Friday, November 4, 2016

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ မယ္စဲ့နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းႏွင့္ ၾကတ္ဂူတို႔အား ၾကည့္ရႈေလ့လာ


ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၄
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ဦးသိန္းေဆြ၊ ဦးေဖဇင္ထြန္း၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္႐ႈိ္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအး၀င္း၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္


၀င္းမင္းထြန္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ သီရိမဂၤလာေတာင္ေတာ္ရွိ ေတာင္ကြဲေစတီေတာ္ႏွင့္ ဆုေတာင္းျပည့္ ၿမိဳ႕နာမ္ဘုရားတို႔အား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳကာ ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီးႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား ကုိ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ကယားျပည္နယ္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕ရွိ မယ္စဲ့နယ္ စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ကုန္သည္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံသည္။
ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ မယ္စဲ့ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စီမံကိန္းသည္ ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္က႑ မ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် ပံ့ပိုးကူညီျဖည့္ ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္က ေဒသတြင္း၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တရားမ၀င္ ေမွာင္ခိုစနစ္ျဖင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေနမႈမွ တရား၀င္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းဖြင့္လွစ္ ထားရွိမႈ၊ ရရွိႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ ဘ႑ာေငြ ရရွိမႈႏွင့္ လိုအပ္မႈအေျခအေန၊ ထိုင္း-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အျပန္အလွန္ တရား၀င္ကူးသန္းသြား လာေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္  ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး  ဦးခင္ေမာင္ျဖဴက ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္လမ္းပုိင္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္  လိြဳင္ေကာ္-မယ္စဲ့လမ္းအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ တိုးခ်ဲ႕  ေဖာက္လုပ္ေနမႈႏွင့္ တံတားမ်ားတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေနမႈ၊ ေတြ႔ႀကဳံရသည့္ အခက္အခဲႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ၿမိဳ႕မိၿမိဳဖမ်ား၊ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက နယ္စပ္ ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ဂိတ္ မုဒ္ဦး တည္ေဆာက္ေရး၊ ၿမိဳ႕ေျမတိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ေရး၊ ေဒသခံျပည္ သူမ်ား အိမ္ယာတည္ေဆာက္ေရး အတြက္သစ္မ်ား တရား၀င္၀ယ္ယူခြင့္ရရွိေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾက သည္။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး  ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး က႑ တိုးျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား ကုိလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ ေနမႈႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား အျပန္အလွန္ ၀င္ထြက္သြားလာ ေနထိုင္ႏုိင္္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဖဇင္ထြန္းက ေဒသတြင္းလွ်ပ္စစ္မီးလုံေလာက္စြာ ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဆြးေႏြး ၿပီး ကယားျပည္နယ္ အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည့္အတြက္ ယခုလိုလာေရာက္ ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုိင္ရာ အခက္အခဲ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် ဥပေဒႏွင့္အညီ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။
ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူအားလုံးကလည္း က်ရာတာ၀န္ကုိ တက္ညီ လက္ညီ စိတ္ေစတနာ အျပည့္ျဖင့္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ စည္းကမ္းတက်မူေဘာင္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လို အပ္ေၾကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ေစတနာထား၍ အလုပ္လုပ္ ၾကရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး မယ္စဲ့နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းရွိ စုေပါင္း႐ုံးခန္းမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာသည္။
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မယ္စဲ့ၿမိဳ႕၌ ေဒသခံကေလးငယ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္း၍မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံ႐ိုက္သည္။
မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လြဳိင္ေကာ္ၿမဳိ႕ အေရွ႕ဘက္ (၁၀)မိုင္ အကြာတြင္ တည္ရွိသည့္ သဘာ၀ထံုးေက်ာက္လႈိဏ္ဂူ (ၾကတ္ဂူ)သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာၿပီး ၾကတ္ဂူေတာရ ေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ၀ါယမအား ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳကာ ဆြမ္းဆန္ေတာ္၊ ဆီႏွင့္ လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသည္။
ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အဖြဲ႕သည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာလာရာ ညေနပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔  ျပန္လည္ေရာက္ရွိၾကသည္။
(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment