Friday, October 28, 2016

ေခါင္းေဆာင္မႈ စည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္မႈနွင့္ ပ့ံပိုးကူညီႏုိင္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းဆင္းပြဲ က်င္းပ


သံေတာင္ႀကီး - ေအာက္တိုဘာ-၂၈
ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးျမိဳ႕တြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းအဖြဲ႕မွ ႀကီးမွဴး ဖြင့္လွစ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ ပ့ံပိုးကူညီနိုင္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းဆင္းပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔က သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ Zion နွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။အဆိုပါသင္တန္းအား ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေက်းရြာေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အေရးပါမႈနွင့္ အခန္းက႑ကို သိရွိလာေစရန္၊ စီမံကိန္း ၿပီးစီးသြားေသာအခါ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေကာ္မတီႏွင့္ အတူ ဦးေဆာင္ပ့ံပိုး ကူညီေပးနိုင္ေစရန္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာနိုင္ေစရန္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈစည္းရုံး လႈံ႔ေဆာ္မႈႏွင့္ ပ့ံပိုးကူညီမႈစြမ္းရည္မ်ား ခြဲျခားသိရွိ၍ လက္ေတြ႕ျပန္လည္ အသုံးခ်လာတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။

သင္တန္းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဖာပြန္၊ ေကာ႔ ကရိတ္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႕မွ သင္တန္းသား/သူ(၈၇)ဦး တက္ေရာက္ၾကၿပီး သင္တန္းကာမွာ ေအာက္တိုဘာ(၂၆)ရက္ေန႔မွ(၂၇)ရက္ေန႔ထိ ပို႔ခ်ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


ၿမိဳ႕နယ္(ျပန္/ဆက္)

No comments:

Post a Comment