Friday, November 25, 2016

ႏွစ္လယ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ဆ႒မေန႔ တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၈၂၈ တြဲေရာင္းခ်ခဲ့ရ


ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၅    
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္လယ္ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ ဆ႒မေန႔ ကို ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ မဏိရတနာ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမ၌ ဆက္လက္က်င္းပရာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရတနာကုန္သည္မ်ားျဖင့္ စည္ကားလွ်က္ရိွသည္။

နံနက္ပုိင္းမွ စတင္၍ ရတနာကုန္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ဧရိယာမ်ားအလိုက္ခင္းက်င္းျပ သထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းတြဲမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာၾကၿပီး ၀ယ္ယူလို သည့္ေက်ာက္စိမ္းတြဲအမွတ္မ်ားအလိုက္ တင္ဒါ တင္သြင္းလ်က္ ရိွေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ ရသည္။
ႏွစ္လယ္ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲ ဆ႒မေန႔ သို႔ ျပည္ပ ရတနာကုမၸဏီ ၇၇၂ ခုႏွင့္ ျပည္တြင္းရတနာကုမၸဏီ ၆၀၈ ခု တို႔မွ ျပည္ပ ရတနာကုန္သည္ ၁၇၉၃ ဦးႏွင့္ ျပည္တြင္းရတနာကုန္သည္ ၁၇၄၃ ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယေန႔ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ႏွစ္လယ္ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲတြင္ ယူရို သန္း ၇၇ ဒသမ ၂၆ တန္ဖိုးရိွ ေက်ာက္စိမ္း အတြဲ ၈၂၈ တြဲ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။
ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းတြဲ အမွတ္ ၃၆၀၁ မွ ၄၈၀၀ ထိကို ဆက္လက္ ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။                 

No comments:

Post a Comment