Tuesday, November 22, 2016

( ၉၆ ) ႏွစ္ေျမာက္အမ်ဳိးသားေန႔ေအာင္ပြဲအႀကိဳအထိမ္းအမွတ္စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕၌က်င္းပ

ထီးခ်ဳိင့္  ႏုိ၀င္ဘာ  ၂၂
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကသာခရုိင္ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္နံနက္ ၉ နာရီက (၉၆)ႏွစ္ေျမာက္အမ်ဳိးသားေန႔ေအာင္ပြဲအႀကိဳအထိမ္းအမွတ္စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲက်င္းပသည္။

အဆုိပါၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရွိ အထက္တန္းအဆင့္တြင္ “  ၀ံသာႏုရကိၡတ တရားႏွင့္ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူ ၁၂ ဦး ၊ အလယ္တန္းအဆင့္တြင္ “ အမ်ဳိးသား
ေန႔ႏွင့္အမ်ဳိးသားတာ၀န္ ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူ ၁၁ ဦး ၊ မူလတန္းအဆင့္တြင္ “   အမ်ဳိးသားေန႔
တုိ႔မေမ့ ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူ ၁၄ ဦး ၊ စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူ ၃၇ ဦး၀င္ေရာက္ေျဖ
ဆုိၾကသည္။
(၉၆)ႏွစ္ေျမာက္အမ်ဳိးသားေန႔ေအာင္ပြဲအႀကိဳအထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲကုိ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ၏ရင္းတြင္းအမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္မ်ား    ကိန္းေအာင္းျဖစ္ေပၚလာေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီးက်င္းပ
ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲ ဆုရေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားအား အမ်ဳိးသားေန႔ေအာင္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ဆု
မ်ားခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္လြင္ ကေျပာၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ (ျပန္/ဆက္)

No comments:

Post a Comment