Friday, October 28, 2016

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀း က်င္းပ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား


ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၈

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀း ပထမေန႔ကုိ ယေန႔မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ဇုန္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဥကၠ႒ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသည္။

 
အစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အစိုးရ အဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ UPDJC ၏ အဓိကပန္းတိုင္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စစ္မီးမ်ားျငိမ္းမွ မိမိတုိ႔ေအးခ်မ္းမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေအးခ်မ္းမႈရွိမွ ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္ဆိုသည့္ စကားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ UPDJC ၏ အဓိက တာ၀န္မွာ ပဋိပကၡမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းၿပီး ခ်မ္းသာသည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါေၾကာင္း။ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ သေဘာ ထားျခင္း  ဖလွယ္ရမည္၊ အျပန္အလွန္ စကားေျပာရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ျပီးမွ အေျဖတစ္ခုရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိအခ်ိန္မွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ  အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္သည္ အင္မတန္ အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အားလံုး ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ဦးတည္ပါေၾကာင္း၊ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ျခင္း ဆုိသည္မွာ အားလံုးကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ႏုိင္ေရးကို ဆုိလိုုျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စမ္းသပ္ကာလေရာက္ျပီဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါေၾကာင္း၊  တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တစ္တိုင္းျပည္လုံး၌ အားလံုးကို လုပ္ရန္သည္ မျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပထမဦးစြာ ေဒသကိုအေျခခံျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးကို အေျခခံျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရးရာကိုအေျခခံျခင္း စသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ၃ မ်ဳိးကုိ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ ထားပါေၾကာင္း၊  အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရလဒ္မ်ားကုိၾကည့္၍ ပိုမိုပီျပင္ေအာင္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။  

ထုိ႔ျပင္ မိမိတို႔အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ရင္းႏွီးမႈရွိေစရန္၊ နီးစပ္မႈရွိေစရန္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးနားလည္မႈ ယူႏိုင္ေစရန္ အားလုံးက ၀ိုင္း၍ ကူညီေပးၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံ လုိပါေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အားလံုးတစ္စုတစ္စည္းတည္း ပါ၀င္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိတို႔ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦးခ်င္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုခ်င္ပါက ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ ထိုင္ေနၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာမက ယခုအစည္းအေ၀းသုိ႔ မတက္ေရာက္ေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေန သည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္  ဆက္ႏြယ္သည့့္ သူမ်ားအားလံုးသည္ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦး ခ်င္းစီ၌ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ခံယူေစလိုပါေၾကာင္း။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ား တာ၀န္ယူလာ ႏိုင္ေစရန္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆိုသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ကိုလည္း မိမိတို႔ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး နည္းလမ္းတစ္မ်ဳိး တည္းသာရွိပါ ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡရပ္စဲေရးကို အားလုံးက ဦးတည္ရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တြင္ အခ်ိန္ဆြဲႏုိင္သည့္ အေျခအေနမရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသည္ အခ်ိန္ဆြဲ၍ မရပါေၾကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ျပင္ပတြင္ေန၍ အခ်ိန္မဆြဲၾကရန္ႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္ၾကရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ဆိုသည္မွာ အကန္႔အသတ္ရွိပါေၾကာင္း၊ အခ်ိိန္ႏွင့္ ဒီေရသည္ လူကိုမေစာင့္ ဟူသည့္ စကားပုံကုိ အားလုံး ၾကားဖူးၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  မိမိတို႔သည္ အခ်ိန္ကို  မွန္မွန္ကန္ကန္သံုးစြဲရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ဒုတိယပင္လံုအစည္းအေ၀းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ က်င္းပရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား ပါေၾကာင္း၊ အားလုံးသည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၌ အျပည့္အ၀ပါ၀င္လာႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ၾကိဳးစား သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုးကလည္း ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳး ပမ္း ေပးၾကပါရန္ မိမိအေနျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ တိုးတက္မႈသည္ ကမၻာ့၏ တိုးတက္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈဟု ႐ႈျမင္ေနၾကသည့္ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားသည္ NRPC ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို ပံ့ပိုးရန္ အဆင္သင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ အားလံုး ၀ိုင္း၀န္းလက္တြဲ၍ ဖန္တီးၾကရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမွ တဆင့္တိုးၿပီး အားလံုးက တက္တက္ၾကႊၾကြ ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အဆင့္သို႔ သြားရန္အတြက္ မိမိတို႔ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အားလံုးကလည္း ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾက ပါရန္ မိမိအေနျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒို ေစာကြယ္ထူး၀င္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္ လာသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးမရွိသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္ သူမ်ားအတြက္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားစြာကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ျပည္သူအားလုံးက တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ မိမိတို႔ တတ္ႏိုင္သည့္တာ၀န္ကို  ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ အခ်ိန္မဆြဲဘဲ အေျမာ္အျမင္ ရွိရွိ၊ ဇြဲသတၱိရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ရပ္စဲရန္လည္း အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသုေ၀ က အစိုးရအဆက္ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားမွ သင္ခန္းစာယူရမည့္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာမူေဘာင္ ျပန္လည္သုံးသပ္မႈ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားအား UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕က ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္ဆင့္ပုံစံကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း၊ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ (တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ) လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္း၊ UPDJC ႐ုံးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအား အတည္ျပဳျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဆြးေႏြး ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။    
                                                


(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment