Friday, December 2, 2016

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမၻာ႔ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ (ဗဟုိအဆင့္) အခမ္းအနား က်င္းပေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ(၂)
" အားလုံး လက္တြဲကာကြယ္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီ ကူးစက္မႈအႏၱရာယ္" ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ က်င္းပေသာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ (ဗဟုိအဆင့္) အခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်င္းပသည္။အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားရာတြင္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ခြဲျခားႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံခံရျခင္း၊ စိတ္ပုိင္း၊ လူမႈေရးပုိင္း၊ စီးပြားေရးပုိင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ား ၾကဳံေတြ႔ရျခင္းအျပင္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ေအအု္င္ဒီအက္စ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အခြင့္အေရးယူ ေရာဂါမ်ား (Opportunistic infections) ျဖစ္ပြားျခင္း၊ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ခုခံက်ကာလသား ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းကာ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီ/ ေအအုိင္ဒီအက္စ္လူနာမ်ားအား ေအအာတီေဆးျဖင့္ ကုသျခင္းကုိစတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ ကမၻာ႔ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (Global Fund)ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တုိးျမွင့္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေၾကာင့္ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ လာႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အက်ဳိးရ လာဒ္အေနျဖင့္ လူနာမ်ားကုိပုိမုိ ကုသေပးႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သိုပ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ေအအာတီေဆးဆင့္ပြား ေဆးကုဌာနမ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ကာ ေအအာတီေဆးကုသမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုိမုိလက္လွမ္း မီရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏုိင္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြပုိးရွိ/မရွိ ေသြးစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကုိလည္း တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေပး လွ်က္ရွိရာ ေက်းလက္ေဒသ ေအာက္ေျခ အထိေရာက္ရွိေစရန္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္း သူမ်ားအၾကား အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီပိုး ကူးစက္ခံရမႈ အႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ မူးယစ္ေဆးအစားထိုး မက္သာဒုန္း ေဆးတိုက္ေကၽြးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ မိခင္မွ ကေလးသို႔ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီပိုးကူးစက္မႈမွ ကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို  ၂၀၁၆-ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အေျခၿပဳ (Township based PMTCT) ကို (၃၁၄)ၿမိဳ႕နယ္ အထိတိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ေဆးရံုအေျချပဳ (Hospital based PMTCT)ကို အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားေသာ ေကာ့ေသာင္း၊ တာခ်ီလိတ္၊ နမ့္ခမ္းစသည့္ နယ္စပ္ေဒသ ခုတင္(၁၀၀)ေဆးရံု (၅)ရံုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ ခုတင္(၂၀၀)ႏွင့္အထက္ ေဆးရံုႀကီး(၃၃)ရံုတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ လာမည့္၂၀၁၇-ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးလႊမ္းၿခံဳမႈရရွိေအာင္ က်န္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း တိုးခ်ဲ႕သြားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ခုခံအား က်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ လမ္းျပေျမပံုအျဖစ္ ေရးဆြဲထားေသာ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း(၂၀၁၆-၂၀၂၀)တြင္ ေဖၚျပပါရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ သဝဏ္လႊာအား ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ Country Representative, Dr. Jorge M Luna ကလည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ ေအအုိင္ဒီအက္စ္အစီအစဥ္၏ သဝဏ္လႊာအား UNAIDS Country Director, Mr. Eamonn Murphy ကလည္းေကာင္းဖတ္ၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီပုိး ကူးစက္ခံထားရသူတစ္ဦးက ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို  ေဝမွ်ေျပာၾကားၿပီး ယင္းေနာက္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ကမာၻ႔ခုခံအား က်ဆင္းမႈကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုရရွိေသာ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆုမ်ားေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ၾကၿပီး ကမာၻ႔ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာ ဂါတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ျပခန္းငယ္အား ၾကည့္ရႈအားေပးၾကသည္။
အခမ္းအနားအျပီးတြင္ သတင္း၊ မီဒီယာမ်ားအား အသိေပးရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာ(၁)ရက္ေန႔ကို ကမာၻ႔ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ တစ္ကမာၻလံုးတြင္ က်င္းပလ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္အတြက္ေဆာင္ပုဒ္မွာ "အားလံုးလက္တြဲ ကာကြယ္၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ကူးစက္မႈအႏၱရာယ္"၊ " HANDS UP FOR #HIVPREVENTION " ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment