Wednesday, November 9, 2016

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဟားခါးၿမိဳ႕ စုေပါင္းရုံးဖြင့္ပဲြႏွင့္ ဟားခါးေကာလိပ္ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားမ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၉
           
ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ စုေပါင္းရုံး ဖြင့္ပဲြႏွင့္ ဟားခါးေကာလိပ္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ားသိုိ႔ တက္ေရာက္သည္။


ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕စုေပါင္း႐ုံးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို နံနက္(၇)နာရီတြင္ အဆုိပါရုံးေရွ႕၌ က်င္းပရာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆလိုင္းလ်န္လြယ္၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဇိုဘဲြ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စုိး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ဦးေရႊထီးယိုးႏွင့္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၿပံဳးခ်ိဳတုိ႔က စုေပါင္းရုံးကုိ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။
           
ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတက စုေပါင္းရုံး ဆုိင္းဘုတ္ကုိ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ရုံးအတြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈၾကသည္။
           
ဆက္လက္၍ ဒုတိယ သမၼတႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ဟားခါးေကာလိပ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။
           
အခမ္းအနားတြင္  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆလိုင္း လ်န္လြယ္ႏွင့္ ဟားခါးေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚေအးေအး မြန္တုိ႔က ေကာလိပ္ မုဒ္ဦးကုိ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။
           
ဒုတိယသမၼတက ဟားခါးေကာလိပ္ဆိုင္းဘုတ္ကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး  အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္  ပညာေရးက႑သည္ မိမိတုိ႔ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ပါ အေရးႀကီးသည္ဟု ခံယူထားရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီကပါ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ၾကရန္ တုိက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၌ လူတုိင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔ မသြားေအာင္ အသိတရားျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ လူအဖဲြ႕ အစည္းမ်ား အားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
           
တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပညာရည္ျမင့္မားေရး လုပ္ငန္းသည္ အဓိက က်သည့္ အခန္း က႑တြင္ ပါ၀င္ေနသျဖင့္ ပညာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ပညာေရးက႑ ျမႇင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုအခါ အမ်ိဳးသားပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး မူ၀ါဒေကာ္မရွင္ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။
           
ယခင္ကဆုိလွ်င္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ပညာရပ္ ဆက္လက္ ဆည္းပူးလိုပါက ကေလး၊ ပခုကၠဴ၊ စစ္ကိုင္းတုိ႔သုိ႔ သြားေရာက္ ပညာသင္ယူၾကရသျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မ်ားျပားပါေၾကာင္း၊  ဟားခါးေကာလိပ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္  အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ သက္သာစြာျဖင့္ ပညာသင္ယူႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
           
ဟားခါးေကာလိပ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ တုိးတက္လာေစေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ အေထာက့္အပ့ံ တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ အားလုံးက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးမွသည္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာဥာဏ္ျဖင့္ ညီညီညြတ္ညြြတ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြား ၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
           
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ဟားခါ ေကာလိပ္ကို မ်က္ေမွာက္ ကာလျဖစ္ေသာ ပညာေခတ္၏ စိန္ေခၚမႈကုိရင္ဆုိင္မည့္ အစဥ္ေလ့လာသင္ယူေသာ လူ႕ေဘာင္ အဖဲြ႕အစည္းကုိ ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစရန္ဆုိသည္ ပညာေရး ေမ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုေကာလိပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္ သင္ၾကား၊ စီမံအရာထမ္း အမႈထမ္းမ်ားႏွင့့္  ပညာသင္ယူၾကမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အားလုံးသည္ အရည္အခ်င္း ျမင့္မားသည့္ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲ တုိးတက္ေနေစေရး၊ နည္းပညာမ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အသုံးခ်ႏိုင္ၿပီး အၿမဲရွင္ သန္ေနေသာ အသိဥာဏ္ အေျမာ္အျမင္တုိ႔ျဖင့္ ျပည့္စုံေနသည့္ ပညာေရးပတ္၀န္း က်င္ကုိဖန္တီးေရး၊ ျမန္မာ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကုိ ပညာလႊမ္းမုိးေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ ျဖစ္ထြန္းလာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
           
ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဟားခါးေကာလိပ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ပညာေရးက႑ တစ္ဆင့္ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့မႈအတြက္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အလြန္ပင္ ၀မ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္တြင္ သီးျခားျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ျပီး ဟားခါးျမိဳ႕ကို ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဟားခါးေကာလိပ္သည္ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ ထန္တလန္ ျမိဳ႕မ်ားမွ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ၾကသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံ တကၠသိုလ္ ဘာသာရပ္မ်ားကို လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ ဆက္လက္ ဆည္းပူးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခ်င္း ျပည္နယ္၌ ေကာလိပ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္းအတြက္ ပညာေရးအရ သာမက ျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ လကၡဏာ တစ္ရပ္အျဖစ္ ရႈ႕ျမင္ၿပီး ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။
           
ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတစ္ဦးႏွင့္  ေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ဟားခါးေကာလိပ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားၾကသည္။
           
ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ အဖဲြ႕သည္ ေကာလိပ္အတြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္ရူၾကသည္။
           
ဆက္လက္၍ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ အဖဲြ႕သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အတြင္းက မိုးသည္းထန္းစြာ ရြာသြန္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ရုန္းေတာင္ ေျမၿပိဳသည့္  ‌ေနရာအားသြားေရာက္ ၾကည့္ရႈ‌ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


(သတင္းစဥ္) 

No comments:

Post a Comment