Saturday, February 27, 2016

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ “ေတာင္သူလယ္သမားေန႔”ကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုသည့္ အထိမ္းအမွတ္ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕ရွိ ရာဇၿဂိဳဟ္ ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းႏွင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇
“ေတာင္သူလယ္သမားေန႔”ကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုသည့္ အထိမ္းအမွတ္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ရာဇၿဂိဳဟ္ ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းႏွင့္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားေပးစက္႐ုံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ရာဇၿဂိဳဟ္ ေရေလွာင္တမံ၌ က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္၍ ကမၺည္းေက်ာက္စာတိုင္ကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ ဦးျမင့္လႈိင္၊ ဦးခင္ေမာင္စိုး၊ ေဒါက္တာသန္းေအာင္၊ ဦးရဲထြဋ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းေနာင္၊ အေနာက္ေျမာက္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္က ရာဇၿဂိဳဟ္ ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ မိမိ္တို႔ အစိုးရသက္တမ္း (၅)ႏွစ္ ကာလအတြင္း (၁၁)ခုေျမာက္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္သည့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤစီမံကိန္းသည္ ေရသိုေလွာင္ပမာဏ ငါးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ဧကေပခန္႔ကို သိုေလွာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရအား လွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္ အင္အား (၂)မဂၢါ၀ပ္ ႏွစ္လုံး၊ စုစုေပါင္း(၄) မဂၢါ၀ပ္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား (၂၁)ကီလို၀ပ္နာရီ သန္းေပါင္း ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ကေလးခ႐ိုင္အတြင္း လယ္ေျမ (၈၅၀၀)ဧကကုိ စိုက္ပ်ိဳးေရ လုံေလာက္စြာ ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ မုိးစပါး၊ ေႏြစပါး သီးထပ္သီးႏွံမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ စိုက္ပ်ိဳး လာႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသေန ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားဘ၀ကို အေထာက္အကူျပဳ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ လာေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ဤစီမံကိန္း၏ တုိက္႐ုိက္ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္သည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ မၾကာမီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိင္း သြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးသည့္ ကာလတြင္ ကေလးၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ဆက္စပ္ ေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္း စိုျပည္သာယာေစမႈ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ထြန္း ရရွိေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။
အထူးသျဖင့္ ေဒသေန ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ ကိုယ္တုိင္ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပမႈ၊ ကုိယ္တုိင္ တိုးတက္ႀကီးပြား ေအာင္ျမင္လုိစိတ္ကို အေျခခံၿပီး ကိုယ္ပုိင္ဉာဏ္ျဖင့္ ႀကံဆ၊ ႀကံစည္ႀကိဳးပမ္းႏုိင္စြမ္း ရွိသေလာက္ သီးထပ္၊ သီးၫႇပ္ စိုက္ပ်ိဳးစြမ္းအားမ်ား တိုးတက္ လာေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ မိသားစုတစ္စုခ်င္းစီ၏ ၀င္ေငြႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား ႀကိဳးစားၾကလွ်င္ ႀကိဳးစားသေလာက္ တုိးတက္ ရရွိေတာ့မည္မွာ မလြဲဧကန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအားလုံးတို႔၏ ေရရွည္ “အမ်ိဳးသားေရး အက်ိဳးစီးပြား အေျခခံလိုအပ္ခ်က္” အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးတရားတို႔ကို တုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ မိမိတို႔ေနထိုင္ မွီခိုအားထားၾကရာ နယ္ေျမေဒသအသီးသီး တုိးတက္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအလိုက္ ဟန္ခ်က္္ညီ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ အျပန္အလွန္ ႐ိုင္းပင္းကူညီၾကၿပီး “တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္းသြား ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စည္းစည္းလုံးလုံး ညီညီၫြတ္ၫြတ္၊ ခုိင္ခုိင္ၿမဲၿမဲ” အတူလက္တြဲၾကလ်က္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး က်ရာအခန္းက႑မွ ဦးထမ္းပဲ့ထမ္း ႀကိဳးပမ္းပါ၀င္ တည္ေဆာက္ သြားၾကရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအးက ရာဇၿဂိဳဟ္ ေရေလွာင္တမံ ဖြင့္လွစ္ရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးခင္ေမာင္လြင္ က ေဒသခံျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္း မ်ားႏွင့္ စက္ယႏၲရားမ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္သည္။
