Sunday, November 27, 2016

ျမန္မာ - တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးသည့္ အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ေနျပည္ေတာ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆
ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတို႔၏ ပထမအႀက္ိမ္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ဦးေဆာင္သည့္ (၂ + ၂ )အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းေဆြးေႏြး ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏ္ိုင္ငံ ပူးတြဲသတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတို႔၏ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ဦးေဆာင္သည့္ (၂+၂)အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ေနျပည္ေတာ္ ရိွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဧရာဝတီခန္းမ၌ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။
ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသ႔ုိ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း)၊ အမွတ္(၁) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယ ဗု္ိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းထြန္းေနာင္တို႔ ဦးေဆာင္၍လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ဘက္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး Mr.Liu Zhenmin ႏွင့္ တ႐ုတ္ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ ဒုတိယညိႇႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး General Xu Fenlin တို႔ ဦးေဆာင္၍ လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ေတာေတာင္ေရေျမခ်င္း ဆက္စပ္ေန ကာ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးသည့္ အိမ္နီး ခ်င္းေကာင္း ႏိုင္ငံ မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရးမွာ တိုးတက္ေကာင္း မြန္လ်က္ရိွ ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လ်က္ရိွေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးကုိ အေျချပဳ၍ က်င္းပရာ တြင္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ား တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အကူအညီ မ်ားေပး အပ္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ တရားမဝင္ ဝင္/ထြက္ သြားလာမႈမ်ား တားဆီးေရးႏွင့္ တရားဝင္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အပါအဝင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသ မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ခင္မင္ ရင္းႏွီးစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
၃။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသလံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက လြန္စြာအေလး ထားၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၌ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ တင္းမာမႈ အေျခအေနကို အျမန္ဆံုး ေျပၿငိမ္းသြားေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအေျခအေန မူလပံုမွန္ အေနအထား သို႔ ျပန္ လည္ ေရာက္ရိွေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တ႐ုတ္ဘက္မွ တိုက္တြန္းပါသည္။
၄။ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ဦးေဆာင္သည့္ (၂+၂) အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပမီ ၂၄-၁၁-၂ဝ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး Mr.Liu Zhenmin တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ႏွစ္ဖက္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းထြန္းေနာင္ႏွင့္ General Xu Fenlin တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ႏွစ္ဖက္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း သီးျခားစီေတြ႕ဆံု၍ အစည္းအေဝးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆြးေႏြး မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
၅။ ေဖာ္ျပပါအစည္းအေဝးသည္ ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔၏ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားလံုၿခံဳေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ပိုမိုရရိွေစရန္ရည္ရြယ္၍ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ ဗဟိုအစိုးရအဆင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးမႈ ယၲရားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
၆။ ယင္းအဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲအား ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား အလွည့္က်ႏွစ္စဥ္ ပံုမွန္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြး ပြဲကုိ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူခဲ့ၾကပါသည္။

No comments:

Post a Comment