Friday, October 28, 2016

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္း

ဒီးေမာ့ဆို ေအာက္တိုဘာ   ၂၇
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃)ရပ္၊ ေကာ္မတီ(၂)ရပ္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသို႔ အသိေပးရွင္းလင္းပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္က ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သက္ဝင္းက အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးမ်ိဳးႏိုင္က ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျမစိမ္းေရာင္ေက်း႐ြာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းတာဝန္ခံ ဦးေဆာ္ရယ္က လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃)ရပ္၊ ေကာ္မတီ(၂)ရပ္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းကာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ျပန္/ဆက္

No comments:

Post a Comment