Saturday, October 15, 2016

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ (NCA) ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ေျပာၾကားသည့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅
ဒီကေန႔မွာ အားလုံးပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲတဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ၾကဖို႕ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကားခ်ဳပ္ဆုိေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို ထူးျမတ္တဲ့ေန႕ရက္မွာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကား ေျပာၾကားခြင့္ရတဲ့ အတြက္ ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ပါေၾကာင္းနဲ႕ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာၾကသူ အားလံုး၊ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား ညီအကိုေမာင္ႏွမ အားလံုး၊ “ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ ရွိၾကပါေစ”လို႕ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သအပ္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံဟာ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရဲ႕ ဆိုးရြား ခါးသီးမႈေတြကိုခံစားခဲ့ရၿပီး လြတ္လပ္ေရး ျပန္လည္ရရွိခ်ိန္မွာလည္း ကိုလိုနီရဲ႕ ဆိုးေမြအျဖစ္ အခ်င္းခ်င္းစိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈေတြနဲ႔အတူ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုပါ တစ္ပါတည္းေတြ႕ရွိခံစားခဲ့ရပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ၊ အင္အားစုမ်ားစြာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ ပထမဆံုးအႀကိမ္ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဟာ ယခု ၁ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ ေနတဲ့ NCA ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခက္ခက္ခဲခဲ သေဘာတူညီခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တဲ့ NCA စာခ်ဳပ္အေပၚအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႕ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုိက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ၾကလုိ႔ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာၾကားလုိပါတယ္။ ေအာက္ေျခမွာ နားလည္မႈလြဲမွားၿပီး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိလည္း ညိႇႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အခက္အခဲမရွိ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီထက္ အေျခအေန ပုိမုိေကာင္းမြန္ လာေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကဖုိ႕ကုိလည္း အႀကံျပဳလုိပါတယ္။
ယေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႕ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ျပည္သူေတြလိုလား ေတာင့္တခဲ့တဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ခိုင္မာဖို႕၊ ေအာင္ျမင္ဖို႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံအက်ဆံုးနဲ႕ အဓိကအက်ဆံုး ပကတိလိုအပ္ ခ်က္က တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေျခခံေကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးကိုပါ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ပထမသက္တမ္း ကာလမွာလည္း ေရြးခ်ယ္ခံ အစိုးရအေနနဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ ခြဲျခားမရႏိုင္ဘဲ အတူယွဥ္တြဲျဖစ္ေပၚတိုးတက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ခံယူ ၿပီး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးကို အရွိန္အဟုန္နဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါတယ္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚၿပီး က႑သစ္တစ္ရပ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္က စတင္ေရတြက္မယ္ဆိုရင္ NCA ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ရယူလိုစိတ္နဲ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔တစ္ဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕အစည္း အရပ္ရပ္မ်ားအၾကားမွာ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ သေဘာ တူညီမႈေတြရရွိေအာင္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈေတြနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾက တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး သက္တမ္းရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံရဲ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖရွာရမယ့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္တယ္ဆိုတာကို NCA ကို ေဆြးေႏြး စဥ္ကပါ၀င္ခဲ့တဲ့ အင္အားစုအားလံုးက လက္ခံသေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတိုင္း ပထမအဆင့္အေနနဲ႕ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ အဆင့္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့ၾကတယ္။ ဒုတိယအဆင့္အေနနဲ႕ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခဲ့ၾကတယ္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ညႇိႏိႈင္းမႈအဖြဲ႕ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့တယ္။ အဲဒီကေန ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔မွာ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္ ေတြကိုစုစည္းၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA Single Text) ေရးဆြဲျခင္း၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕မွာ တစ္ခုတည္းေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း)ေရးဆြဲျခင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔မွာ စာခ်ဳပ္အား အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေတြကို ထည့္သြင္းေျပာၾကား ရျခင္းဟာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၿပီးစလြယ္၊အလ်င္အျမန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ ဘယ္ေလာက္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့ရတယ္၊ ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့အခက္အခဲေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ညီၫြတ္ေသာ ေပါင္းစည္း စြမ္းအားမ်ားနဲ႕ ဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္ ခဲ့ရတယ္ဆိုတာကို အမွတ္ရေစဖို႕နဲ႕ ေနာင္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ ခြန္အားေတြ ျဖစ္ေစဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။
NCA ကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုၿပီး ညိႇႏိႈင္းေရးဆြဲခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီလိုေရးဆြဲ ရာမွာ အခန္းတစ္ခန္းခ်င္း၊ ပုဒ္မတစ္ခုခ်င္း၊ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ခ်င္း၊ စာလံုးအသံုးအႏႈန္း တစ္ခုခ်င္းကို အေသးစိတ္ အေက်အလည္ေဆြးေႏြးၿပီး အားလံုးသေဘာ တူညီခ်က္ရၿပီးမွသာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့အခါမွာေတာ့ သေဘာတူညီေဆြးေႏြးခဲ့တဲ႔ အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပါ၀င္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ကနဦးလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ရပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္လည္း လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔ က်န္ရွိေနေသးတဲ့အဖြဲ႕ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေရးကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔အတြက္လည္း တံခါးဖြင့္ၿပီး ကမ္းလွမ္း ႀကိဳဆုိေန ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းသေဘာတူခဲ့တဲ့ အခ်က္မ်ားအေပၚ အုတ္ျမစ္ခ်ထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီျဖစ္စဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ လာျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔ရဲ႕ဆႏၵေတြကုိပါ ထင္ဟပ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ NCA စာခ်ဳပ္ဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္လို႔ အမည္တြင္ေပမယ့္ စာခ်ဳပ္ထဲမွာပါ၀င္ခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုတာထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္၊ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္တဲ့ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို စာခ်ဳပ္ ရဲ႕အခန္း(၁)နဲ႔ အခန္း(၅)တို႔မွာ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေလးေလးနက္နက္ သေဘာတူညီအာမခံ ထားတာကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံဟာ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက စုစည္းတည္ေထာင္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ မည္သည့္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မွာမဆို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တစ္စုတည္းသီးသန္႔ ေနထုိင္တာမဟုတ္ဘဲ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေပါင္းစည္းေနထိုင္ခဲ့ ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သာဓကအားျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရစာရင္းအရ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ လူဦးေရ ၁၆ သိန္း ေက်ာ္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး လူဦးေရအခ်ိဳးမွာ ဗမာ ၂၉.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရွမ္း ၂၃.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ိမ္းေဖာ ၁၈.၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လီဆူး ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ရ၀မ္ ၅.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေလာ္ေ၀ၚ ၃.၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လာခ်ိတ္ ၂.၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဇုိက္၀ါး ၁.၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႕ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ ေရာေႏွာေနထိုင္တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္မွာဆုိရင္ လူဦးေရ ၂ သိန္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး လူဦးေရ အခ်ဳိးမွာ ကယား ၅၉.၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ရွမ္း ၁၆.၀၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဗမာ ၁၅.၄၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကရင္ ၇.၀၄ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ က်န္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ ၂.၀၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေရာေႏွာ ေနထုိင္ၾကတာကုိ ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာဆိုရင္ လူဦးေရ ၅၈ သိန္းေက်ာ္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး လူဦးေရအခ်ိဳးမွာ ရွမ္း ၃၅.၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဗမာ ၁၁.၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပအို၀့္ ၈.၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပေလာင္ ၇.၀၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ]]၀}} ၆.၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဓႏု ၄.၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကိုးကန္႔ ၃.၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လားဟူ ၄.၀၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ိမ္းေဖာ ၂.၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ က်န္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႕ ၁၆.၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာေႏွာေနထိုင္ၾကတာကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ အဓိကတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးႀကီး ၈ မ်ိဳးလို႕ဆိုေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေနနဲ႕ ၁၃၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားေတြက လူဦးေရမ်ားျပားၿပီး အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားေတြကေတာ့ လူဦးေရနည္းပါးပါတယ္။ ျပည္နယ္အႀကီးအေသးကြဲျပားျခားနားျခင္း၊ လူဦးေရနဲ႕ မ်ိဳးႏြယ္စု ကြဲျပားျခားနားျခင္းမ်ားရွိေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးရရွိခံစားရတဲ့ အခြင့္အေရးကေတာ့ တန္းတူညီမွ်ရွိၿပီး ဘယ္သူ႔ကုိမွ ပုိေပးထားတာ မရွိပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီဆိုရာမွာ လူမ်ားစုရဲ႕ဆႏၵကို ဥပေဒနဲ႔အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္သလို လူနည္းစုရဲ႕ဆႏၵကိုလည္း ေလးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာခြဲေ၀ရာ မွာလည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၈၈၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား ၂ ဥပေဒျပဳစာရင္းအရ ညီတူမွ်တူ ခြဲေ၀ေပးထားတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္သလုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားအတြက္လည္း ဇယား(၃)မွာ ျပဌာန္းေပးထားပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံထားတယ္ ဆုိတာကုိ ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား၊ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ျပည့္ျပည့္၀၀ခံစားႏိုင္ဖို႕အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနနဲ႕ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ကေန ဥပေဒျပဳျခင္း နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုအခြင့္အေရး၊ အခြင့္အလမ္းေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး လက္နက္ကိုင္ျဖတ္လမ္းနည္းနဲ႕ အခြင့္အေရး ရယူလိုျခင္းဟာ ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အဓိက တာ၀န္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆိုတာ တိုင္းျပည္ကိုလံုၿခံဳေအာင္လုပ္ဖို႕၊ ျပည္သူကိုကာကြယ္ဖို႕၊ ျပည္သူ႕အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႕၊ ဥပေဒနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ ျပည္သူ႕ဆႏၵကိုကာကြယ္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနတာ မွန္သမွ် အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ျပည္သူေတြကုိ ဖိအားေပးေနတာ မွန္သမွ်ကုိ တပ္မေတာ္အေနနဲ႕ ျပည္သူ႕ဘက္ကရပ္တည္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ စနစ္တက် အဆင့္လိုက္၊ အစီအစဥ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားမွ ခိုင္မာမႈရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ျဖစ္ခ်င္တာထက္ ျဖစ္ႏိုင္တာျဖစ္သင့္တာကို ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ရျခင္း (Art of Possible) ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ မွာလည္း ျဖစ္ခ်င္တာထက္၊ ျဖစ္ႏိုင္တာေတြ၊ ျဖစ္သင့္တာေတြ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းထားတဲ့ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္းရရွိမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုပီျပင္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံအေနနဲ႕ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ရပါမယ္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ဆိုရင္ ႏုိင္ငံတကာမွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔အညီ အဆင့္ဆင့္မပ်က္မကြက္ ျပဳလုပ္ရပါ မယ္။ ဒီေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာဆိုေနတဲ့ NCA စာခ်ဳပ္ဆိုတာဟာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရဲ႕အစကနဦး အေျခခံမွ်သာျဖစ္ပါတယ္။ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ မရပ္စဲဘဲ လုပ္ေနတဲ႔ ေတြ႕ဆံုမႈေတြ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ သံသယစိတ္ေတြ၊ မယံုၾကည္စိတ္ေတြ၊ အခက္အခဲအနည္းငယ္ရွိတာနဲ႔ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကိုသာ ျပန္လည္ငဲ့ေစာင္းသြားလိုတဲ့ စိတ္ေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနမွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရာမွာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ုိးသားမႈအေပၚမွာအေျခခံၿပီး ယံုၾကည္မႈထားခဲ့တာျဖစ္လုိ႔ ဒါကုိခုိင္မာေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္ေရးနဲ႔ ကတိက၀တ္ တည္ရွိေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီကုိ လက္ခံတယ္ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္အေပၚ အစြဲအလမ္းကိုျဖတ္ေတာက္ပစ္ဖို႔လိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အင္အားစုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သေဘာတူညီထားတဲ့ NCA ဆိုတဲ့ စာခ်ဳပ္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးကိုသာမက ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကိုပါ တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ ၆ ရပ္ကို ခ်မွတ္ၿပီး စစ္မွန္ခိုင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစဖို႕ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ၀ါဒ ၆ ရပ္ဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းေတြက ရရွိလာတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ “အသိတရား” ျဖစ္သလို လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို ခိုင္ၿမဲေစဖို႕ “ အရွိတရား” လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ၀ါဒ ၆ ရပ္နဲ႔ NCA စာခ်ဳပ္ဟာ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္မွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိအေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေစဖို႔ လမ္းခင္းေပးထားပါတယ္။ မည္သည့္အင္အားစုကိုမွ အက်ပ္အတည္း၊ အခက္အခဲမေတြ႕ေစဘဲ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား၊ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ထြက္ရပ္လမ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ၀ါဒ ၆ ရပ္ကို ေလးစား လိုက္နာၿပီး NCA စာခ်ဳပ္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးေစဖို႔ ေရွး႐ႈတိုက္တြန္း ေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္အေနနဲ႕ အဲဒီေဒသမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး တုိက္ပြဲေတြမရွိေတာ့ဘဲ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသြားတာေတြ၊ ေဒသခံျပည္သူလူထု စိတ္ခ်လက္ခ် ကူးသန္း သြားလာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳလာႏုိင္တာေတြ၊ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ခိုင္မာတဲ့ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းတို႔အေပၚမွာ ၾကည့္ၿပီး သက္ေသျပႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ NCA ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးဖို႔ က်န္ရွိေနတဲ့အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း နမူနာေကာင္းအျဖစ္ ရယူသင့္တယ္လို႔ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
ျပည္သူေတြ လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာမွာ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားနဲ႔အညီ ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးရဲ႕ လိုအင္ဆႏၵေတြကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းျခင္းနည္းမ်ားျဖင့္ အေျဖရွာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ အတြက္လည္း တံခါးအားလံုးကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြင့္ထားတဲ့ တံခါးေပါက္ေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး လက္နက္ စြဲကိုင္အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိေတာင္းဆုိမႈေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပ်က္စီးေစၿပီး ျပည္ေထာင္စုကို အဆိုးေက်ာ့ သံသရာ လည္ေစမွာျဖစ္လို႔ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ ေသခ်ာသံုးသပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါေၾကာင္း အသိေပးလုိ ပါတယ္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕ေရြးေကာက္ခံ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁ရာစုပင္လံု)ကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အင္အားစုအသီးသီးရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားေတြကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သလို တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူလူထု ကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာေစခဲ့ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕အားဟာ ျပည္တြင္းမွာသာရွိပါတယ္။ အဲဒီ အားမ်ားနဲ႕အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ NCA ကိုအေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္မယ္ လို႔လည္းအေျခခံမူအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ဒါကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္ အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေနာက္က်မႈေတြ ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႕ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕အက်ဳိးကုိ ေရွး႐ႈၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးကုိ အခ်ိန္မဆြဲဘဲ ေဆာလ်င္စြာၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ ဒီ NCA စာခ်ဳပ္ဟာ အစိုးရတစ္ရပ္တည္းရဲ႕ သေဘာထားအျမင္၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထား အျမင္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာထားအျမင္ မဟုတ္ဘဲ NCA စာခ်ဳပ္ထဲမွာပါ၀င္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ အားလံုးနီးပါးဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ မ်ားဘက္က တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္က ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိဘဲ NCA စာခ်ဳပ္ပါကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသုိ႔သြားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းဟာ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘယ္လို သေဘာထားေတြရွိခဲ့ၾကတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္လိုေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာကို သမိုင္းကသက္ေသခံပါလိမ့္မယ္။ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားက ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သမိုင္းကို ေလ့လာ တဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ သူတို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာခိုင္မာတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားအျဖစ္ အတုယူႏိုင္ၾကေစဖို႔ ဒီ NCA စာခ်ဳပ္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment