Tuesday, October 11, 2016

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစၥလာမ္ဘာ သာေရးအဖြဲ႕မ်ား သီးျခားစီေတြ႕ဆုံ


စစ္ေတြ ေအာက္တုိဘာ ၁၀
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္္ အဖြဲ႕သည္  စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ယေန႕ ညေန ၄ နာရီတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ရုံး၌ ေတြ႕ဆုံသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ ကျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အျမန္ၿပီး ျပတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာေဖျမင့္က ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုအေရးသာျဖစ္ေၾကာင္း၊  ေသခ်ာေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းက ႏို္င္ငံပုံရိပ္ေကာင္း အျဖစ္ခံယူေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပည္နယ္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စန္းေရႊ က ယခုလုပ္ရပ္ကုိ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္အျဖစ္ ရႈျမင္မႈ၊  မိမိတို႕ လုံၿခံဳေရးကုိ အဓိက ထား တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္  ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ေနမႈ၊ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လိုမႈ၊  ယခုထက္  ပိုမိုဆုိးရြားစြာ မျဖစ္ေစရန္ ေရရွည္စီမံေဆာင္ရြက္ ေပးေစလိုမႈ တို႕ကို ေျပာၾကားသည္။
ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးသာထြန္းလွက နယ္ေျမ အတြင္း ခုိး၀င္သူူမ်ားအား ေခတ္အဆက္ဆက္ေတြ႕ရမႈ၊ ထို႕ျပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပႆနာ ဖန္တီးေန မႈမ်ား၊ အေနာက္ဖက္ နယ္စပ္ လုံၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနမႈ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအဖက္ဖက္က လႊမ္းမိုးေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာ မ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရးအျပည့္ထားေပးရန္ လိုအပ္မႈ၊ မိမိတုိ႕ပါတီက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုမႈ တို႕ကို ေျပာၾကားသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္ပန္းသာက ယခုကဲ့သို႕ စခန္းသုံးခုကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသခ်ာစဥ္းစားရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကိုေသခ်ာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ရခိုင္မ်ဳိးခ်စ္ပါတီ ျပည္နယ္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္သန္းက ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၀န္ ထမ္းမ်ားအတြက္ မည္သုိ႕ေဆာင္ရြက္မည္ႏွင့္ ဤေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ လုိအပ္မႈတုိ႕ကုိ ေျပာၾကားသည္။
တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးစိန္လွေမာင္ က ေမာင္ေတာ ကမ္းနားတေလွ်ာက္  လုံၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္မႈ၊ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ  ခ်ျပ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ အစိုးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ အျပည့္ရွိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖျမင့္က အားလုံးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ကိုသိရ၍ ၀မ္းေျမာက္ မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥ၊ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥအျဖစ္ ခံယူမႈ၊   ျပည္သူ၊ အစိုးရ ညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းရန္ လိုအပ္မႈ၊ လုံၿခံဳေရးကိစၥမ်ားကို အားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္မႈတို႕ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ညပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားမွ တာ၀န္ခံမ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား၊ အစၥလာမ္္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (စစ္ေတြ) အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား က ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။

ထို႕ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ အဖြဲ႕မ်ားက မိမိတို႕အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထား သည့္ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာ ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း၊ ယခုျဖစ္ပြြားခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ကန္႕ကြက္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း၊ အားေပးမႈလည္း မရွိေၾကာင္း၊ အစိုးရကို ပုန္ကန္သည့္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းကို မဆို လက္မခံေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ မႈတြင္ပါ၀င္သူမ်ား ကိုလည္း ဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ယခု အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ား ေမာင္ေတာတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို သိရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က လည္း ေမာင္ေတာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး အဆိုပါျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ေတာ္ ၊ ေျမာက္ဦး ရွိ ျပည္သူမ်ား ေျမစာပင္ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း  ေျပာၾကားသည္။  

No comments:

Post a Comment