Thursday, October 27, 2016

ျမစ္္သားျမိဳ႕ကူမဲ-အုန္းကုန္းလမ္းပိုင္း ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

ျမစ္သား ေအာက္တိုဘာ၂၆
မႏေလးတိုင္းေဒသၾကီး ျမစ္သားျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ နွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဦးစီး ဌာနတို႔က ကူမဲ-အုန္းကုန္းလမ္းပိုင္း ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိ ေအာက္တိုဘာ၂၆ ရက္ေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လမ္းပိုင္းသည္ ကူမဲ-ကဆြန္-သိမ္ကုန္း-အုန္းကုန္း ေက်းရြာအထိ တစ္မိုင္အရွည္ရွိျပီး ေျမသားလမ္းကုိ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔အဆင့္ျမွင့္တင္ရာတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ခု ဘ႑ာနွစ္တြင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ဓနျဖိဳးျပည့္ ကုမဏီက ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိရာ လမ္း၏သတ္မွတ္ စံနွဳန္းမ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ား ျပည့္၀စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလင္း လင္းေက်ာ္နွင့္ ျမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေဒၚေမာ္ေမာ္ဦး (ဦးစီးအရာရွိ- နည္းပညာ) တို႔က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲ၀င္ထြန္း(ျမစ္သား)

No comments:

Post a Comment