Wednesday, November 9, 2016

ေဒသအလုိက္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လယ္ယာထုတ္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈ နည္းပါးေစေရး ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး က်င္းပ


 ေနျပည္ေတာ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၉

ေဒသအလိုက္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လယ္ယာထုတ္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈ နည္းပါးေစေရး ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းကို  ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိး စီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။


ဒုတိယသမၼတက မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဆန္စပါးအဓိက ထုတ္လုပ္သည့္ ေဒသမ်ား ျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တုိ႔တြင္ ႏွစ္စဥ္ ႏိုဝင္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ မ်ားတြင္ စပါးမ်ား စုၿပီး ထြက္လာသည့္အတြက္ ဝယ္လိုအားထက္ ေရာင္းလိုအားမ်ား ေနတတ္ပါေၾကာင္း။  
           
ဥပေဒအရ လယ္ယာထုတ္ကုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ဆန္စပါးဝယ္ယူေရး ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္း အဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းသည္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနမ်ား အေပၚ ေကာင္းမြန္ေျပလည္ေအာင္  စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စပါးဝယ္ယူရန္ လိုအပ္သည့္ ေဒသ၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို သတ္မွတ္ကာ လယ္ယာထုတ္ကုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕က တစ္ဆင့္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ထံ တင္ျပၿပီး သိုေလွာင္႐ုံ သို႔မဟုတ္ ဆန္စက္ကို ဝယ္ယူေရးစခန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္အေျခခ်ကာ ဝယ္ယူေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝယ္ယူေရးတစ္ခုတည္း သာမက သယ္ယူေရး၊ သိုေလွာင္ေရး၊ ႀကိတ္ခြဲေရး၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးကိုပါ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေျခာက္ခံစက္မ်ားႏွင့္ အေျခာက္ခံႏိုင္ေရးသည္ ဆန္စပါး က႑ႀကီး တစ္ခုလုံး အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ကြင္းဆက္တစ္ခုျဖစ္သည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါေၾကာင္း။
           
ယခုအစည္းအေဝးတြင္ ေဒသအလိုက္ လယ္ယာထုတ္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား   ထိခိုက္နစ္နာ ဆုံး႐ႈံးမႈ နည္းပါးေစေရး မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္က ႏွစ္အလုိက္ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ၊ ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ႀကီး မားလာမႈ၊ လယ္ယာ လုပ္သား ရွားပါးလာမႈႏွင့္ ၀ယ္လုိအား ျမင့္တက္လာရန္ ဆန္စပါး ကုန္သည္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ ေျဖေလွ်ာ့ေပးသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါး ကုန္သည္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူတို႔က ေဒသအလိုက္  အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ စပါး၀ယ္ယူမႈ အေျခအေန၊ ျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္ရွိ ဆန္စပါးေစ်းႏွင့္ ကမၻာ့ဆန္ေစ်း က်ဆင္းေနမႈ အေျခအေန၊ ပိုလွ်ံဆန္မ်ားျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေနရမႈႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ဘက္မွ်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ အေျခအေန၊ ႀကိဳတင္ခြန္ေပးေဆာင္ေနရမႈ၊ ႏွစ္အလုိက္ စပါးေစ်းႏႈန္း၊ ဆန္ေစ်းႏႈန္း အတက္၊ အက် ျဖစ္ေပၚမႈ၊ လက္လီလကၠား ေစ်းႏႈန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး စရိတ္ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ခ်ိန္ကာလ တုိးေပးေရးကိစၥမ်ားကို တင္ျပၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စိုက္ပ်ဳိးေရး စရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းမႈ၊ ဆန္စပါး ေစ်းကြက္သစ္ရွာေဖြမႈ၊ ႀကိဳတင္ခြန္ေကာက္ခံမႈ အေျခအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြး တင္ျပၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယ သမၼတက ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအား ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မွာၾကားသည္။

ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစ်းကြက္တြင္ ဆန္စပါး၀ယ္လိုအား တိုးျမႇင့္လာေစေရးႏွင့္  ေတာင္သူမ်ား တြက္ေျခကိုက္သည့္ ေစ်းႏႈန္းရရွိေရးတို႔အတြက္ ေရတုိ၊ ေရရွည္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment