Friday, November 11, 2016

အလုပ္သမားဥပေဒပါ သိေကာင္းစရာမ်ားအား အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

လြိဳင္ေကာ္           ႏိုဝင္ဘာ ၁၁
အလုပ္ရံုႏွင့္အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန လြိဳင္ေကာ္ခရိုင္ရံုးမွ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားအား ဌာနမွစည္းၾကပ္သည့္ဥပေဒမ်ားကို သိရွိလိုက္နာႏိုင္ေစရန္ အလုပ္သမားမ်ား ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပည့္၀စြာရရွိေစေရးအတြက္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ ၁၁ နာရီအခ်ိန္က လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ေဒါဥခူ ရပ္ကြက္ရွိ Loikaw Princess Motel တြင္ အလုပ္သမားေရးရာအသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

”၁၉၅၁ ခုႏွစ္ အလုပ္ရံုမ်ားအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္ႏွင့္အလုပ္ပိတ္ရက္အက္ဥပေဒ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ဌာနမ်ား ဥပေဒ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရးဥပေဒေတြကို အလုပ္သမားေတြနဲ႔ အလုပ္ရွင္ေတြ သိရွိနားလည္လိုက္နာေစဖို႔ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲေဆာင္ရြက္ေပးတာပါ” ဟု လြိဳင္ေကာ္ခရိုင္ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင့္ေဆြ က ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။
လြိဳင္ေကာ္ခရိုင္ အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ စက္ရံု ၊ အလုပ္ရံု၊ ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ အလုပ္ ဌာနမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားအား အလုပ္သမားေရးရာအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ၾသဂုတ္လမွ စတင္၍ ယေန႔အထိ အႀကိမ္(၂၀) ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ခရိုင္ (ျပန္/ဆက္)

No comments:

Post a Comment