Tuesday, November 1, 2016

ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္မားေရးသင္တန္း ဖ႐ူဆုိၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္


ဖရူဆုိ  ေအာက္တိုဘာ  
ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရက္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္ျမႇင့္မားလာေစေရးအတြက္ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္နံနက္ ၉ နာရီက ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။


ေရွးဦးစြာ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ထြန္းသိ္န္းက ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ ျပည္သူအမ်ားပါဝင္ေသာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းမ်ား သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားၿပီး သင္တန္း အစီအစဥ္အတိုင္း ပို႔ခ်ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါသင္တန္းကို ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔အထိ (၅)ရက္ၾကာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး  သင္တန္းနည္းျပမ်ားအျဖစ္ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္းလင္းႏွင့္ ဒုတိယဦးစီးမွဴးမ်ားအျပင္(INGO)မွ (MERCY Corps) မွ အမွဳေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာမ်ားမွ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ား၊ သစ္ေတာ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ ဥပေဒဆိုင္ရာမ်ား၊ မီးေဘး၊ သဘာဝေဘးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ား ပါဝင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းဆိုင္ရာေရးဆြဲျခင္း စသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို ပို႔ခ် သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ (ျပန္/ဆက္)

No comments:

Post a Comment