Friday, October 28, 2016

နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္

ေမာင္ေတာ ေအာက္တိုဘာ ၂၈

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္အတြင္း ေအာက္တိုဘာ (၉)ရက္က အၾကမ္းဖက္ စီးနင္း တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ယာယီပိတ္ထားခဲ့ရၿပီး ဆရာ/ဆရာမမ်ား ေနရပ္သို႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကရာမွ  ယခုအခါ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ ရွိသည္။


ေမာင္ေတာခ႐ုိင္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၉)ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၁၈)ေက်ာင္းႏွင့္ မူလတန္း ေက်ာင္း (၃၇၅)ေက်ာင္း စုစုေပါင္း စာသင္ေက်ာင္း(၄၀၂) ေက်ာင္းရွိၿပီး ေက်ာင္းအားလုံး ယာယီပိတ္ထားခဲ့ရာမွ ယခုအခါ အထက္တန္းေက်ာင္း (၅)ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၉)ေက်ာင္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္း (၃၆)ေက်ာင္း စုစုေပါင္းေက်ာင္း (၅၀)ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္၍ ပုံမွန္အတိုင္း စာသင္ၾကားလ်က္ ရွိသည္။

လုံၿခဳံေရးအေျခအေနအရ ဖြင့္လွစ္ရန္က်န္ရွိသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၄) ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၉)ေက်ာင္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္း (၃၃၉)ေက်ာင္း စုစုေပါင္း (၃၅၂)ေက်ာင္းအား လုံၿခဳံေရး အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး   အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးအေနျဖင့္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၁၈၃ ေက်ာင္းအနက္ ပထမအဆင့္ (၂၄) ေက်ာင္း၊ ဒုတိယအဆင့္ (၈၂)ေက်ာင္းႏွင့္ လုံၿခဳံေရး အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ (၂၈) ေက်ာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ရွိ ေက်ာင္းေပါင္း (၄၀၂)ေက်ာင္းတြင္ အထက္တန္းျပ ဆရာ/ ဆရာမ (၂၁၈)ဦး အလယ္တန္းျပ ဆရာ/ဆရာမ (၆၃၉)ဦးႏွင့္ မူလတန္းျပ ဆရာ/ဆရာမ (၁၈၀၃)ဦး စုစုေပါင္း ဆရာ/ဆရာမ (၂၂၆၀) ရွိသည့္ အနက္  အထက္တန္းျပ (၈၇)ဦး၊ အလယ္တန္းျပ (၁၅၁)ဦးႏွင့္ မူလတန္းျပ(၁၉၅)ဦးစုစုေပါင္း ဆရာ/ဆရာမ (၄၃၃) ဦးမွာ ၎တို႔၏ ေဒသရပ္ရြာမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ရာ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္ အထိ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈမွာ အထက္တန္းျပ(၂)ဦး၊ အလယ္တန္းျပ (၃)ဦးႏွင့္ မူလတန္းျပ (၁၁)ဦး စုစုေပါင္း (၁၆)ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထက္တန္းျပ (၈၅)ဦး၊ အလယ္တန္းျပ(၁၄၈)ဦးႏွင့္ မူလတန္းျပ (၁၈၄)ဦး စုစုေပါင္း (၄၁၇)ဦးမွာ ျပန္လည္ မေရာက္ရွိေသးေၾကာင္း ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ ပညာေရးမွဴး ႐ုံးထံမွ သိရသည္။


(သတင္းစဥ္)

No comments:

Post a Comment