Friday, June 9, 2017

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ အလွပ္ေက်းရြာ ေရငန္တားတမံျပဳျပင္ေနမႈ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ား မူလေတာင္သူမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၉
ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိကာ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ အလွပ္ေက်းရြာ ေရငန္တားတမံ ျပဳျပင္ေနမႈအား ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ ေျမယာမ်ား မူလေတာင္ သူမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား သည္။

အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏုိင္သက္လြင္၊ မြန္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူ ယေန႔မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ အလွပ္ေက်းရြာရွိ ေရငန္တားတမံျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္ရွိရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂၇ ရက္က တုိက္ခတ္ခဲ့သည့္ ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္း(MORA)အရွိန္ေၾကာင့္ အလွပ္ေက်းရြာ ေရငန္ တားတမံ ပ်က္စီးမႈအေျခအေန၊ အေရးေပၚကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ထားမႈႏွင့္ အခုိင္အမာျပဳျပင္တည္ ေဆာက္ရန္လ်ာထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ အလွပ္ေက်းရြာေရငန္တားတမံအား ပင္လယ္ ဒီေရလႈိင္း ႐ိုက္ခတ္မႈအေျခအေနႏွင့္ တမံကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ထားမႈ အေျခအေနကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး ယင္းတမံကို ေငြက်ပ္ ၄၅၆ သန္း အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ပင္လယ္ဒီေရအတက္ၾကမ္းခ်ိန္တြင္ လႈိင္းကာေက်ာက္႐ိုး မ်ား ေလွ်ာက်ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေနာင္တမံေရရွည္ၾကံ့ခုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ စနစ္တက် တြက္ခ်က္တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ေျမဆီလႊာၾကံ့ခုိင္ေရးအတြက္ ဒီေရေတာမ်ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ဗာတီဘာျမက္မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးၾကရန္မွာၾကားသည္။
အလွပ္ေက်းရြာသည္ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရွိၿပီး ပင္လယ္ဒီေရလႈိင္း ႐ိုက္ခတ္ ၀င္ေရာက္မႈကို တုိက္႐ိုက္ခံစားေနရေသာေဒသျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ ဒီေရ အတက္အက် ၂ႀကိမ္ရွိၿပီး လစဥ္ လျပည့္လကြယ္ရက္မ်ားတြင္ ဒီေရအတက္အက် ၾကမ္းကာ ဒီေရတက္ၾကမ္းခ်ိန္ မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ခ်ိန္ႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ပါက ေလတုိက္ ႏႈန္း မုိင္ ၅၀ အထက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိ႔ေနာက္ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတသည္ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ေရႊဟသၤာခန္းမ၌က်င္းပသည့္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမယာမ်ား မူလေတာင္သူမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတက သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား၊ အျခားေျမ မ်ားကို မူလပိုင္ရွင္ျပည္သူမ်ားလက္၀ယ္သို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အေန ျဖင့္ မူ၀ါဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ေျမယာကိစၥသည္ စာရြက္စာတမ္း၊ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ညီညြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ရၿပီး မွတ္တမ္း မွတ္ရာမျပည့္စံုမႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အခ်ိန္ယူရပါေၾကာင္း။
ယေန႔ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိၾကသည့္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္မႈလယ္ ယာစနစ္မွ စက္မႈလယ္ယာစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းၿပီး အထြက္ႏႈန္း တုိးတက္ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ က်ရာအခန္းက႑က ပူးေပါင္းပါ၀င္ေပးၾကရန္ တုိက္တြန္းပါေၾကာင္း။
မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားထံ လႊဲေျပာင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အစိုးရရာအထမ္း၊ အမႈ ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္စြာ ေစတနာထားကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ လုပ္ကို္င္ၾကရန္ လုိအပ္ၿပီး ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္မွန္ကန္ျမန္ဆန္ေစေရး ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ လုိ္အပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္သက္လြင္၊ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္စန္း၀င္းႏွင့္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးကိုကိုလြင္တုိ႔က မူလေတာင္သူမ်ားထံ ယာယီလယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ (ပံုစံ-၃)ကို ေပးအပ္ၾကသည္။
ယေန႔အခမ္းအနားတြင္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၏ စြန္႔လႊတ္ေျမဧရိယာ ၆၃၈ ဧက အနက္မွ ၄၄၂ ဧကကို ေတာင္သူလယ္သမား ၁၁၈ ဦးထံ ယာယီပံုစံ-၃ ျဖင့္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ဒုတိယသမၼတသည္ ေတာင္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လိုက္လံႏႈတ္ဆက္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ႐ံုး (One Stop Shop)႐ံုးသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈကို ၾကည့္ရႈေလ့လာသည္။
ေမာင္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ႐ံုးကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး  ႐ံုးဌာနဆုိင္ရာ ၁၀ ခုမွ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိ သည္။ (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment