Sunday, June 11, 2017

Y-8 ေလယာဥ္ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၀
ပ်က္က်သြားခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး Y-8 ေလယာဥ္အား ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ယေန႔အထိ ႐ုပ္အေလာင္း ၃၃ ေလာင္းအား ဆယ္ယူရရွိခဲ့ၿပီး ႐ုပ္အေလာင္း ၁၉ ေလာင္းအား ႐ုပ္အမည္ အတည္ျပဳ ႏုိင္ခဲ့သည္။
ယေန႔အထိ ဆယ္ယူရရွိခဲ့သည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအနက္ အမ်ဳိးအမည္ ခြဲျခားႏုိင္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ မိသားစုမ်ား ေရာက္ရွိလာသည့္ ႐ုပ္အေလာင္း ၁၉ ေလာင္းအား က်န္ရစ္သူ မိသားစုဝင္မ်ား၊ တပ္နယ္မွအရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ဗုဒၶဘာသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ အညီ ေကာင္းမြန္စြာသၿဂၤီဳလ္ေပးခဲ့သည္။

ယေန႔ဇြန္ ၁၀ ရက္ နံနက္ပုိင္း၌ ပင္လယ္ျပင္ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ ေနရာတစ္၀ုိက္တြင္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အလယ္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္း ရပ္ဝန္း၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ရာသီဥတု ပုိမုိဆုိးရြားေနၿပီး လိႈင္းအျမင့္ ၉ ေပခန္႔ႏွင့္ ေလတုိက္ႏႈန္း တစ္နာရီ ၁၅ မုိင္မွ မုိင္ ၂၀ အတြင္းရွိေန၍ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ရသည္။ ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ ရာသီဥတု အသင့္အတင့္ ေကာင္းမြန္လာသျဖင့္ တပ္မေတာ္(ေလ)မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္(ေရ) မွ စစ္ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ငါးဖမ္း စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ သတင္းရရွိသည္။ (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment