Tuesday, October 18, 2016

ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီး ၿပဳိင္ပြဲစတင္က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈
(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီး ၿပဳိင္ပြဲကိုယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေရဆင္းတကၠသုိလ္မ်ား နယ္ေျမရွိ သတ္မွတ္ေနရာအသီးသီး၌ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲစတင္က်င္းပသည္။

အဆိုၿပဳိင္ပြဲ
အဆိုၿပဳိင္ပြဲ၏ မဟာဂီတၿပဳိင္ပြဲကို စိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ စာသင္ခန္းမေဆာင္ အမွတ္(၅)၌ က်င္းပရာ ၀ါသနာရွင္အဆင့္ (ပထမတန္း) အမ်ဳိးသမီးၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႔မွ ေဟ၀န္စံု ၿမဳိင္(ပတ္ပ်ဳိး) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္ (အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၂၀ႏွစ္) အမ်ဳိးသမီးၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွ ျပည္ျပည္မင္းေပါင္း(သီခ်င္းခံ) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ အဆင့္ အမ်ဳိးသားၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွ ေသာင္းလံုးေျမခ်ာ(မြန္) ျဖင့္လည္းေကာင္း ယွဥ္ၿပဳိင္ ၾကသည္။
ကာလေပၚေတးၿပဳိင္ပြဲ
ကာလေပၚေတးၿပဳိင္ပြဲကို စိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ စာသင္ခန္းမေဆာင္ အမွတ္(၄)၌ က်င္းပရာ ၀ါသနာရွင္အဆင့္ (ပထမတန္း) အမ်ဳိးသားၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွ ကိုျမႀကီး၏မိုးသီခ်င္း ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္ (အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၂၀ႏွစ္) အမ်ဳိးသမီး ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွ အဆိုေတာ္ တင္တင္ျမ၏ တစ္ေက်ာ့ႏွစ္ေက်ာ့ေတးကိုသီ သီခ်င္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာအဆင့္ အမ်ဳိးသားၿပဳိင္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ တြံေတးသိန္းတန္၏ ေမတၱာမီးအိမ္ သီခ်င္းျဖင့္လည္းေကာင္း ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကသည္။
အကၿပဳိင္ပြဲ
အကၿပဳိင္ပြဲကို ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္ ေရႊရတုခန္းမ၌ က်င္းပရာ ၀ါသနာ ရွင္အဆင့္(ပထမတန္း)အမ်ဳိးသား ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ လည္းေကာင္း၊ ၀ါသနာရွင္အဆင့္(ပထမတန္း) အမ်ဳိးသမီး ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ လည္းေကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ ပညာအဆင့္ အမ်ဳိးသားၿပဳိင္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွလည္း ေကာင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္ (အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၂၀ႏွစ္) အမ်ဳိးသားၿပဳိင္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္ နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွလည္းေကာင္း ကႀကဳိးကကြက္ စံုလင္စြာျဖင့္ယွဥ္ၿပဳိင္ၾက သည္။
အေရးၿပဳိင္ပြဲ
အေရးၿပဳိင္ပြဲကို စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန သင္တန္းခန္းမ - ၁ ၌က်င္းပရာ ၀ါသနာရွင္အဆင့္(ပထမတန္း) ၿပဳိင္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွလည္းေကာင္း၊ ၀ါသနာရွင္ အဆင့္(ဒုတိယတန္း) ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွလည္းေကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာအဆင့္ ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔မွလည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္ (အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၂၀ႏွစ္) အမ်ဳိးသား ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွ လည္းေကာင္း ဂီတရသစံုလင္စြာ ေဖာ္က်ဴးေတးဖြဲ႕ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကသည္။
အတီးၿပဳိင္ပြဲ
အတီးၿပဳိင္ပြဲ၏ ဆိုင္းအဖြဲ႕လိုက္ ၿပဳိင္ပြဲကို သစ္ေတာသုေတသနဌာန စုေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ ၀ါသနာရွင္အဆင့္ (ဒုတိယတန္း) အမ်ဳိးသားၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွလည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္ (အသက္ ၁၀ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္) အမ်ဳိးသားၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွလည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္ (အသက္ ၁၀ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္) အမ်ဳိးသမီးၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္ (အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၀ႏွစ္) အမ်ဳိးသားၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္ (အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၂၀ႏွစ္) အမ်ဳိးသမီးၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးမွ လည္းေကာင္း ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကသည္။
ေစာင္းၿပဳိင္ပြဲ
ေစာင္းၿပဳိင္ပြဲကို စိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္ ပတၱျမားခန္းမ၌ က်င္းပရာ ၀ါသနာရွင္အဆင့္ (ဒုတိယတန္း) အမ်ဳိးသမီးၿပဳိင္ပြဲတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွ ခါေႏြဆန္း (ယိုးဒယား) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္ (အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၂၀ႏွစ္) အမ်ဳိးသားၿပဳိင္ပြဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ရန္တကာေအာင္(ဘြဲ႕) ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္ (အသက္ ၁၀ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္) အမ်ဳိးသမီးၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔မွ သီလာေျမယံ(ႀကိဳး) ျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္ (အသက္ ၁၀ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္) အမ်ဳိးသား ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ျမမန္းဂီရိ(ယိုးဒယား)  ျဖင့္လည္းေကာင္း ၿငိမ့္ေညာင္း သံသာ တီးခတ္ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကသည္။
အိုးစည္ၿပဳိင္ပြဲ
အိုးစည္ၿပဳိင္ပြဲကို စိုက္ပ်ဳိးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန စုေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ၀ါသနာရွင္ အဆင့္ (ပထမတန္း) ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီ တိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွလည္းေကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာအဆင့္ အမ်ဳိးသားၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွလည္းေကာင္း၊ ၀ါသနာရွင္အဆင့္ (ဒုတိယတန္း) ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွလည္းေကာင္း ျမဴးၾကြသြက္လက္သည့္ ဒိုးလက္သံ မ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကသည္။
စႏၵရားၿပဳိင္ပြဲ
စႏၵရားၿပဳိင္ပြဲကို သစ္ေတာတကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ က်င္းပရာ ၀ါသနာရွင္ အဆင့္(ဒုတိယတန္း) အမ်ဳိးသားၿပဳိင္ပြဲ တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔မွ ပိေတာက္လမ္း(ကာလေပၚ) သီခ်င္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၀ါသနာရွင္အဆင့္ (ဒုတိယတန္း) အမ်ဳိးသမီးၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ခ်စ္သမွ်ကို(ပတ္ပ်ဳိး) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္ (အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၂၀ႏွစ္) အမ်ဳိးသားၿပဳိင္ပြဲတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ေတာေဟ၀န္ လယ္(ယိုးဒယား) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအဆင့္ (အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၂၀ႏွစ္) အမ်ဳိးသမီးၿပဳိင္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေျဖေလ်ာ့ေခြ (ပတ္ပ်ဳိး) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံ ပညာအဆင့္ (အသက္ ၁၀ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္) အမ်ဳိးသားၿပဳိင္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔မွ ေတာသူအခ်စ္(ကာလေပၚ) သီခ်င္းျဖင့္လည္းေကာင္း လက္စြမ္းျပယွဥ္ၿပဳိင္ၾကသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ၿပဳိင္ပြဲမ်ားသို႔(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတို႔၏ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီး ၿပဳိင္ပြဲက်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အႏုသုခုမကို စိတ္၀င္စားၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားလာေရာက္ ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကသည္။

No comments:

Post a Comment