Friday, June 16, 2017

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၆) ရက္ေျမာက္ေန႔က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၆
ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၆) ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္က်င္းပရာ ေမးခြန္း(၆)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း၊ အစီရင္ခံစာ (၁) ခု ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မိုင္းရယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းသီဟေက်ာ္၏ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေဒသထြက္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံကုန္စည္မ်ား ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေနျခင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္မျဖစ္ဘဲ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္ေပ်ာက္ေနျခင္းမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေဖ်ာ္ရည္ႏွင့္ ေဆာ့ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ နည္းပညာေပးျခင္း၊ SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ အတုိးႏႈန္းသက္သာေသာ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ Credit Gurantee Insurance - CGI စနစ္ျဖင့္ ေခ်းေငြရရွိႏုိင္ေရး CB ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း။
ဂ်ာမနီႏုိင္ငံရွိ Tee Graschner Shop ၃၀၀ ေက်ာ္တြင္ ျမန္မာ့လက္ဖက္ေျခာက္မ်ား ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အဓိကထြက္ရွိသည့္ ေကာ္ဖီေစ့မ်ားကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ခ်က္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ျမန္မာ-ထုိင္း ကုန္သြယ္ေရးပူးတြဲေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွပို႔ကုန္မ်ား ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႏွစ္လတ္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (Medium Term Programme -MTP) ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
မေကြးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္ဦး၏ မေကြးၿမိဳ႕ေလဆိပ္ကို ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ကားကိုပိုမိုအသံုးျပဳ ခရီးသြားလာပါေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္စီးနင္းသည့္ ခရီးသည္ရရွိမႈနည္းပါးသျဖင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား တြက္ေျခမကိုက္ပါ ေၾကာင္း၊ ခရီးသည္ရရွိမႈ အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
လမ္းမေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၏ တရားမဝင္ ၿဂိဳလ္တုစေလာင္းႏွင့္ ႐ုပ္သံဖမ္းစက္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ နည္းလမ္းတက် အခြန္အခေကာက္ခံႏိုင္ေရးႏွင့္ လိုအပ္သလို အေရးယူေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ထပ္ဆင့္ထုတ္ လႊင့္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ ၿဂိဳဟ္တု႐ုပ္ျမင္သံၾကားဖမ္းစက္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအရ လုိင္စင္ထုတ္ေပးရန္၊ အခေၾကးေငြေကာက္ခံရန္ မလုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းစက္မ်ားကို ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒ၊   အေကာက္ခြန္ ဥပေဒတုိ႔ႏွင့္အညီ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ပါဝင္ၿပီး ထုတ္လႊင့္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ၿဂိဳဟ္တု႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဖမ္းစက္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေထာက္ခံ ခ်က္မ်ား စနစ္တက်ရယူႏိုင္ေရး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။
ထုိ႔ျပင္ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္၊ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ေစာေဝႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာဦးေစာႏိုင္တုိ႔၏ လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ား ေစ်းေကာင္းရရွိေရး၊ သေဘၤာဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္ေပးေရးႏွင့္ ခုံးေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္ေပးေရးဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူး သန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးတုိ႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မခ်မ္းေဘာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးနန္မြန္ထင္၊ လဟယ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးသက္ေနာင္၊ နမ့္ဆန္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦး၀င္းထူး၊ သနပ္ပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးျမင့္ဦး၊ မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိန္၀င္း၊ ဘားအံမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚနန္းသန္းသန္းလြင္၊ မတူပီ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးပါထန္း၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးလံုဂ်ဳံဆန္မိုင္၊ ေကာ့ကရိတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုးေဌး၊ မုိင္းကိုင္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးစိုင္းဆုိင္မုိင္းႏွင့္ ရွားေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚ၀င့္၀ါထြန္းတုိ႔က အၾကံျပဳေဆြးေႏြးၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ယင္းအစီရင္ခံစာအား လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူ၍ အတည္ျပဳ သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၇) ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္သူထက္(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment