Thursday, September 15, 2016

မိုင္းရွင္းလင္းေရးေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ဧရိယာအျဖစ္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္တပ္မေတာ္ဘက္မွ အဆိုျပဳ

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၁၅
မိုင္းရွင္း လင္းေရးေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ဧရိယာ၊ ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္မည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ကရင္ျပည္နယ္ အားသတ္မွတ္၍ စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္မေတာ္ဘက္က အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားဘက္က ႏို၀င္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အ႒မအႀကိမ္ JMC-U  အစည္းအေ၀းတြင္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ JMC-U အစည္းအေ၀းမွ သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၃ရက္မွ စတင္၍ သံုးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ သတၱမအႀကိမ္ တတိယေန႔အစည္းအေ၀းကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ေရႊလီလမ္းရိွ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန (NRPC ) ရန္ကုန္ရံုးခြဲတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယေန႔ အစည္းအေ၀းတြင္ မိုင္းရွင္းလင္းေရး (Demining) ကိစၥအား ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အေထြေထြ ေဆြးေႏြးျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။
မိုင္းရွင္းလင္းေရး အတြက္က Pilot ဧရိယာ ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္မယ့္ ေနရာတစ္ခု သက္မွတ္ၿပီးမွသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ဘက္က ျပန္ေဆြးေႏြးပါမယ္။ ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္ မယ့္ ေနရာတစ္ခု သက္မွတ္ၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဆိုျပဳပါတယ္။ဒါကို သူတို႔က သေဘာတူတယ္။ ေရွ႕လာမယ့္ JMC-U  အစည္း အေ၀းမွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြဘက္က အတည္ျပဳပါတယ္။ ေရွ႕ေျပးလုပ္ေဆာင္မဲ့ ဧရိယာတစ္ခု သတ္မွတ္အတည္ျပဳ ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ရွင္းလင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဟု JMC-U ၏အတြင္းေရးမွဴး(၂)ဗိုလ္မွဴးႀကီး၀႑ေအာင္ကေျပာသည္။
မိုင္းရွင္းလင္းရာတြင္ ျပည္ပမွနည္းပညာႏွင့္ အေထာက္အကူသာယူ၍ မိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကသာ ပူးေပါင္းၿပီးရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
JMC-U ၏ ဒုတိယဥကၠ႒(၁) ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက “မိုင္းရွင္းလင္းေရးကိစၥက ႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈျမင့္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ လုပ္ရမွာေပါ့။ မိုင္းရွင္းလင္းေရး ကိစၥကို လူမ်ိဳးစု အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာလည္း လုပ္ထားတာရိွတယ္ေလ။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားတာ ရိွေတာ့ အစိုးရ ဘက္ကလည္း အတူတူတြဲၿပီး လုပ္မယ္ဆို အခက္အခဲသိပ္မရိွပါဘူး။ အခ်ိန္ကာလက အတိအက် ေျပာလို႔မရဘူး။ ဘယ္ေနရာမွာ စလုပ္မယ္ ရွင္းလင္းမယ္ ဆိုတာကေန အဆင့္ဆင့္သြားရမွာေပါ့။ ေအာက္ေျခမွာ သူပံုစံနဲ႔သူရွင္းေနတာရိွတယ္။ အခုေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ စစ္ေဘးေရွာင္(IDPs) ေတြ ျပန္၀င္လာမယ့္ ေနရာေတြမွာ ပထမဦးစားေပး ရွင္းရမွာပါ။မိုင္းရွင္း လင္းဖို႔ အခက္အခဲေတာ့ မရိွပါဘူး ဟုေျပာသည္။
JMC-U ၏ သတၱမ အႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ပဲခူးတိုင္း(ေတာင္ငူ) တြင္ JMC-S ဖြဲ႔ရန္၊ ႏို၀င္ဘာလ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ထပ္မံခ်မွတ္၍ ခ်င္းျပည္နယ္(ဟားခါး)တြင္ JMC-S ဖြဲ႕ရန္၊ နယ္ေျမပိုင္းျခား သက္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ဘက္မွ တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဘက္မွတပ္မွဴးမ်ား ေကာ္မတီဖြဲ႔၍ ေဆြးေႏြးရန္၊
NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္  ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  ရိွလာပါက စိစစ္အတည္ျပဳေရးအဖြဲ႔ (Verification Team) က သြားေရာက္၍ စစ္ေဆး တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ Pilot Project ထားကာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက ပူးေပါင္းရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ JMC-U အလုပ္အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ဒုတိယအလုပ္ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ အတြင္းေရးမွဴးတို႔၏ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ အ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကိုမူ ႏို၀င္ဘာတတိယပတ္တြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
သတင္း..ရဲေခါင္ညြန္႔၊ဓါတ္ပံု..ဖိုးေထာင္

No comments:

Post a Comment