Wednesday, October 26, 2016

မုန္တုိင္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၌ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္


သံတြဲ ေအာက္တုိဘာ  ၂၆
ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အားေကာင္းသည့္ မုန္တုိင္းငယ္ေၾကာင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ယာယီပိတ္ထားခဲ့သည္။

ယခုအခါ မုန္တုိင္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းသြားၿပီျဖစ္သျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔မွစ၍ အေျခခံပည ာေက်ာင္းမ်ားအားလုံး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ စာသင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ပိတ္ထားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ၂ ရက္ကုိ အျခားသင့္ေတာ္သည့္ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အစားထုိးတက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ခရုိင္ ျပန္/ဆက္

No comments:

Post a Comment