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ ေရေလွာင္တမံ ကမၺည္းေက်ာက္ စာတိုင္ကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အေမႊးနံ႔သာရည္ျဖင့္ ပက္ျဖန္းေပးသည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဦးျမင့္လႈိင္၊ ဦးခင္ေမာင္စိုးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအးတို႔က ရာဇၿဂိဳဟ္ေရေလွာင္တမံ ဖြင့္ပြဲမုခ္ဦးအား ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားႏွင့္ အတူစုေပါင္း၍ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပင္မတမံႏွင့္ ကုန္းေက်ာတမံမ်ားအား လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ကမၺည္းေက်ာက္စာတိုင္ႏွင့္ စက္႐ုံဆိုင္းဘုတ္တို႔ကို စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး အေမႊးနံ႔သာရည္ျဖင့္ ပက္ျဖန္းေပးကာ ေရအားလွ်ပ္ စစ္စက္႐ုံအတြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္အဖဲြ႕၀င္သည္ စီမံကိန္း ရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္က မိုးတြင္းကာလတြင္ ကေလးေဒသ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရ တိုးခ်ဲ႕ေပးေ၀ႏုိင္ေရး အတြက္ မဏိပူရ ဘက္စုံ ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။
ဆက္လက္၍ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္လႈိင္က ရာဇၿဂိဳလ္ ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။
ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ငလ်င္ဒဏ္အပါအ၀င္ သဘာ၀ ေဘးဒဏ္မ်ား ခံႏုိင္ေရးအတြက္ ဆည္ႀကံ့ခိုင္မႈမ်ားကုိ မျပတ္စစ္ေဆးရန္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ကဲ့သို႔ ထူးကဲ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား အတြက္ တြက္ခ်က္ျပင္ဆင္ ထားရန္၊ ေရေလွာင္တမံ အထက္ဘက္တြင္ ႏုန္းထိန္းတမံမ်ား ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ေရး ေလ့လာ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဆည္ေရေ၀ ေရလဲေဒသမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား မရွိေအာင္ ကာကြယ္ တားဆီးရန္တို႔ကို လမ္းၫႊန္မွာၾကားသည္။
ရာဇၿဂိဳဟ္ ေရေလွာင္တမံသည္ စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ရာဇၿဂိဳဟ္ ေက်းရြာအနီးတြင္ တည္ရွိၿပီး ကေလးလြင္ျပင္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမွ ကာကြယ္ရန္၊ စိုက္ပ်ိဳး ေျမဧက (၈၅၀၀)ကို စိုက္ပ်ိဳးေရ ေပးေ၀ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ (၄)မဂၢါ၀ပ္ထုတ္လုပ္ သုံးစြဲႏုိင္ရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယေန႔ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ ရာဇၿဂိဳဟ္ ေရေလွာင္တမံသည္ ေရဆင္းဧရိယာ စတုရန္းမိုင္ ၁၃၀၊ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်မိုးေရခ်ိန္ ၆၃ လက္မ၊ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် စီး၀င္ေရ ဧကေပ (၂၄၄၇၈၀)၊ ကန္ေရျပည့္ ေရေလွာင္ပမာဏ ဧကေပ (၅၂၀၀၀)၊ ကန္ေရေသ ေရေလွာင္ ပမာဏ ဧကေပ (၈၀၀၀)ႏွင့္ ကန္ေရျပည့္ ေရျပင္က်ယ္ဧရိယာ ဧက (၉၈၀) ရွိသည္။
ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ကေလးၿမိဳ႕ သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိၾကသည္။
ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္  ကေလးၿမိဳ႕ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆုံသည္။
ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဆရာ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ပညာတတ္ေအာင္၊ စည္းကမ္း ေကာင္းေအာင္၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းေအာင္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ ရွိေအာင္ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္း၏ အသြင္ သ႑ာန္ေရာ အႏွစ္သာရပါ တိုးတက္ေအာင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လမ္းၫႊန္မွာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ ႏုိ္င္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပင္သာေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္း ႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံကာ ကြန္ကရစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ထားမႈႏွင့္ လူေန အိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးသည္။

No comments:

Post a Comment