Thursday, October 27, 2016

အက်ဥ္းေထာင္သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ေျမႏွင့္ ရာဘာပင္ တန္ဖိုးအတြက္ နစ္နာေၾကးေပး


က်ိဳက္မေရာ ေအာက္တိုဘာ ၂၆
ေမာ္လၿမဳိင္ခရုိင္ က်ဳိက္မေရာၿမဳိ႕နယ္ ေရတြင္းကုန္းေက်းရြာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ရာဘာစုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ ေျမ(၁၉.၇၀)ဧက အတြက္ နစ္နာေၾကး ေပးအပ္ျခင္းကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၆ ရက္ေန႔နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရတြင္းကုန္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


က်ဳိက္မေရာအက်ဥ္းေထာင္သစ္ တည္ေဆာက္သည့္ေျမ(၂၅၆.၆၆)ဧကအနက္မွ ဦးနန္းခြဲအမွတ္ (၄၈၅) ေအာက္လမ္းမႀကီး ပန္းပဲတန္းရပ္ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ေနသူ ပုိင္ဆုိင္သည့္ ရာဘာစုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ ေျမ (၁၉.၇၀) ဧက အတြက္ ေငြက်ပ္ (၂၃၉၄၀၀၀၀ိ/-) (က်ပ္ႏွစ္ဆယ့္သုံးသန္း၊ ကုိးသိန္း၊ ေလးေသာင္းတိတိ/-)ကုိ နစ္နာေၾကး အေနျဖင့္ က်ဳိက္မေရာ အက်ဥ္းေထာင္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ တာ၀န္ခံ အရာရွိဦးသိန္းစုိး လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွ ခ်က္လက္မွတ္ အမွတ္-စ၂၄၄၇၂၈ျဖင့္ ဦးနန္းခြဲ လက္၀ယ္သုိ႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ နစ္နာေၾကး ေပးအပ္မႈတြင္ မြန္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႔၀င္ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ျမင့္ခုိင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္မ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။

ၿမဳိ႕နယ္( ျပန္/ဆက္)

No comments:

Post a Comment