Monday, May 15, 2017

(၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ဒိုဟာဖိုရမ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အထူးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကား


ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၅
 
ကာတာႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္ ယေန႔တြင္ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ဒိုဟာ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး Transformation in Myanmar Political Landscape and Refugee Issue ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။


အထူးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က  ယေန႔ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား အေရးကို အာ႐ုံစိုက္လာၾက ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ား အေရးသည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔အေပၚ မ်ားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ေဒသ၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအေပၚ ထိခိုက္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္လည္း အေရးႀကီး ကိစၥရပ္အျဖစ္ အထူး အေလးထားကာ သိမ္ေမြ႕စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔တိုင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက်င္း ပေဆြးေႏြး လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ကမၻာကအာ႐ုံစိုက္လာသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးသည္ ပညာေရးအဆင့္အတန္းနိမ့္က်ျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးျခင္း၊ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းတင္းမာမႈ ပိုမိုျမင့္တက္လာေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီက ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ဆန္ ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို အေလးထား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေခါင္းေဆာင္သည့္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္က စုံစမ္း စစ္ေဆးလ်က္ရွိၿပီး စြပ္စြဲခ်က္သည္ အေထာက္အထားခိုင္လုံလ်င္  ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္မႈ၊ ညီမၽွမႈ၊  တရား မၽွတမႈရွိေရး၊ လူသားမ်ား၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးကိုအသိအမွတ္ျပဳၿပီးတာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္း လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ျမႇင့္တင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ကမၻာႀကီးျဖစ္ေပၚေရး တြင္လည္း တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္ လာသူမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

 (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ဒိုဟာဖိုရမ္ကို ကာတာႏိုင္ငံ၊ ဒိုဟာၿမိဳ႕၊ Sheraton Hotel ၌ ေမ ၁၄ ရက္ မွ ေမ ၁၅ ရက္ အထိက်င္းပၿပီး ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၆၀၀ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 (သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment