Thursday, October 13, 2016

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ


ေမာင္ေတာ ေအာက္တိုဘာ ၁၂

စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္္တာေဖျမင့္၊ ဦးသိန္းေဆြ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းထြဋ္၊ ဦးခင္ေမာင္တင္ႏွင့္ အဖြဲဲ႕သည္ ယေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ အျမန္ ေရယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာရာ ညေန ၃ နာရီခန္႕တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ သုိ႕ေရာက္ရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ထြက္ခြာရာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သုိ႕ ညေန ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိၾကသည္။


ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ အေနာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္စိုး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္စိုး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ဗို္လ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္းတို႕ႏွင့္ အတူ ေမာင္ေတာ ခရိုင္ရွိ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္း မ်ားႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ သီရိရတနာခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖျမင့္၊ ဦးသိန္းေဆြ ႏွင့္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုတို႕က ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ေနမႈ၊ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုၿပီး စိုးရိမ္ ပူပန္ေၾကာင့္က်မႈ မရွိေရး၊ တရား၀င္ ထုတ္္ျပန္ေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ ယုံၾကည္လက္ခံၾကရန္္ႏွင့္ တရားမ၀င္ ျဖန္႕ခ်ိေသာ သတင္းမ်ားကို မယုံၾကည္လက္မခံရန္၊ လိုသည္ထက္ပိုမို တုန္႕ျပန္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕သည္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူ ရွိၿပီး အဆင့္လုိက္ ေရတို၊ ေရလတ္၊ ေရရွည္ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခုိင္မာသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ ရာသီဥတုအေျခအေနအရ စုဖြဲ႕ျပင္ဆင္ေနမႈကို အသင့္အတင့္ အခ်ိန္ ယူေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုျဖစ္စဥ္အေပၚသင္ခန္းစာယူၿပီး ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနကို ဖန္တီးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသက္ဆုံးရႈံးသြားသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ၿပီး လိုအပ္ သည့္ အားေပး ကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

ထို႕ေနာက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွထြန္းျဖဴက ေမာင္ေတာေဒသ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အားနည္းေနမႈမ်ား၊ ဌာေန တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး ေျဖရွင္းေပးေရးႏွင့္ အသက္အုိးအိမ္ လုံၿခံဳမႈရွိေရး၊ ႏိုင္ငံံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ဦးက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ကူညီေရး၊ လုံၿခံဳေရးအျပည့္အ၀ ေဆာင္ ရြက္ေပးေရး၊ ေက်းရြာေန ျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ကူညီေပးေရး တို႕ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက ၀င္ေရာက္စီးနင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ နယ္ေျမ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လိုသည္မ်ား၊ ယခုကိစၥသည္ ပုန္ကန္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြး တင္ျပသည္။

