Friday, October 21, 2016

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပး မည္


စစ္ေတြ - ေအာက္တုိဘာ -၂၁
ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔မႈေၾကာင့္ ေနရပ္ ေခတၱစြန္႔ခြာလာသူမ်ားအား ေနရပ္ ျပန္ႏုိင္ေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ကူညီေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးပဲြကုိယေန႔ နံနက္၉ နာရီကစစ္ေတြၿမိဳ႕  ျပည္နယ္ အစုိးရဧည့္ေဂဟာ အစည္းေ၀း ခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ႏွင့္ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနညြန္ၾကားေရးမႈဳးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္သန္းဦးက နယ္ေျမေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ လာျပီျဖစ္သည့္ အျပင္ သီတင္းကြ်တ္ ေက်ာင္းပိတ္ကာလ ျပီးဆုံးသည့္ ေအာက္တုိဘာ(၂၄)ရက္တြင္ ေက်ာင္းမ်ားျပန္ လည္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း၊ ေက်ာင္းပိတ္ရာသီ ကာလတြင္ ေနရပ္သုိ႔ ေခတၱျပန္လည္ သြားေရာက္သည့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကုိလည္းအခ်ိန္မီ ျပန္လည္ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနညြန္ၾကားေရးမႈဳးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ စုိးလြင္ျငိမ္းက က်န္းမာေရးဌာနရွိဆရာ၀န္၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားက ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ၂၄ နာရီပတ္လုံး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါက က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား ထပ္မံေစလႊတ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေႀကာင္းေျပာၾကားသည္။
စက္မႈလယ္ယာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမႈဳးခ်ဳပ္ ဦးပုလဲေမာင္က စုိက္ပ်ဳိးေရးဌာနမွလည္း ယခု ကာလသည္ စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ စပါးမ်ားရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္ လက္တြန္း စပါးရိတ္စက္မ်ား အားေပးပုိ႔ သြားမည့္အျပင္ ေခတ္မီစပါးရိတ္သိမ္းနည္းမ်ားကုိပါ ေဒသခံမ်ားအား သင္ၾကား ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း မိမိတုိ႔ဌာန အလုိက္ ေမာင္ေတာႏွင့္ဘူးသီးေတာင္ေဒသတြင္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္အစီစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖဲြ႕သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဓည၀တီ အားကစားကြင္း အတြင္းေၾကာက္ရြံ႔ ထိတ္လန္႔ မႈေၾကာင့္ ေနရပ္ေခတၱစြန္႔ခြာ လာသူမ်ားယာယီေနႏုိင္ရန္ဖြင့္ လွစ္ထားသည့္  ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းအား သြားေရာက္ ၍ ယာယီေနထုိင္စဥ္ ကာလတြင္လည္း စားေရးေသာက္ေရးမွအစ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအထိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးထားေၾကာင္း ၊ယခုအခါနယ္ေျမတည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းလာ ျပီျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတုိ႔ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္သြားေရာက္မည္ဆုိပါက အဆင္ေျပေခ်ာေမြစြာ ျပန္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေၾကာက္ရြံ႔ ထိတ္လန္႔ မႈေၾကာင့္ ေနရပ္ေခတၱ စြန္႔ခြာလာသူမ်ားသည္လည္းနယ္ေျမတည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းေနျပီျဖစ္သည့္ အတြက္ ၄င္းတုိ႔ေနရပ္သုိ႔ျပန္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနရပ္ျပန္ လည္ေနထုိင္သူ မ်ား အတြက္လည္း ဆန္၊ ဆီ၊ ၾကက္သြန္၊ အာလူးစသည့္ ရိကၡာမ်ားေထာက္ပံ႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားရာ ေနရပ္ေခတၱ စြန္႔ခြာလာသူ တစ္ခ်ဳိ႕ ကလည္းက်န္ရစ္ခဲ့သည့္ အိမ္သားမ်ားႏွင့္ ဖုန္းအဆက္အသြယ္ရရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမလည္းတည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းလာ ေနသည္ ကုိသိရွိပါေႀကာင္း၊ စပါး ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ကာလလည္း ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ မၾကာခင္ မိမိတုိ႔ေနရပ္သုိ႔ ျပန္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ေနရပ္ေခတၱ စြန္႔ခြာလာသူမ်ား ယာယီေနထုိင္စဥ္ ကာလတြင္လည္း အဆင္ေျပေခ်ာ ေမြ႔စြာေနႏုိင္ရန္ ယာယီတဲမ်ားေဆာက္လုပ္ထားမႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္းေပးထားမႈ၊ ၀မ္းေရာဂါမျဖစ္ပြားေစရန္ ေရကန္ႏွင့္ယင္လုံအိမ္သာမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားမႈႏွင့္ ေန႔ညမျပတ္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႔ရုံး အစည္းေ၀းခန္းမတြင္ စစ္ေတြျမိဳ႕ရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ သည္။
ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ကအစုိးရ အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြ႔ံၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တစုိက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိေႀကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကုိ မလုိလား သူမ်ားက အဖ်က္အေမွာင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ဴးလြန္သူမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းကူညီေပးေစလုိ ေၾကာင္းေျပာၾကားရာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားက ယခု အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ သူမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

No comments:

Post a Comment