Monday, June 26, 2017

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ပဥၥမအႀကိမ္ တုိင္းရင္း မီဒီယာ ညီလာခံ တက္ေရာက္


လြိဳင္ေကာ္           ဇြန္ ၂၆
ပဥၥမအႀကိမ္ တုိင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံကို ယေန႔ နံနက္(၁ဝ)နာရီတြင္ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ က်င္းပရာ  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရွိဳ တို႔ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာ စကား ေျပာၾကား သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖျမင့္ က တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ စာေပက႑တို႔တြင္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အစီအမံမ်ား ႀကိိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယိုႏွင့္သတင္းစာမ်ား၌ တုိင္းရင္းသား ဘာသာ အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိပါၿပီး ထိုသုိ႕ေဆာင္ရြက္ေပးရန္  မိမိတို႕တြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟုလည္း ခံယူထား ပါေၾကာင္း၊  သုိ႔ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳပမာဏ နည္းပါး ေနေသးေၾကာင္း၊  တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တုိင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ညိွႏွိဳင္း၍ လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ အားတက္သေရာ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား ႏိုင္မည္ဟု  ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ မိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။   
တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ Barma News International ႏွင့္ ကႏၵရဝတီတုိင္းစ္တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
မြန္းလြဲပိုင္းတြင္  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ ေဖာင္းရွိဳ ႏွင့္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႔ဆုံ၍ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ သီရိရုပ္ရွင္ ရုံေဟာင္း ေျမေနရာတြင္ အဆင့္ျမွင့္ရုပ္ရွင္ရုံႏွင့္ Community Centre ပါဝင္ေသာ ေခတ္မီအထပ္ျမင့္ အေဆာက္အ အုံသစ္  တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍  ကနဦးညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
 ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ဇြန္ ၂၅ ရက္က လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ မင္းစုရပ္ကြက္ ရွိ  သီရိရုပ္ရွင္ရုံေဟာင္း ႏွင့္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ရုပ္သံလိုင္း၊ လြိဳင္ေကာ္သတင္းဌာနခြဲ၊ သတင္း ရုိက္ကူး၊ ေပးပို႔၊ ထုတ္လႊင့္ေနမွဳ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေကာင္း၊   ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန၊ လြိဳင္ေကာ္ ခရိုင္ရုံး၊ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ား ကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရာ ခရီးစဥ္တြင္ အတူ လိုက္ပါလာ သည့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေဖတို႔က သက္ဆို္င္ရာက႑အလိုက္ ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။
တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  ျပည္္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပည္သူ႔စာၾကည့္တုိက္မ်ား အသက္ဝင္ ရွင္သန္ေရး၊ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ရပ္ရြာ အေျချပဳလူထု၏  Community Centre မ်ားျဖစ္ေစေရး၊ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ တည္ရွိေနသည့္ တုိင္းရင္းသား မ်ား၏  စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားကို တတ္စြမ္းသ၍ ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ စာဖတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ ရရွိေစေရး အတြက္  ကေလးစာ ဖတ္ခန္းမ်ား ကို ယခုထက္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မွာၾကားခဲ့သည္။ 

(ျပည္နယ္ ျပန္ / ဆက္)

No comments:

Post a Comment