ေဒသခံျပည္သူ ဦးထြန္းေအးသိန္းက ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ေဆာင္ေစလိုမႈ၊ တစ္လင္တစ္မယား ဥပေဒကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစလိုမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိပါက ေဒသမဖြံ႕ၿဖိဳး မတိုးတက္ႏိုင္မႈတုိ႔ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။
ေဒသခံ ဦးထြန္းကိုက လုံၿခံဳေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစ လိုမႈ ႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးေစလိုမႈ တို႕ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။
ေဒသခံ ဦးညိဳက စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။
ယင္းေနာက္ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္စိုးက ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ကာကြယ္ေပးရန္၊ နယ္ေျမလုံၿခံေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ မိမိတုိ႕ ေမာင္ေတာ ေဒသသို႕ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမအႏွံ႕ရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား လုံၿခံဳသည့္ေနရာတြင္ စုစည္းထားၿပီး ကယ္ဆယ္ေရႊ႕ေျပာင္းေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား၏ လတ္တေလာ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲအတြက္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားထံ တင္ျပၿပီး ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေရးသည္ မိမိတို႕၏ အေရးသာျဖစ္သည္ဟု ခံယူၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မလိုလားအပ္သည့္ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ိိမႈမ်ားကို မယုံၾကည္ရန္ ႏွင့္ မိမိတို႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး အတြက္ ၿမိဳ႕ရြာလုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တပ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား လုံၿခံဳေရး ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ တပ္၊ ရဲအင္အားမ်ားကို ယခင္ကထက္ အင္အားပိုမို ျဖည့္ တင္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အင္အားတုိးျဖည့္တင္းရာတြင္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ကိုပါ အသုံးျပဳၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း။
ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ျပတ္ေတာက္မသြားေစရန္ ေက်းရြာအဆင့္ထိ လမ္း ေၾကာင္း လုံၿခံဳေရးကို တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးထားေၾကာင္း၊ ေ၀းလံေသာ ေဒသရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လုံၿခံဳေရးရွိသည့္ ေနရာသို႕ စုစည္းထားေၾကာင္း၊ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ပါက ၎တို႕အား ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သယ္ယူေရြ႕ေျပာင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ပါဆုံးသြားသည့္ လက္နက္မ်ား ျပန္လည္ရွာေဖြျခင္း၊ သို၀ွက္ထားသည့္ လက္နက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ သိမ္းဆည္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ စီးနင္းတုိက္ခိုက္ သူမ်ားအား ဆက္လက္ဖမ္းဆီး ရမိေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ က်ီးကန္းျပင္တြင္ အေျချပဳၿပီး အလားတူ ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစရန္ ေလ့လာသုံးသပ္ ျပဳျပင္ေဆာင္ ရြက္ ေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္က ျပည္သူ႕စစ္ဖြဲ႕စည္းေရး၊ လက္နက္ တပ္ဆင္ ေရးမွာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ဆက္လက္ တင္ျပ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသႏၱရ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အား ဖိတ္ေခၚဖြဲ႕စည္းေနသည္ဟု သိရွိရသည့္အတြက္ စိတ္၀င္စားပါက ေဒသႏၱရ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႕ ၀င္ေရာက္ ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းထြဋ္က မိမိတို႕ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ဌာနတို႕ ပူးေပါင္းၿပီး အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္းက ကြင္းဆင္း ထိေတြ႕ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာ တြင္ ၇ ဖြဲ႕၊ ဘူးသီးေတာင္တြင္ ၅ ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားရွိေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေအာင္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွန္ရရွိေအာင္ စုစည္းထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္လာသည္ ကို ေတြ႕ရသည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း၊ ေ၀းလံေသာ ေဒသရွိ အခက္အခဲရွိေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိစၥကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၈၈ ဦးရွိၿပီး ေ၀း လံေသာ ေဒသေရာက္ရွိေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို လုံၿခံဳ စိတ္ခ် ရေသာ ေဒသတြင္ စုစည္းထားရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုရပ္အသီးသီးတြင္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ရွိေနပါ ေၾကာင္း၊ ေနရပ္သို႕ ျပန္သြားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၀၄ ဦးရွိပါေၾကာင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားကိုသာမက က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။
ျပည္နယ္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ခ်မ္းသာက ေမာင္ေတာေဒသရွိ တုိင္းရင္း သားေက်းရြာ ၃၅ ရြာ သို႕ဆန္အိပ္ ၉၀၀၊ ဆီ ပိသာ ၂၀၀ ကို ျဖန္႕ေ၀ေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ဆုံးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ကိုးဦးအား တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းႏႈန္း၊ ဒဏ္ရာ ရ တပ္ဖြဲ႕၀င္ ငါးဦးအား တစ္ဦးလွ်င္ ငါးသိန္းႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ၉၀ဦးႏွင့္ ေ၀းလံေသာ ေဒသတြင္ ၁၆ ဦးရွိၿပီး ၎တို႕အား လုံၿခံဳေသာ ေနရာတြင္ စုစည္းထားၿပီးျဖစ္ ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖျမင့္က တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားက ျပည့္ျပည့္စုံစုံ အႀကံျပဳ တင္ျပသကဲ့သို႕ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းၾကသူမ်ားကလည္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွင္းျပသျဖင့္ မိမိတုိ႕လာေရာက္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း လုံၿခဳံေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာေရး၊ စိုးရိမ္ေသာက ေျဖေလ်ာ့ေရးမွာ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ထင္ပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးသည့္အထဲတြင္္ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းရမည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သကဲ့သို႕ ေရရွည္ေျဖရွင္းရမည့္အခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါေၾကာင္း၊ အေသးစိတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသြားမည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ အားလုံးညီညီ ညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားပါက ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ 

No comments:

Post a Comment