Tuesday, July 11, 2017

ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည့္ အခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၀
ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (MICC-2) ၌ က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးၫြန္႔၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သံ႐ုံးမ်ား၊ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာၾကားရာတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ထုတ္ျပန္ေၾကညာတဲ့ ဒီကေန႔ အခမ္းအနားမွာ ခုလို တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိတဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ရပါတယ္။ ပထမဦးစြာ ယခုလို မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဥကၠဌနဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံး၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ဝန္ထမ္းမ်ား အားလုံး၊ ဒီအခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးၾကသူမ်ားအားလုံးကို ကၽြန္မ အေနနဲ႔ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီအေရးႀကီးတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၾကတဲ့ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ား အားလုံးကိုလည္း ေက်းဇူးဥပကာရ အထူးပင္တင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ဟာ လာမယ့္ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိေနတဲ့၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားတဲ့၊ က်ယ္ျပန္႔တဲ့၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ မူေဘာင္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ေရးဆြဲျပဳစုေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားက သက္ဆိုင္သူအားလုံးနဲ႔ ၫွိႏႈိင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး လေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူေရးဆြဲခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံးရဲ႕ အေရးကိစၥျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ရဲ႕ ဥေယ်ာဇဥ္မွာ ကၽြန္မေျပာၾကားခဲ့သလိုပါပဲ၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္းျခင္း၊ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္းဆိုတဲ့ “မူ”ေတြေပၚ အေျခခံၿပီး လုပ္ရည္ကိုင္ရည္နဲ႔ ယုံၾကည္ခ်က္ခိုင္မာမႈရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းဟာ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ေက်ာ႐ိုးမ႑ိဳင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သာယာဝေျပာဖို႔အတြက္ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ ဘယ္ေလာက္ အေရးပါတယ္ ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔လို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရသူတိုင္း သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အ‌ေျခခံတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြ ထြက္ေပၚလာေရး အတြက္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အသြင္ကူးေျပာင္းလာတာနဲ႔အမၽွ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာလည္း ပိုမိုၿပီး အေရးႀကီးလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေ႐ြးခ်ယ္ခံ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြက ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႔အညီ တက္လာလိုက္၊ ဆင္းသြားလိုက္ ေျပာင္းလဲ ေနမွာပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အဆက္ျပတ္မသြားေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးအတြက္ မွတ္တမ္း မွတ္ရာေတြ မေမ့ေပ်ာက္သြားေရး၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ယႏၲရားႀကီးကို ဟန္ခ်က္ညီညီ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ လည္ပတ္ေစတဲ့ ကိစၥအရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရတာကေတာ့ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြကို တာဝန္အသစ္နဲ႔ ဝတၱရားအသစ္ေတြ အပ္ႏွင္းေပးပါတယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရေတြရဲ႕လက္ေအာက္မွာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြဟာ ကိုယ္တိုင္ႀကံဆ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိၾကရပါမယ္၊ သုံးသပ္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ မူဝါဒေတြ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပျခင္း၊ ခက္ခဲတဲ့ ျပႆနာရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းနည္းအဆိုျပဳခ်က္ေတြ တင္ျပေပးျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရပါမယ္။ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြဟာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ မိမိတို႔ အထက္အရာရွိ၊ ဝန္ႀကီးေတြသိရမယ့္ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္းအဆိုးမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ႐ိုး႐ိုးသားသား၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းကင္းနဲ႔ သတၱိရွိရွိ တင္ျပႏိုင္ရပါမယ္။ တင္ျပဖို႔ တာဝန္လည္း ရွိၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ မလိုအပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ဖို႔၊ ဌာနေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား၊ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုအၾကား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ အေတြးအေခၚ၊ အစဥ္အလာေတြကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔၊ အစိုးရအဖြဲ႕ႀကီးတစ္ခုလုံး ထိေရာက္ေကာင္းမြန္လာေစမဲ့ တီထြင္ႀကံဆမႈနဲ႔ အေတြးအေခၚသစ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ေပးဖို႔ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္က အားေပးပါတယ္။
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံေတြ ေျပာင္းလဲလိုက္တာ တစ္ခုတည္းနဲ႔ ဒီေမၽွာ္လင့္ခ်က္အသစ္ေတြ ျပည့္ဝ လာႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ “မလုပ္၊ မ႐ႈပ္၊ မျပဳတ္“ အေတြးအေခၚအတြက္ ေနရာ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းဆိုတာ ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ အစိုးရအေပၚမွာ တာဝန္ခံရမွာပါ။ အစိုးရရဲ႕လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ သမာသမတ္ ရွိရွိ၊ လုပ္ငန္းတာဝန္သိသိ၊ အသိဉာဏ္ပါပါ၊ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား၊ တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆာင္႐ြက္ ေပးၾကရပါမယ္။ ကိုယ္ေတြ႕အေတြ႕အႀကဳံအရ၊ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြဟာ ဒီေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ျပည့္ဝလာေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏိုင္႐ုံ သာမကဘဲ ကမၻာေပၚမွာ အထက္ျမက္ဆုံး ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အလားအလာ ရွိၾကတယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။
ကၽြန္မအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကာလနဲ႔ အခုအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့ ကာလေတြအတြင္းမွာ တာဝန္ကိုယ္စီ အေလးထားတဲ့ ေအာက္ေျခအဆင့္ သန္႔ရွင္းေရး၊ ဥယ်ာဥ္မွဴး စတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကစၿပီး မိမိတို႔ရာထူးတာဝန္အျမင္‌့ဆုံး အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအထိ၊ အဆင့္အတန္း၊ ေနာက္ခံ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံေသာ ဝန္ထမ္းေတြကို သိရွိခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခုလိုအခြင့္အခါ ႀကံဳႀကိဳက္တုန္းမွာ အသိအမွတ္ျပဳခံခ်င္လို႔မဟုတ္၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္၊ ဂုဏ္ေက်ာ္ၾကားမႈအတြက္ မဟုတ္၊ ျပည္သူကို အက်ိဳးျပဳဖို႔ သက္သက္၊ မၾကာခဏ ဆိုသလို ေပၚေပါက္တက္တဲ့ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး အၾကားက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြ အားလုံးကို ဒီေနရာကေန ကၽြန္မ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္အေပၚ ဂုဏ္ယူၾကပါ။ ျပည္သူအမ်ား ေမၽွာ္လင့္ ေတာင့္တေနတဲ့ တည္ၿငိမ္လုံၿခဳံၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ အနာဂတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးရာမွာ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ပါ၀င္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရေစတဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕အခန္းက႑ကို ဂုဏ္ယူၾကပါလို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ကၽြန္မတို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔လည္း ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ့္ တာဝန္ေတြ ရွိတယ္ ဆိုတာကို သိရွိနားလည္ထားပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ဝန္ထမ္းေတြ သင့္ေလ်ာ္မၽွတတဲ့ လုပ္ခလစာ ရရွိေရး၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေထြေထြခံစားခြင့္ေတြ ရရွိခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအမ်ားစုရဲ႕ လုပ္ခလစာႏႈန္းထားဟာ၊ အျခား နယ္ပယ္ေတြက ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ နိမ့္က်ေနေသးတယ္ ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ သိပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေျပာျပလိုပါတယ္။ ဒီျပႆနာကို ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္ နည္းမရွိေသးပါဘူး။ လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ေပးတဲ့ အခါမွာ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီး ေရရွည္ တည္တန္႔ေအာင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးျမႇင့္ေပးရမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း အေျခအေနနဲ႔ အညီလည္း ေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္။
လစာတိုးျမႇင့္ေရးဟာ ကၽြန္မတို႔ ဝန္ထမ္းေတြ ေမၽွာ္လင့္သလို ခ်က္ခ်င္း မျဖစ္ႏိုင္ေသးေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြကို အျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ပံ့ပိုးေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္ခြင္ဖန္တီးျခင္း၊ မိသားစုဝင္ေတြအတြက္ ေနမႈထိုင္မႈ အေျခအေနေတြ ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္လာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စတင္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ တစ္ခုအေနနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာေတြ ေဆာက္လုပ္ေနၿပီျဖစ္သလို၊ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းေတြအားလုံး ႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာရွိစြာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္အၿပီးမွာ၊ လုံလုံၿခဳံၿခဳံ၊ သိကၡာရွိရွိ ေနထိုင္သြားႏိုင္ဖို႔ အိမ္ယာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မွာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး၊ လက္ရွိကာလနဲ႔ လာမယ့္ႏွစ္ေတြအတြင္း လိုအပ္မယ့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ျပည့္ဝေရးအတြက္ အစီအမံေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ထူးကဲတဲ့ နည္းပညာနဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ အဲဒီစိန္ေခၚမႈေတြထဲမွာ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲတဲ့ မူဝါဒ ခ်မွတ္မႈေတြနဲ႔ အေလၽွာ႔အတင္း လုပ္ရမယ့္ကိစၥေတြလည္း ပါရွိေနပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျဖရွင္းယူလာခဲ့တဲ့ ျပႆနာေတြကို ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံက လာမယ့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ ေျဖရွင္းယူရမယ့္ အေနအထားမွာရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ၊ မွားယြင္းမႈေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး တစ္ဖက္မွာလည္း နည္းပညာသစ္ေတြ၊ တီထြင္ ႀကံဆမႈေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားရွာေဖြ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖင့္ ႀကဳံေတြလာႏိုင္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြလည္း ျပဳလုပ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ အဓိကအားျဖင့္ ဉာဏ္ပညာထက္ျမက္မႈ၊ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲ၊ ေပါင္းစပ္ၫွိႏႈိင္း၊ စီမံေဆာင္႐ြက္တတ္မႈနဲ႔ ထက္ထက္ျမက္ျမက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္မႈ စတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ လိုအပ္ပါမယ္။ ဒါေတြကို ႀကိဳးပမ္း‌ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမယ့္သူေတြ၊ ဒီီလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အဓိကက်တဲ့သူေတြကေတာ့ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြကို မိမိတို႔ရဲ႕ တန္ဖိုးအရွိဆုံး အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စြမ္းရည္နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က Civil Services Academy ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းဟာ ဒီရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္မႈတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေတြ သြားေရာက္ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြပိုမိုၿပီး ပြင့္လန္းလာတဲ့အတြက္ ေက်နပ္အားရမိ ပါတယ္။ ဒီအခြင့္အလမ္းေတြကို စနစ္တက် အစီအစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီးလက္ေတြ႕က်က် အာ႐ုံစိုက္ အသုံးခ်သြားႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ အဖိုးထိုက္တန္တဲ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္ေတြနဲ႔ မူဝါဒဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚပညာေတြ ရရွိ တိုးပြားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ဟာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္နဲ႔ အရည္အခ်င္းကို အေျခခံၿပီး ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားမႈျပဳတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာနဲ႔ စနစ္ထြန္းကားေရး အေရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္႐ြက္တာေၾကာင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္သစ္တစ္ခု ျဖစ္လာ႐ုံသာမက တစ္ဖက္မွာလည္း ျပည့္သူ႕ဝန္ထမ္း အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း တစ္ကိုယ္ရည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္လိုစိတ္ေတြ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကို ရာထူးတိုးျမႇင့္ ေျမႇာက္စားရာမွာ ဓမၼဓိဌာန္က်ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတဲ့ သတ္မွတ္တိုင္းတာခ်က္ေတြနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လုပ္ရည္ ကိုင္ရည္နဲ႔ စြမ္းရည္အလားအလာရွိမႈကို သုံးသပ္ႏိုင္ရပါမယ္။ ဘက္လိုက္မ်က္ႏွာသာေပးတယ္၊ နီးစပ္သူကို ခ်ီးေျမႇာက္တယ္လို႔ အထင္အျမင္ စိုးစင္းမၽွပင္မရွိေစႏိုင္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳလုပ္မိဖို႔ သတိထားရပါမယ္။ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ႀကိဳးစားအားထုတ္လိုစိတ္၊ တက္တက္ႂကြႂကြ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ေတြ အမွန္တစ္ကယ္ ေပၚထြန္းလာေစၿပီး၊ တစ္ဖက္မွာလည္း လုပ္ငန္းခြင္မွာ လူမွန္ေနရာမွန္ ျဖစ္လာေစမွာပါ။
ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းက ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ မတူကြဲျပားမႈေတြကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ဖို႔ အေရးႀကိီးပါတယ္။ ယေန႔ အထက္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတိုင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိေျမ၊ လူမ်ိဳးစု၊ ကိုးကြယ္ေသာဘာသာ၊ အသိုင္းအဝိုင္း၊ ဥစၥာဓန၊ က်ား/မ လိင္ ကြာျခားမႈေတြေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ဝန္ထမ္းေလာကထဲ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရး အခြင့္အလမ္းေတြ ပိတ္ဆို႔ေနမယ္လို႔ မခံစားရေစသင္‌့ပါဘူး။ ဘယ္လို ေနာက္ခံအသိုင္းအဝန္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းဆုံး၊ အေတာ္ဆုံးေတြ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေလာကအတြင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး အေနၿမဲေစမယ့္ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ေရးစနစ္ကိုပဲ က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ရပါမယ္။ အမွန္တစ္ကယ္ အားလုံးပါဝင္ခြင့္ရွိတဲ့ ဝန္ထမ္း ေလာကကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းဟာ မွန္ကန္တဲ့ တန္ဖိုးထားမႈေတြ ျမႇင့္တင္ေပးတဲ့အျပင္ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈလည္း ရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသနေဖာ္ျပခ်က္ေတြအရ ကြဲျပားျခားနားျခင္းကို အက်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ၄င္းတို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပိုမိုၿပီးထိေရာက္ေကာင္းမြန္ၾကတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ဟာ ကၽြန္မတို႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ မ႐ြံ႕ပါဘူး။ ဒီစိန္ေခၚမႈေတြအနက္ အဓိကအက်ဆုံးကေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈဟာ တိုင္းတာဖို႔ ခက္သလို၊ သတိျပဳမိဖို႔လည္း ခက္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနေသးတာကေတာ့ ယုံမွား သံသယ မရွိႏိုင္ပါဘူး။ အဂတိလိုက္စားမႈဟာ အယုံအၾကည္ရွိမႈ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္း ယႏၲရားႀကီးတစ္ခုလုံးရဲ႕ ဂုဏ္ရွိမႈတို႔ကို တိုက္စားဖ်က္ဆီးပါတယ္။ ထို႔အျပင္ အဂတိလိုက္စားျခင္းဟာ လူအနည္းငယ္ရဲ႕အက်ိဳးကို အမ်ားအက်ိဳးအထက္မွာ ထားရွိျခင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဗဟိုမူျဖစ္တဲ့ ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိပါးေစပါတယ္။
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း က်င့္ဝတ္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေရးနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားေပးဖို႔၊ တိုင္ၾကားေရးနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ေရးဆိုင္ရာ ယႏၲရား ထိေရာက္မႈရွိဖို႔၊ အဆင့္ျမင့္ရာထူးရာခံရွိသူေတြရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာဖို႔၊ နည္းပညာအသစ္ ေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပံ့ပိုး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အဂတိလိုက္စားႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္း ကို နည္းပါးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ စတဲ့အစီအစဥ္ေတြလည္း ထည့္သြင္း ေဆာင္႐ြက္ထားပါတယ္။
အဂတိလိုက္စားမႈကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းဟာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္တစ္ခုလုံးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္၊ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ မိမိတို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈကိုလည္း တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ သိကၡာရွိရွိေနတတ္ဖို႔၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္းဖို႔၊ မိမိအလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အမ်ားျပည္သူဘက္ကလည္း ျပည္သူဝန္ထမ္းေတြ အေပၚ ေလးစားမႈနဲ႔ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာ ဆက္ဆံဖို႔လိုအပ္ပါမယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ေလးစားမႈကို အခ်ိန္ယူ တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို တည္ေဆာက္ႏိုင္ မွလည္း အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
နိဂုံးမခ်ဳပ္ခင္မွာ ယေန႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ရဲ႕ Global Study on Intrinsic Motivation in Developing Countries ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ပံ့ပိုး ေပးၾကသူ အားလုံးအားလည္း ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုပါတယ္။ လာမယ့္ သုံးရက္တာကာလအတြင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္မယ့္ Knowledge Forum ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္လည္း ေတာင္းပန္လိုပါတယ္။ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈေတြကေန ေကာင္းမြန္တဲ့ရလဒ္ေတြ ထြက္ေပၚလာလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အေဝးကေန ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံေတြကို မၽွေဝေပးၾကမယ့္ ပညာရွင္ ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ Global Study ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရး အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပထမဦးဆုံး ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်နပ္အားရမိၿပီး ထြက္ေပၚလာမယ့္ ရလဒ္ေတြကိုလည္း စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနပါမယ္။
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံလို အေျပာင္းအလဲကို ရွာေဖြေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုသာမက ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္လို႔ေတာင္ ေခၚဆိုႏိုင္တဲ့ ကာလရွည္ၾကာစြာ အျမစ္တြယ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ အက်င့္စ႐ိုက္ေဟာင္းေတြကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ အနာဂတ္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သုံးရာကေန ထြက္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ ဒီတာဝန္ကို မတြန္႔မဆုတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ဝန္ထမ္းေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေကာင္းမယ္” ဆိုတဲ့အတိုင္း ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အစြမ္းအစေတြကို အမွန္တစ္ကယ္ ထြက္ေပၚ လာေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၊ အစုအဖြဲ႕ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ စြမ္းရည္ေတြကို တိုးတက္လာေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို ထုတ္ျပန္တာျဖစ္ၿပီး ဒီမဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဒီအခမ္းအနားမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ ကူညီပံ့ပိုးအားေပးမႈ အားလုံးကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္။
ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္လမ္းေၾကာင္းကို ေလၽွာက္လွမ္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အားလုံး အမွန္တစ္ကယ္ ေလးစားဂုဏ္ယူ အားထားရတဲ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေကာင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္လာေရးဆိုတဲ့ ဘုံရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ကၽြန္မတို႔အားလုံး တစ္ေသြးတစ္သားတည္း ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ယင္းေနာက္ အခမ္းအနားကို ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္၍ ဆက္လက္က်င္းပသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဝင္းသိမ္းႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီစဥ္မွCountry Director, Mr. Peter Batchelor တို႔က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္ဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဝင္းသိမ္းက ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းတို႔ ဦးေဆာင္ သည့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းႏွင့္ေဒသ အႀကီးအကဲမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ (Civil Service Reform Strategic Action Plan 2017-2020) ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္အတြက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ အႀကံျပဳအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုအစပ်ဳိးေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိုလည္း ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ သည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေနာက္ အႀကံျပဳအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ေလးခုကို ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ျပင္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ားထံ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳႏိုင္ရန္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ရလဒ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား ကို ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕၏ Website မ်ားႏွင့္Facebook account မ်ားဖြင့္လွစ္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ေၾကညာေပးခဲ့သည္။ လူမႈမီဒီယာႏွင့္ သမား႐ိုးက်မီဒီယာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ျပည္သူလူထုသိရွိႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သကဲ့သို႔ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအမ်ဳိးမ်ဳိးထံမွလည္း တုံ႔ျပန္ အႀကံျပဳမႈမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ အႀကံျပဳအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မူၾကမ္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအခန္းက႑ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ႏိုင္ ေရးတို႔အတြက္ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ႐ိုက္သည္။
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္းက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံသစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဗရတ္ဆင္းက အရည္အခ်င္းကို အေျခခံ၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမႈကို ဦးစားေပးေသာ အေလ့အထႏွင့္ စနစ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဦးေအာင္တင္စိုးက ျပည္သူဗဟိုျပဳ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးထင္ေက်ာ္က ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း က႑၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စိုးက ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္လုပ္ငန္း အစီ အစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။
အဆိုပါ ဦးစားေပးနယ္ပယ္ေလးခုအေပၚ အုပ္စုရွစ္စုခြဲ၍ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးကာ အဖြဲ႕လိုက္ေဆြးေႏြးရရွိမႈကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္ (အၿငိမ္းစား) ဦးျမသိန္း ဦးေဆာင္၍ ျပန္လည္တင္ျပ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါဖိုရမ္ကို ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္အထိ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment