Sunday, May 21, 2017

ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားသို႔

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္း အေဝးတြင္ သတင္းရယူၾကမည့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ မီဒီယာမ်ား သိရွိႏိုင္ေစရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးအပ္ပါသည္-

(၁) မီဒီယာသမားမ်ား တည္းခိုေနထိုင္ေရး Sky Palace Hotel တြင္ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။
(၂) ညီလာခံ ဖြင့္ပြဲ/ ပိတ္ပြဲ တြင္ သတင္းရယူႏိုင္ေရးႏွင့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲမ်ားတြင္ သတင္း ရယူ ႏိုင္ေရး Sky Palace Hotel မွ MICC 2 သို႔ ပို႔/ႀကိဳ ကား(၂)စီး စီစဥ္ထားရွိပါသည္။ ( ပို႔/ႀကိဳ အခ်ိန္ မ်ားအား ထပ္မံ အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။)

သတင္္းျပန္ၾကားေရးႏွင့္ မွတ္တမ္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

No comments:

Post a Comment