Tuesday, October 25, 2016

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား တို႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီး ၿပိဳင္ပြဲ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား


ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅
(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီးၿပိဳင္ပြဲ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲ အခမ္းအနား ကို ယေန႔ညေန ၅ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန-၂၌ က်င္းပရာ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီနာယက ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ဝင္ ပညာရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ဝင္ပညာရွင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ နည္းျပမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ေနထိုင္ မႈ၊ စားေသာက္မႈ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ျပဳမူေျပာဆိုမႈ စသည့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားသည္ ယင္းလူမ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းရွည္လ်ားမႈႏွင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားမႈတို႔ကို တိုင္းတာရာတြင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်က္ႏွာစာ သည္ အေရးပါသည့္က႑က ပါဝင္ေနသည္ကို အားလုံးသိရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သမိုင္းေၾကာင္း ရွည္လ်ားမႈႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္မားမႈကို ယေန႔ထက္တိုင္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေထာက္ အထားမ်ား၊ ေခတ္ၿပိဳင္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံမ်ား၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားက သက္ေသျပလ်က္ရွိ ေနပါေၾကာင္း၊ ထိုနည္းတူစြာ ယဥ္ေက်းမႈထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ အႏုသုခုမ ပညာရပ္သည္လည္း သိမ္ေမြ႕နက္နဲၿပီး ႏွလုံးသားအသိႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည့္အရာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ယခုကဲ့သို႔ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတစ္ရပ္ က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ အတူ ေငြအား၊ လူအား အပါအဝင္ အခ်ိန္မ်ားစြာ အသုံးျပဳၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အားလုံးသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္မ်ား အစဥ္သျဖင့္ ရွင္သန္ေနေစရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ခံယူၿပီး အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ အစိုးရအဖြဲ႕၏ တာဝန္ေက်မႈသည္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ၏အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္း ကြင္းဆက္တစ္ခုကို ျပတ္ေတာက္မသြားေစရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့မႈအျဖစ္ သမိုင္းကမၸည္းတင္ က်န္ရစ္ခဲ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ကမၻာတြင္ နယ္စည္းမျခား ပြင့္လင္းလြတ္လပ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ မီဒီယာနည္းပညာကို အသုံးျပဳၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ထိုးေဖာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးက နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ့္ ေရေျမေဒသႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြသည့္ အရာမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေန သည့္ အရာမ်ားလည္း ရွိေနပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ မရင့္က်က္ေသးသည့္ လူငယ္မ်ား အတြက္ အေတြးမွား၊ အယူအဆမွား၊ အတုယူစရာအမွားမ်ား ပါဝင္ေနပါေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔ကို ခုခံကာကြယ္ရန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားထဲတြင္ မ်ိဳးဆက္ သစ္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ျမတ္ႏိုးေလး စား တန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်က္လည္း တစ္ခ်က္အပါအဝင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ တစ္ေတြသည္ ယင္းတာဝန္ကို စုေပါင္းထမ္းေဆာင္ေနၾကပါ ေၾကာင္း။
ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ား၊ နည္းျပမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္သီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားေနျဖင့္လည္း ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အႏုသုခုမ ပညာမ်ား ကို တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းစြာ ေကာင္းသည္ထက္ ေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။
အထူးေက်းဇူးတင္ရမည္မွာ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံသိအႏုပညာရွင္ႀကီး မ်ားက သမိုင္းေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ႏွစ္စဥ္မျပတ္ အႏုပညာတာဝန္ေက်ပြန္ခဲ့မႈပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ သိရွိတတ္ကၽြမ္းထားသည့္ အႏုသုခုမပညာရပ္မ်ားကို မ်ိဳးဆက္ သစ္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအတြက္ ေစတနာေရွ႕ထားၿပီး ျဖန္႔ေဝေပးေနၾကပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္က်န္းမာေရးကို မငဲ့ကြက္ဘဲ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးအတြက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည့္ သမၻာရင့္ဝါရင့္ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားကို ေက်းဇူးအထူးတင္ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတက အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ဝင္ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားမွဴးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည္။
ထို႔ေနာက္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ဝင္ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားကိုယ္စား မဟာဂီတ အဆို အကဲျဖတ္ပညာရွင္ ေဒၚတင္တင္ျမက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားၿပီး အႏုပညာရွင္ မ်ားက ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဆို၊ အတီး၊ အကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။
ယင္းေနာက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံသည္။

No comments:

Post a Comment