Friday, June 9, 2017

လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ား လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္

ဘားအံ ဇြန္ ၉

ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားသို႕ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္က ျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနရံုး အစည္းအေ၀း ခန္းမ၌ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


အဆိုပါ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးေစာျမင့္ဦးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ျပည္နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေနဦးက လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းရံုး(ခြဲ) ကရင္ျပည္နယ္ စီမံကိန္းတာ၀န္ခံ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဆန္းေဌးမွ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ားကို ျပည္နယ္ပညာေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးႏိုင္၀င္းေအာင္အား လည္ေကာင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အဦမ်ားကို ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္စြာျမင့္အား လည္ေကာင္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားအျဖစ္ စာသင္ေက်ာင္းအသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း တစ္ခု၊ စာသင္ေက်ာင္း တိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္ျခင္း ၆၂ ခု၊ စာသင္ေက်ာင္းဆက္စပ္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ၁၇ ခုကို စီမံကိန္း ေထာက္ပံ႔ရန္ပံုေငြ(၇၉.၇၈)သန္း ျပည္သူထည့္၀င္ေငြ(၂.၄၆)သန္း စုစုေပါင္း(၈၂.၂၄)သန္းျဖင့္ လည္ေကာင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦအျဖစ္ အုတ္(ကြန္ကရစ္) အမ်ိဳးအစား ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းျပဳျပင္ျခင္းကို စီမံကိန္း ေထာက္ပံ႔ရန္ပံုေငြ(၁၁.၂၄) သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမႏွစ္ စီမံကိန္းစက္ဝန္းကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လမ္းလုပ္ငန္း(၃၉)ခု၊ တံတားလုပ္ငန္း(၁၃)ခု၊ ေရရရွိေရး လုပ္ငန္း(၅၈)ခု၊ မီးလင္းေရးလုပ္ငန္း(၄)ခု၊ ပညာေရးလုပ္ငန္း(၈၀)ခု၊ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္း(၁)ခု၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြဲ စုစုေပါင္း(၁၉၅)ခုအား ေထာက္ပံ႔ ရန္ပံုေငြက်ပ္(၂၁၄၀)သန္းျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္စု(၄၇)အုပ္စု၊ ေက်းရြာ(၃၂၅)ရြာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းကို ၄ ႏွစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း အေဆာက္အဦမ်ား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ လွိဳင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


ေစာမ်ိဳးမင္းသိန္း(ျပန္/ဆက္)

No comments:

Post a Comment