Thursday, November 3, 2016

ေထာက္ပံ့အကူအညီေပးမႈ ရပ္စဲျခင္း၊ ရြာမ်ားကိုမီးရိႈ႕ျခင္းအပါအ၀င္ လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားရိွေနသည္ဟုမဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ မွန္ကန္မႈမရိွေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းသို႔ ျပသ


စစ္ေတြ ႏို၀င္ဘာ ၂
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္စီးနင္းတုိက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လက္ရိွ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို သိရိွႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢဌာေနညိွႏိႈင္းေရးမွဴး/ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးညိွႏိႈင္းေရးမွဴးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးအခ်ိဳ႕၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပု၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင္ဦးေဆာင္သည့္ UNDP ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ သံအမတ္ႀကီးမ်ား သည္ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။

စစ္ေတြ ေလဆိပ္ခန္းမတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ကေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအၿပီးတြင္ အစိုးရက ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းလ်က္ရိွေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္အား ေျဖရွင္းရာတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မ်ားအား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အေထာက္အထားမ့ဲ စြပ္စြဲ၍ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားအား ရြာလံုးကၽြတ္မီးရိႈ႕ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္လ်က္ ရိွသည္ဟူေသာျပင္ပ သတင္းမ်ားမွာဟုတ္မွန္မႈမရိွေၾကာင္း၊ ယခုေျမျပင္တြင္ အမွန္တကယ္လက္ေတြ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ လိုက္လံျပသေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေျမျပင္တြင္ ေတြ႔ရိွရမည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအား ကိုယ္တိုင္ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ လမ္းညႊန္ ထားသည့္အတိုုင္း ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရတုိ႔အေနျဖင့္ ဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီႏွစ္ဖက္ မွ်မွ်တတရိွေစရန္ တာ၀န္ရိွသူ အဆင့္ဆင့္က ၾကပ္မတ္ကြပ္ကဲ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွေၾကာင္း UNDP ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ သံအမတ္ႀကီးမ်ား အားေျပာၾကားသည္။
ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ UNDP ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ သံအမတ္ႀကီးမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ သို႔ေရာက္ရိွၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႔နယ္ ကီ်းကန္ျပင္ အမွတ္(၁)နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႔ရံုးရွင္းလင္းေဆာင္၌ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္၊ အၾကမ္းဖက္ မႈျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္းေဆာင္ ရြက္ထားရိွမႈ အေျခအေနတို႔ကို မွတ္တမ္း အေထာက္အထားအျပည့္အစုံျဖင့္ တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔ မွတာ၀န္ရိွသူမ်ားက ရွင္းလင္းသည္။
UNDP ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ သံအမတ္ႀကီးအခ်ိဳ႕က သိရိွလိုသည္ မ်ားကိုေမးျမန္းခဲ့ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေနအိမ္ငယ္အခ်ိဳ႕ကိုမီးရိႈ႕ထားခဲ့ သည့္ ၀ါးပိတ္ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈသည္။
ယင္းေနာက္ အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တုိက္ခုိက္မႈစတင္ျဖစ္ပြားသည့္ က်ီးကန္းျပင္ေက်းရြာသို႔သြားေရာက္ရာ ၀ါးပိတ္ေက်းရြာႏွင့္ က်ီးကန္းျပင္ေက်းရြာတို႔မွ တိမ္းေရွာင္ ပုန္းေအာင္ေနသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ ၀င္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ ပုန္းေအာင္းသည့္ေနရာ မ်ားမွ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား ၊ UNDP ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးမ်ားကို လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ဇင္ပိုင္ညာေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရိွသည့္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည္။
မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ UNDP ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ သံအမတ္ႀကီးမ်ားသည္ ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား သင့္ျမတ္စြာ စုေပါင္းေနထိုင္ လ်က္ရိွသည့္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ငါးဦးက်ဆံုးခဲ့သည့္ ေျပာင္ပိုက္ ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါ ေက်းရြာ၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။
ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ဒိုးတန္းေက်းရြာ၊ ငါးခူရေက်းရြာမ်ားသို႔ ရဟတ္ ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကသည္။
ယခုခရီးစဥ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႔နယ္ မ်ားတြင္ ရဲစခန္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားခံခဲ့ရသျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ နယ္ေျမရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရိွခဲ့ေသာ္လည္း လူအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရိွေနသည္ဟု မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ မွန္ကန္မႈမရိွေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းသို႔ ျပသႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

No comments:

Post a Comment