Thursday, August 10, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး (၄၂) ရက္ေျမာက္ေန႔က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၁၀
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး(၄၂)ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပရာ ေမးခြန္း(၆)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊ အဆုိ(၁)ခုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ဓႏုျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးတင္လွ၏ ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္မ်ား အပါအဝင္ ယခုပညာေရးေကာလိပ္မ်ား ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ ဘက္စုံပညာ ၿပိဳင္ပြဲကို ျပန္လည္က်င္းပေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ယခုအစုိးရလက္ထက္တြင္ ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားကို ေလးႏွစ္သင္ ဒီဂရီေကာလိ္ပ္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေလးႏွစ္ သင္ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘက္စံုပညာၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ က်င္းပရန္လ်ာထား ပါေၾကာင္း၊ ေလးႏွစ္သင္ပညာေရး ဒီဂရီေကာလိပ္၏ တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပညာေရးျပကၡဒိန္တြင္ ဘက္စံုပညာၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေလးႏွစ္သင္ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား အျဖစ္ အဆင့္တုိးျမႇင့္ျခင္းၿပီးစီး၍ ပညာေရးျပကၡဒိန္ေရးဆြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ ဘက္စံုပညာၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ေတာင္တြင္းႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးမင္းသိန္း၏ ျပည္တြင္းအိမ္အကူ အမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီး လုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ကုစားေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား ေရဆြဲထားျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ျပည္တြင္းရွိ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားတြင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား ပါ၀င္ေနပါ ေၾကာင္း။
အိမ္အတြင္းတြင္ရွိေနသည့္ လုပ္သားမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အိမ္အကူလုပ္သားစာရင္း တိတိက်က် ရရွိရန္အတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရိွိပါေၾကာင္း၊ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္၏အိမ္တြင္ မိသားစု၀င္ကဲ့သို႔ ေနသည့္ အတြက္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္အညီ လုိက္နာလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒ လုိက္နာမႈ ရွိ၊ မရွိ ပံုမွန္ လုိက္လံစစ္ေဆးရန္အတြက္လည္း ခက္ခဲပါေၾကာင္း၊ အိမ္အကူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခား ဥပေဒမရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ညႇင္းပန္းမႈ၊ အရြယ္မေရာက္ ေသးသူမ်ားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ကေလးသူငယ္ ဥပေဒအရလည္းေကာင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တရား၀င္ေရာက္ရွိသြားသူမ်ားျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္ေရာက္ရွိသြားသူမ်ားျဖစ္ေစ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္မ်ားရရွိေရးအတြက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးခံရမႈကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ကာကြယ္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေရအတြက္စာရင္းကို တိတိက်က်ေကာက္ယူေရး ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စာရင္း ေကာက္ယူရရွိမည္ဆုိပါက အိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကို တရား၀င္အလုပ္ သမားမ်ားအျဖစ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ပညာဆက္လက္ မသင္ၾကားႏုိင္သည့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ UNWomen အဖြဲ႕ႏွင့္ ILO အဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျပဳစုထားသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာအိမ္အကူမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဦးလွေစာ၊ လႈိင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး၊ မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဝင္းဝင္းႏွင့္ မင္းတပ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေနလင္းေအာင္တို႔၏ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပညာေရးေကာလိပ္ အသစ္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ေပးေရး၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လႈိင္နယ္ေျမ) ရွိတကၠသိုလ္ အားကစား႐ုံအားျပဳျပင္ေပးေရး၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္း (ပုံစံ ၆၆/၆) မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေရး၊ မင္းတပ္ခ႐ိုင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးမႉး႐ုံး တည္ေဆာက္ေပးေရးဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား ကိုလည္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းတုိ႔က ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာဦးေမာင္သင္းက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးခ်င္းစီ၏ စံျပဳကိုးကားႏိုင္သည့္ ဒီအင္ေအမ်ိဳး႐ိုးဗီဇ ဖြဲ႕စည္းမႈမွတ္တမ္း ေဆာင္႐ြက္ထားရွိရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို တင္သြင္းသည္။
ေဒါက္တာဦးေမာင္သင္းက အဆုိတင္သြင္းရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား စံျပဳကိုးကားႏိုင္သည့္ ဒီအင္ေအမ်ိဳးရိုးဗီဇ ဖြဲ႕စည္းမႈ မွတ္တမ္းထားရွိျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း မ်ိဳး႐ိုးဆင္းသက္မႈကို စိစစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ကိုးကားႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဒီအင္ေအမွတ္တမ္း မ်ားထားရွိၿပီးျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔ႏိုင္ငံသားႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသား ေသြးေနာမႈ ရွိ၊ မရွိ ကို စိစစ္နိုင္မည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား ၂၁ မ်ိဳး၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္လည္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ၁၅ မ်ဳိး၊ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၉ မ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ထား ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ေဆာင္ရြက္ထားပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြး သည္။
ယင္းအဆုိကို လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး အဆုိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးမည့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းၾကရန္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အသိေပးေၾကညာထားသည္။
ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳ၍ေပးပို႔လာေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က ေကာ္မတီ၏အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းသည္။
အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရာတြင္ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ျဖင့္ အေရးယူခံရလွ်င္ အာမခံရရွိရန္၊ ပုဒ္မ ၈၀ ပုဒ္္မခြဲ (ဂ)ကုိ “ပုဒ္္မ ၆၆ ပုဒ္မခြဲ (က)(ခ)ႏွင့္ (ဃ)တို႔ပါ ျပစ္မႈမ်ား ကို အာမခံေပးႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္”ဟုလည္းေကာင္း၊ “ပုဒ္မခြဲ(ဃ)ကို အသေရဖ်က္ခံရသူ သို႔မဟုတ္ ၎က ကိုယ္စားလွယ္လႊဲခံရသူက တိုင္တန္းခ်က္မဟုတ္လွ်င္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ေစရန္”ဟု လည္းေကာင္း ျဖည့္စြက္ျပင္္ဆင္ထားသည္ကုိ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း။
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ ၏ ျပစ္ဒဏ္ကို သံုးႏွစ္ထိေထာင္ဒဏ္ဟု သတ္မွတ္မည့္အစား သံုးႏွစ္ေအာက္ ေထာင္ဒဏ္ဟု ျပင္္ဆင္လိုက္ပါက ပုဒ္မ ၆၆ ပါျပစ္မႈမ်ားသည္ အာမခံေပးရမည့္ ျပစ္မႈအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ထည့္သြင္းတင္ျပသည္။
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းေဆြးေႏြးလုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္လုိသည့္ဥပေဒၾကမ္း၏ အပိုဒ္၊ အပိုဒ္ခြဲ၊ အေၾကာင္းအရာကို တိတိက်က်ေဖာ္ျပ၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းၾကရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အသိေပးေၾကညာထားသည္။

ေက်ာ္သူထက္ (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment