Saturday, February 27, 2016

ကိုကုိးကြၽန္းၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္မွ လုိအပ္သည္မ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ ကုိကုိးကြၽန္းအေနျဖင့္ ပိုမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ရွိလာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရ


ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆
မိမိအေနျဖင့္ ကိုကုိးကြၽန္းသုိ႔ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုိကုိးကြၽန္းအေနျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ထက္ တစ္ႀကိမ္ ပိုမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ရွိလာသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ယေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ကုိကုိးကြၽန္းရွိ တပ္မေတာ္(ေရ)တပ္စခန္းမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား သီးျခားစီေတြ႕ဆံု၍ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ပထမအႀကိမ္ ကုိကုိးကြၽန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ မၾကာမီ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ သြားလာေရး အဆင္ေျပေစရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ေျပးဆြဲမႈအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၄ ႀကိမ္၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၂၅ ႀကိမ္၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၃ ႀကိမ္ ေျပးဆြဲေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးအတြက္၊ စီးပြားေရးအတြက္မွလြဲ၍ မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မွ်မ ထားဘဲ ကုိကုိးကြၽန္းေန တပ္မေတာ္သား မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူလူထု၊ ဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႕အ စည္းမ်ားအားလံုးကုိ စိတ္ခ်မ္းသာကုိယ္က်န္းမာစြာျဖင့္ လုိက္ပါစီးနင္းခြင့္ျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သြားလာေရး အဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ေလေၾကာင္းအျပင္ တပ္မေတာ္ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္လည္း အေခါက္ေပါင္းမ်ားစြာ သယ္ယူပို ႔ေဆာင္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ သြားလာမႈ ပုိမုိအဆင္ေျပေစရန္ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ဆိပ္ခံတံတားတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးအတြက္ ေလယာဥ္ကြင္း ၿခံစည္း႐ုိး အပါအဝင္ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္း ေဘးဝဲ/ယာတံတုိင္းမ်ား၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္ အၿမဲသန္႔ရွင္း ေကာင္းမြန္ေနေစရန္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း လုပ္ေဆာင္သြားေစလုိေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအေနျဖင့္လည္း အဆင့္ျမင့္ပင္လယ္သြား တပ္မေတာ္ ေဆး႐ုံသေဘၤာ(သံလြင္)ျဖင့္ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ခရီးစဥ္သည္ ေဆး႐ုံသေဘၤာ (သံလြင္)၏ ပထမဆံုးခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္တြင္လည္း ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစရန္အတြက္ ဥစားၾကက္ေမြးျမဴေရး၊ ႏြားေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကြၽန္းေပၚ၌ ေျမာက္ျမားစြာေပါက္ေရာက္ေနသည့္ အုန္းပင္မ်ားမွ တန္ဖုိးျမင့္အုန္းထြက္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္း ခ်ႏုိင္ေရး အတြက္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္ MecTel တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္မႈရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံျဖစ္သည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားရရွိေစရန္ မိမိတုိ႔သားသမီးမ်ား၏ အတန္းပညာ ျမင့္မားေရး၊ စာဖတ္အားျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း လုိအပ္သည္မ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား အတြက္ သုတ၊ ရသ စာအုပ္ စာေစာင္မ်ားႏွင့္ အက်ႌမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွက မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)ပူးတြဲတာဝန္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)က စားေသာက္ဖြယ္ရာပစၥည္းမ်ား ကုိလည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) က အားကစားပစၥည္းမ်ားကုိ လည္းေကာင္း ေပးအပ္ၾကသည္။
ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ကုိကုိးကြၽန္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ၌ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အားေတြ႕ဆုံ၍ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အတြက္ စားေသာက္ဖြယ္ ရာပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ေဆာင္ေပးအပ္သည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စစ္ေရယာဥ္
ဆင္ျဖဴရွင္ျဖင့္ထြက္ခြာရာ စစ္ေရယာဥ္ေပၚရွိ Conference Room တြင္ တပ္မေတာ္(ေရ)၏ ပင္လယ္ျပင္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ စုိးမုိးေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခ အေနမ်ားကုိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)က ရွင္းလင္းတင္ျပရာ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ စစ္ဆင္ေရးေရျပင္ အလုိက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဌာနခ်ဳပ္အလုိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့ မႈကိစၥရပ္မ်ား ျပည့္စုံစြာျဖည့္ ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ တပ္မေတာ္(ေလ)ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေလ့က်င့္ခန္း၊ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ပူးေပါင္းေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ Simulator ႏွင့္ ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ က်ယ္ဝန္းသည့္ျမန္မာ့ ပင္လယ္ျပင္ကုိ တပ္မေတာ္(ေရ)၏ အသင့္ျဖစ္မႈ ၃ ရပ္ျဖင့္ လုံၿခံဳစြာကာ ကြယ္ႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ကုိကုိးကြၽန္းသို႔ေရာက္ရွိၾကၿပီး ကြၽန္းပတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ကုိကုိးကြၽန္း ေလယာဥ္ကြင္း ေလယာဥ္ေျပးလမ္း တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ လမ္းေဘးဝဲ၊ ယာ ေရႏုတ္ေျမာင္းေဖာက္လုပ္မႈႏွင့္ သြပ္ဆူးႀကိဳး ကာရံမႈအေျခအေနမ်ား၊ ကြၽန္းေျမမ်ားကုိ ပင္လယ္ဒီေရတုိက္ စားမႈ မွကာကြယ္ရန္ ေျမထိန္းနံရံတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုိကုိးကြၽန္း မီတာ ၁ဝဝ Jetty တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုိက္လံၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ကုိကိုးကြၽန္းၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ၌ ပင္လယ္သြားတပ္မေတာ္ေဆး ႐ုံေရယာဥ္ (သံလြင္)မွ ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕က ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ၌ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ကုသမႈခံယူေနေသာ ေဒသခံမ်ားအား တစ္ဦးခ်င္းလုိက္လံေတြ႕ဆုံ၍ အားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

No comments:

Post a Comment