ ၀င္ခြင့္ရရွိသူ (၀န္ထမ္း + ျပင္ပ) စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ကိုေခၚယူတက္ေရာက္ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထို႔ျပင္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)မွ ဦးႏိုင္သီဟ၊ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၃)မွ ဦးခင္ေဇာ္ဦးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ဦးမ်ဳိးထပ္(ခ) ဆလိုင္းမ်ဳိးထိုက္ တို႔၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)မွ ဦးေအာင္သိန္း၏ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ ၿမဳိ႕ႀကီးအေတာ္မ်ားမ်ား၌ စီးပြားျဖစ္ဂိမ္း (Game) ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ လုိင္စင္ခံယူထားၿပီး ကေလးအားကစားကြင္း (Amusement Center) ဟု သ႑ာန္ေဆာင္ အမည္ျပဳ၍ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေခတ္ေပၚေလာင္းကစားနည္းမ်ဳိးစံု ပါ၀င္ေသာ အေၾကြေစ့သံုး ေလာင္းကစားအဆင့္ ဂိမ္း (Game) ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္လာၾကသည့္အတြက္ ေလာင္းကစားလိုသူ ေက်ာင္းသား၊ လူငယ္လူရြယ္၊ လူလတ္ မ်ဳိးစံုတို႔မွာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အက်င့္စာရိတၱပါ ထိခိုက္ပ်က္ျပားလာေနေသာေၾကာင့္ ၿမဳိ႕မ်ားေန မိဘျပည္သူတို႔မွာ ရတက္မေအး စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကရသျဖင့္ ယင္းသို႔ အေၾကြေစ့သံုး ေလာင္းကစားဆိုင္မ်ားကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ ပိတ္သိမ္းအေရးယူျခင္းကို တစ္ေျပးညီ လုပ္ေဆာင္ေပး ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေဒါက္တာသန္း၀င္း၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)မွ ေဒါက္တာေက်ာ္သန္းထြန္း(ကန္တုန္)ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွ ေဒါက္တာ ၀င္းျမင့္ခ်စ္တို႔က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကသည္။
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွ ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္ခ်စ္က ေလာင္းကစားနည္းမ်ား အနက္ အေၾကြေစ့သံုး ေလာင္းကစားမႈမ်ားသည္ ယေန႔ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အပါအ၀င္ လူႀကီး၊ လူလတ္၊ လူငယ္၊ က်ားမ မေရြး ေတာေရာၿမဳိ႕ပါ ေနရာအႏွံ႔အထိန္းမဲ့ ျပဳလုပ္ေနပါက တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စီးပြားပ်က္ရာမွ တစ္မိသားစုလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြား ဆံုး႐ံႈးျခင္း ထိုမွတဆင့္ မတရားမႈကို ထံုလာသည့္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ယြင္းမႈသည္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈကို ယုတ္ေလွ်ာ့ျခင္း၊ ထိုထက္ပိုဆိုးသည္မွာ ေလာင္းကစားျခင္းႏွင့္ တဆက္တစပ္တည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္လာသည့္ လူဆိုး လူမိုက္အဖြဲ႕မ်ား၊ အက်င့္ပ်က္တာ၀န္ရွိသူမ်ားေၾကာင့္ ေဒသလံုၿခဳံေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းမ်ား သည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ သို႔သြားသည့္ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ အဟန္႔ အတားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ေအးခ်မ္းမႈကို ပ်က္ျပားႏိုင္ သည္အထိ ျဖစ္လာမည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည့္အတြက္ အဆိုရွင္၏ အဆိုတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးသည္။
ယင္းအဆို ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၄၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ၄၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပသြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

သူရေဇာ္

No comments:

Post a Comment