Tuesday, October 4, 2016

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ကယားျပည္နယ္ရွိ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး


ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၄

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရရွိမည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ သြယ္၀ိုက္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား သာမက တိုက္႐ိုက္ အက်ဳိးေက်းဇူး ရရွိေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ကယား ျပည္နယ္ရွိလူထု အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးစဥ္ ေျပာၾကားသည္။


ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းထြဋ္၊ ေဒါက္တာ ထြန္းႏိုင္တို႔ႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ကယား ျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမဳိ႕သို႔ ေရာက္ရွိ ၾကသည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္  ဦးအယ္လ္ေဖာင္႐ႈိး ႏွင့္အတူ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေငြေတာင္ေက်းရြာရွိ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္းတြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ထီးပြင့္ကန္သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာသည္။

အဆိုပါ ထီးပြင့္ကန္သည္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမဳိ႕နယ္ ေငြေတာင္ေက်းရြာအနီး ေငြေတာင္ ဆည္၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိၿပီးအလ်ား ၂၂၇ ေပ၊ အနံ ၁၁၅ ေပရွိ၍ ရြံ႕ႏုန္းေျမ မ်ားျဖင့္ ထီးပြင့္သ႑ာန္ ေရျပင္ေပၚသို႔ ျပဴတက္ တည္ရွိသည္။ ထီးပြင့္ကန္သည္ ဘူမိေဗဒ သေဘာ အရ ေျမျပင္အနီးကပ္ ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ မီးေတာင္ေဟာင္း ျဖစ္ၿပီးေခ်ာ္ခဲမ်ားတြင္ ထံုးဓာတ္မ်ားမ်ား ပါရွိသည္။ ထိုေခ်ာ္ခဲတံုးႏွင့္ ေရထိေတြ႕သည့္အခါ အခိုးထြက္လာၿပီး သဲႏုန္းမ်ား ပါ၀င္၍ တျဖည္းျဖည္း ေရျပင္ေပၚတြင္ ထီးသ႑န္ ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း သိရ သည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယ သမၼတ ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တႏွီးလာလဲေက်းရြာ အနီးရွိ ကန္ခုနစ္ဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ ဖိုးဗ်ားခန္းမ၌ ရပ္ရြာအေျချပဳ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၀င္ ေက်းရြာဥကၠ႒ ဦးတီရယ္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တႏွီးလာလဲေလ့လာေရး ခရီးစဥ္၌ ကယားတိုင္းရင္းသား ႐ိုးရာ ခ်ည္မွ်င္ ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ တင္ဆက္ေနမႈ၊ ရပ္ရြာ ဓေလ့ျဖစ္သည့္ ေတာလိုက္ျခင္း၊ ႐ိုးရာတံခြန္တိုင္လႊင့္ထူျခင္း ၾကက္႐ိုးထိုးျခင္းတို႔ကို ခရီီးသြားမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ေနမႈ၊ International Trade Center(ITC)၏ အကူအညီျဖင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးေနမႈ၊ ေဒသဆိုင္ရာခရီးသြား ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးေနမႈ၊ ဘာဒိုေက်းရြာတြင္ သဘာ၀ အေျခခံခရီးသြား လုပ္ငန္းႏွင့္ လူထု အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾက သည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေပးၿပီး ခရီးသြား လုပ္ငန္းျဖင့္ ေဒသ၏ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ  အေမြအႏွစ္မ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္တို႔ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း အေမြေပးႏိုင္ေရးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကန္ခုႏွစ္ဆင့္ ေရကန္ အနီးရွိ ေတာေတာင္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ သဘာ၀အတိုင္း တည္ရွိေနရန္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူထု အေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ သေဘာ သဘာ၀ကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိနား လည္ေအာင္ ပညာေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွသည္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္ လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယ သမၼတသည္ ဖိုးဗ်ားခန္းမအတြင္းရွိ ကယား တိုင္းရင္းသားရိုးရာ ခ်ည္မွ်င္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့မ်ား၊ ဖိုးဗ်ား႐ိုးရာအိမ္၊ ကန္ခုႏွစ္ဆင့္ တို႔ကို လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာသည္။

ကယားျပည္နယ္သို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျပည္ပခရီးသြား ဧည့္သည္ ၃၉၈၆ ဦး ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လိုင္စင္ရ ဧည့္လမ္းညႊန္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဧည့္လမ္းညႊန္ စုစုေပါင္း ၂၃၄ ဦးရွိသည္။ ကယားျပည္နယ္၌ ေတာင္ကြဲေစတီ၊ ၿမဳိ႕နာမ္ ေစတီ၊ ကႏၵရ၀တီ ေဟာ္နန္း၊ ထီးပြင့္ကန္၊ ကန္ခုႏွစ္ဆင့္၊ ထီးစဲခါးေရတံခြန္၊ ေလာပီတ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု၊ ၾကတ္ဂူ၊ ေနာင္ယားကန္၊ ပန္ပက္ ေက်းရြာႏွင့္ တႏွီးလာလဲ ေက်းရြာ ခရီးစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယသမၼတ ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဒီးေမာဆိုၿမဳိ႕နယ္ ပန္ပက္ ေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ကယန္း(ပေဒါင္) တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္၍  ႐ိုးရာ လက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အကမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ အားေပးၾကၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဒုတိယ သမၼတက ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ျဖည့္ဆည္းေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီးေက်းရြာ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕သို႔ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား ေပးအပ္ သည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတသည္ ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေငြေတာင္ ဆည္ကို သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈေလ့လာသည္။

ေငြေတာင္ဆည္ကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္ ၂၀ ဒသမ ၁၇ သန္းအကုန္အက်ခံ၍ ေျမသားတမံ အမ်ဳိးအစားအျဖစ္  တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ လယ္ယာေျမဧက ၅၈၇၇ ဧကကို ဆည္ေရေပးေ၀ႏိုင္ခဲ့သည္။

ညေနပိုင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတ ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လြဳိင္ေကာ္ၿမဳိ႕ အေရွ႕ဘက္ (၁၀)မိုင္ အကြာတြင္ တည္ရွိသည့္ ထံုးေက်ာက္ သဘာ၀လႈိင္ဂူသို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာသည္။


ညပိုင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ကယားျပည္နယ္ ခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည္။

No comments:

Post a Comment