Tuesday, June 27, 2017


ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၇  
 
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန တို႔ကို ဗဟိုအဆင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္း ေရးအႀကံေပးအဖြဲ႕ ပထမအႀကိမ္ ၫွိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက  က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ဝန္ႀကီးဌာန အတြက္ အဓိကက်ေသာ ဦးစီးဌာနႀကီးႏွစ္ခု ျပန္လည္ ေပါင္းစည္း ျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာန တစ္ခုလုံးအေနျဖင့္ ပိုမိုအားေကာင္း၊ ေတာင့္တင္းခိုင္မာ၊ စည္းလုံး က်စ္လစ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အက်ိဳးကို ေရွ႕႐ႈ႕ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ဗဟိုအဆင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းေရး အႀကံေပး အဖြဲ႕သည္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားစြာ ရွိသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား ပါေၾကာင္း၊ ထြက္ေပၚလာေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္ရလဒ္မ်ားကို ဦးစားေပး အလိုက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစုံမွ သုံးသပ္၍ အားလုံးဝိုင္ဝန္း ေဆြးေႏြးၾကရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။  

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ Hotel Max ၌ က်င္းပသည့္ မိသားစု စီမံကိန္းအတြက္ အေရျပားေအာက္သို႔ ထိုးႏိုင္သည့္ သေႏၶတားေဆး မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား သို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယခုမိတ္ဆက္သည့္ အေရျပားေအာက္သို႔ ထိုးႏိုင္သည့္သေႏၶတားေဆး သည္ ေက်းလက္ေဒသေနျပည္သူ မ်ားပါ အလြယ္တကူသုံးစြဲႏိုင္ မည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ မလိုလား အပ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရမႈမ်ား၊ ေသြးအဆိပ္တက္ ကိုယ္ဝန္ ပ်က္က်မႈမ်ား၊ မိခင္ေသဆုံးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း ေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အသုံးျပဳပုံ နည္းစနစ္မွန္ကန္မႈ၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအေနျဖင့္ ခံစားရႏိုင္မႈ စသည့္အခ်က္ မ်ားကို လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္အတူ သုေတသနလုပ္ငန္းကိုပါ တပါတည္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕အား မိသားစု စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ လြယ္ကူထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည့္ သေႏၶတားေဆးဝါးကို မိတ္ဆက္ေပး သည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္လည္း လိုအပ္သည္မ်ား ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၊ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms. Janet E.Jack က အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (မိခင္ႏွင့္မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး) ေဒါက္တာ လွျမေသြးဣႏၵာက  မိသားစု စီမံကိန္းအတြက္ အေရျပားေအာက္ထိုးႏွံ သည့္ သေႏၶတားေဆး မိတ္ဆက္ရျခင္း အေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာ လႈိင္ထိပ္ထားခင္က  မိသားစု စီမံကိန္း (၂၀၂၀)အတြက္ အေရျပား ေအာက္ထိုးႏိုင္ သည့္ သေႏၶတားေဆး အား ဆက္ႏြယ္အသုံးျပဳျခင္း ဆိုင္ရာမ်ားကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ တက္ေရာက္လာ ၾကသူမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ား ေမးျမန္းၾကၿပီး တာဝန္ ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကား ေဆြးေႏြးၾကသည္။

မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ ပါလီမန္အမတ္ Mrs.Nola Marino (Member for Forrest, Western Australia) ႏွင့္ အဖြဲ႕အား  ဝန္ႀကီး႐ုံး ဧည့္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆုံသည္။ 

 ေတြ႕ဆုံစဥ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္ ေစရန္အတြက္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံမွ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၃၀ခုႏွစ္တြင္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကင္းစင္ႏိုင္ေရးအတြက္ Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) မွ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ သြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment