Monday, November 7, 2016

မတၱရာၿမိဳ႕၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပည့္ဝစြာ ရရိွသံုးစြဲႏိုင္ေရး (၁၁/ဝ.၄)ေကဗီြ (၂ဝဝ)ေကဗီြေအထရန္ စေဖာ္မာ တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္


မတၱရာ               ႏိုဝင္ဘာ ၇
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အာေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာရံုးမွ မတၱရာၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ရိွ ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပည့္ဝစြာ ရရိွသံုးစြဲႏိုင္ေရးႏွင့္ ဗို႔အားျပည့္မီေရး အတြက္ (၁၁/ဝ.၄)ေကဗီြ (၂ဝဝ)ေကဗီြေအထရန္စေဖာ္မာ အသစ္တစ္လံုးကို တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဓာတ္အားထည့္၍ လွ်ပ္စစ္မီးစတင္သံုးစြဲႏိုင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထရန္စေဖာ္မာသို႔ မတၱရာဓာတ္အားခြဲရံု၏ (၁၁)ေကဗီြ စက်င္ဓာတ္အားလိုင္းမွ ဓာတ္အားရယူသံုး၍ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ ေနခ်င္စရာရပ္ႏွင့္ ရန္ႏိုင္စိုးရပ္ရိွ မီးသံုးစြဲသူ(၅ဝဝ)ခန္႔အားဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးလွ်က္ရိွသည္။ ယခင္က အဆုိပါရပ္ကြက္အတြင္းရိွ မီးသံုးစြဲသူျပည္သူမ်ားသို႔ (၁၁/ဝ.၄)ေကဗီြ(၂ဝဝ)ေကဗီြေအသာလြန္ျဖဴ ထရန္စေဖာ္မာႏွင့္ (၁၁/ဝ.၄)ေကဗီြ(၂ဝဝ)ေကဗီြေအ ရန္ႏိုင္စိုးထရန္စေဖာ္မာတို႔မွ ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးေပးခဲ့ရာတိုး တက္မ်ားျပားလာေသာ မီးသံုးစြဲသူႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းဓာတ္အားျပည့္ဝစြာ မသံုးစြဲ ရျခင္းႏွင့္ ဗို႕အားေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းျခင္းမ်ား ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယခုအခါ New Ever Light ကုမၸဏီ ႏွင့္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာရံုးတို႔ပူးေပါင္း၍ (၁၁)ေကဗီြလိုင္း(၁ဝဝ)ေပ၊ (၁၁/ဝ.၄)ေကဗီြ (၂ဝဝ)ေကဗီြ ေအထရန္ စေဖာ္မာတစ္လံုးႏွင့္ (၄ဝဝ)ဗို႔လိုင္း(၂ဝဝဝ)ေပတို႔ခ်ဲ႕တဘ္ေဆာက္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ ေနခ်င္စရာရပ္ႏွင့္ ရန္ႏိုင္စိုးရပ္တို႔တြင္ ဓာတ္အားႀကံ့ခုိုင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းျခင္းႏွင့္ ယခင္တပ္ဆင္ၿပီးထရန္စေဖာ္မာမ်ားထဲမွ ဗို႔အားမွ်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ မီးသံုးစြဲသူမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကိုအျပည့္အဝဗို႔အားျပည့္မီစြာသံုးစြဲႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
မတၱရာၿမိဳ႕ေန လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲသူျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပည့္ဝစြာသံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ New Ever Light ကုမၸဏီႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္တြင္ (၃၁၅)ေကဗီြေအထရန္စေဖာ္ (၁)လံုး၊ (၂ဝဝ)ေကဗီြေအထရန္စေဖာ္မာ(၃)လံုး၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္တြင္ (၃၁၅)ေကဗီြေအထရန္စေဖာ္မာ(၁)လံုး ၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္တြင္ (၂ဝဝ)ေကဗီြေအထရန္စေဖာ္မာ (၁)လံုးႏွင့္အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ တြင္(၃၁၅)ေကဗီြေအထရန္ စေဖာ္မာ(၁)လံုး၊ (၂ဝဝ)ေကဗီေအ ထရန္စေဖာ္မာ(၅)လံုး မတၱရာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ စုစုေပါင္း ထရန္စေဖာ္မွာ(၁၂) ကိုတိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
စိုးေက်ာ္သူေထြး(မတၱရာ)

No comments:

Post a Comment