Friday, September 9, 2016

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဖီအာနန္ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၈
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္ပါ ထိေတြ႕ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္က ယေန႔ ညေန ၄ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလခ်န္ဂရီလာဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီရခိုင္အေရးေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာ တစ္ႏိုင္ငံတည္း ေျဖရွင္းလို႔မရဘူး။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္မယ္ဆိုတာကို ေကာ္မရွင္ေတြအေနနဲ႔ စူးစမ္းၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္တယ္။ ဥပမာ လူေတြေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားတာ၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားတာ စတဲ့ လိုအပ္တဲ့ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းကိုင္တြယ္ တဲ့အခါမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအစိုးရေတြနဲ႔ပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မရွင္က ထိေတြ႕ၿပီးေတာ့ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ကိုဖီအာနန္က ေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ကိုဖီအာနန္က ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္၊ ဦးတည္ခ်က္သည္ အႀကံေပးရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး သိမ္ေမြ႕သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ကာလရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္သည္ ဘက္မလိုက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အႀကံျပဳသြားမည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိတိက်က်ႏွင့္ လုံး၀ဘက္မလိုက္ဘဲ ၾကားေနရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းတာဝန္အားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔၍ အဓိကအႀကံျပဳသြားမည္မွာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာကူညီေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ နယ္ေျမအတြင္း အဖြဲ႕အစည္းသစ္မ်ား အားေကာင္းေစေရး အပါအဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္၌လည္း အႀကံျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အႀကံျပဳသည့္အခါတြင္လည္း ေဒသခံမ်ား ေျပာသည္ကိုေလ့လာသင္ယူၿပီး အႀကံျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစီရင္ခံစာတင္ရန္ တစ္ႏွစ္အခ်ိန္ရေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္ အတြင္းမွာ အေလာတႀကီးလုပ္မွာ မဟုတ္သလို အခ်ိန္လည္းဆြဲမွာမဟုတ္ဘဲ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ျဖင့္ အျပည့္အစုံ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ခိုင္မာတဲ့အစီရင္ခံစာတင္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိသည့္ အသိုက္အဝန္းအသီးသီးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အစီရင္ခံစာသည္ အက်ိဳးျပဳ၊ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ယေန႔စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲအဖြင့္တြင္ ေျပာသည္။
ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ကိုးဦးပါဝင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္တို႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အသိုက္အဝန္းအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပည္နယ္တြင္းရွိေက်း႐ြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား စသည့္ တာဝန္ရွိသူအသီးသီးတို႔အား ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ သြားေရာက္ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္ရက္ သြားေရာက္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူသုံးေထာင္ေက်ာ္က ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈအေပၚ ခံစားမႈကို မီဒီယာမ်ားက ကိုဖီအာနန္အားေမးျမန္းရာ “ဒီလိုမ်ိဳး ဆႏၵျပတယ္ဆိုတာက သိသြားေအာင္လုပ္တဲ့ နည္းတစ္မ်ိဳးပါ။ ထင္ထင္ရွားရွား ဆႏၵေဖာ္ထုတ္နည္းတစ္မ်ိဳးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ သေဘာရွိတယ္လို႔ျမင္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ႐ႈျမင္ပုံေတြကို သူတို႔နည္း သူတို႔ဟန္နဲ႔ ေဖာ္ျပၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ခံရမွာပါပဲ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ေရာ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ပါ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေကာ္မရွင္က ကူညီမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ေကာ္မရွင္ကို ေထာက္ခံၿပီးေတာ့ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့တာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီျပႆနာကို ထားခဲ့လို႔ရၿပီလို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာႏိုင္တာကေတာ့ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ရခိုင္အက်ိဳးစီးပြား မုခ်ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပဳတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ေတြဟာ အားလုံးအက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္ ျဖစ္ရပါမယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိသူေတြအားလုံး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး အက်ိဳးျဖစ္မယ့္ အဆိုျပဳခ်က္ေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားပါ့မယ္။ အဲဒီအတိုင္းပဲ လုပ္ငန္းတာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတိုင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ ေကာ္မရွင္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနတဲ့သူေတြ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကိုလာၿပီးေဆြးေႏြးဖို႔ ဖိတ္ၾကားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အဖြဲ႕မ်ားမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္သြားလိုတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္သည္ မီဒီယာမ်ားေမးျမန္းမႈကို ဆက္လက္ေျဖၾကားခဲ့ရာ အရင္ေကာ္မရွင္ရွိ ခဲ့တယ္ဆိုတာ သိရွိပါေၾကာင္း၊ အခုဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ ေကာ္မရွင္က ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေရာေႏွာဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားက႑ပါဝင္႐ုံသာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီေကာ္မရွင္က ႏိုင္ငံတကာက ပါဝင္တာျဖစ္ေပမည့္ အႀကံေပးရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာလုပ္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမတြင္းသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပိုေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ သြားႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အပိုင္းေတြလည္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္ေပးသည့္အခါမွာလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိသည့္ အစုအဖြဲ႕အားလုံး အေထာက္အကူျပဳရန္ အကူအညီေပးရန္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ဖက္ကို အာ႐ုံစူးစိုက္႐ုံႏွင့္ မေျပလည္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကို စုံစမ္းရန္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာတင္ရန္လည္း မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္ေပးရာမွာလည္း ႏွစ္ဖက္တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေအာင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေအာင္ႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးႏိုင္ရန္မွာ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္ မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲသို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမီဒီယာ စာနယ္ဇင္းသမား ၁၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေမးျမန္းရာတြင္လည္း အခ်ိန္အားျဖင့္ ၂၅ မိနစ္သာရခဲ့သျဖင့္ အခ်ိဳ႕မီဒီယာမ်ား စိတ္ေက်နပ္မႈမရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment