Friday, February 26, 2016

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ျမစ္သာျမစ္က်ဥ္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္တူးေဖာ္ေနမႈအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဦးျမင့္လႈိင္၊ ဦးခင္ေမာင္စုိး၊ ေဒါက္တာသန္းေအာင္၊ ဦးရဲထြဋ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းထြန္းေနာင္၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းျဖင့္ ထြက္ခြာၿပီး ယေန႔နံနက္ ၁၀နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိရာ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအး၊ အေနာက္ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္သည္ ကေလးၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာၿပီး ကေလးၿမိဳ႕ နယ္ က်ီကုန္းေက်းရြာအနီးရွိ ျမစ္က်ဥ္း(၂) စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ေရာက္္ရွိရာ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္လႈိင္က ျမစ္သာျမစ္ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစရန္ စက္ယႏၲရားမ်ားအသုံးျပဳ၍ ျမစ္က်ဥ္းမ်ား ႏွင့္ သဲေသာင္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။
ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လႈိင္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအးတို႔က ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအေျခအေနႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊  စုိက္ပ်ိဳး ေရႏွင့္သုံးေရ တုိးခ်ဲ႕ေပးေ၀ႏိုင္ေရးအတြက္ ေရေလွာင္တမံမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္အစီ အစဥ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾက သည္။
ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သုံး သပ္ေဆြးေႏြးၿပီး လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မွာၾကားျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးကာ ျမစ္သာျမစ္ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ျမစ္ေၾကာင္းခ်ဲ႕ထြင္ တူးေဖာ္    ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လႏွင့္ ဇူလုိင္လအတြင္း ကုိမန္ဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္း တိုက္ခတ္မႈအရွိန္ေၾကာင့္ မုိးသည္းထန္စြာ ရက္ဆက္ရြာသြန္းခဲ့ၿပီး ျမစ္သာျမစ္ႏွင့္၎၏ျမစ္လက္ တက္မ်ားျဖစ္ေသာမဏိပူရျမစ္ႏွင့္ ေနရဥၥရာျမစ္တို႔တြင္ ေရစီး၀င္ မႈမ်ားျပားကာ ကေလးလြင္ျပင္ ေဒသမွာေရႀကီး ေရလွ်ံမႈ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 
ထုိကဲ့သုိ႔ ထူးကဲမိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ကေလးလြင္ျပင္ေဒသမွာေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ၏၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ရက္ကေလးႏွင့္ တမူးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔သြားေရာက္ စစ္ေဆး ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ကေလးလြင္ျပင္ ေရႀကီးမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္သည့္ ျမစ္သာျမစ္ဝွမ္း ေရႀကီးမႈ ကာကြယ္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမွႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ဆည္ေျမာင္းဦးစီး ဌာနမွစူးစမ္း ေလ့လာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
အဆုိပါ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၏ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ ကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ကေလး၀ၿမိဳ႕အၾကား ျမစ္သာျမစ္ အတြင္းသုိ႔ေနရဥၥရာျမစ္ စီး၀င္ေပါင္းဆုံသည့္ ေနရာ၏ေအာက္ဘက္ရွိျမစ္သာျမစ္ေပၚမွ ေရစီးေရလာအဟန္႔ အတားျဖစ္ေစေသာ ျမစ္က်ဥ္း (၃)ခုႏွင့္သဲေသာင္ခုံ (၂)ခုတုိ႔အားခ်ဲ႕ထြင္တူးေဖာ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္မိုးရာသီတြင္ ျမစ္သာျမစ္အတြင္း စီးဝင္ေရမ်ားအား ေကာင္းစြာစီးထြက္ႏိုင္ေစၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမွကင္းေဝး ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ျမစ္သာျမစ္က်ဥ္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အႀကိဳျပင္ဆင္ျခင္း၊ ယာယီေရတားတမံ မ်ားဖို႔ျခင္း၊ ျမစ္က်ဥ္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ သဲေသာင္ခုံမ်ားတူးေဖာ္ဖယ္ ရွားျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကုိ က႑အလိုက္ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျမစ္သာျမစ္က်ဥ္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း အႀကိဳျပင္ဆင္မႈကို၂၀၁၅ ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၈ ရက္မွစတင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့မႈႏွင့္အတူ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လိုအပ္သည့္ ယာယီေရတား တမံမ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး ျမစ္က်ဥ္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္တူး ေဖာ္ျခင္းႏွင့္သဲေသာင္ခုံ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္အထိ ျမစ္က်ဥ္းမ်ားခ်ဲ႕ထြင္ တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္း စုစုေပါင္း၏(၆၈ ဒသမ ၈၇)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ ျမစ္သာျမစ္က်ဥ္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္မိုးရာသီတြင္ ျမစ္သာျမစ္၏ ေရစီးဆင္းမႈေကာင္းမြန္ေစၿပီး ျမစ္သာျမစ္ကမ္းေဘး တစ္ေလွ်ာက္ရွိကေလးလြင္ျပင္ေဒသမွ ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမွ ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ေဒသေနျပည္သူမ်ား ၏လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ ျပင္သာ႐ြာအနီး ျမစ္သာျမစ္ေပၚတြင္ ျမစ္သာေရေလွာင္ တမံဘက္စုံစီမံကိန္း၊ကေလးၿမိဳ႕အနီး ေနရၪၥရာျမစ္ေပၚတြင္ရာဇၿဂိဳဟ္ေရေလွာင္တမံဘက္စုံစီမံကိန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တမံတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမစ္သာျမစ္၏ အႀကီးဆုံးျမစ္လက္တက္ျဖစ္ေသာ မဏိပူရျမစ္ေပၚတြင္ ေဆာင္႐ြက္ဆဲျဖစ္သည့္ မဏိပူရ ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းကိုလည္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ရာ ျမစ္သာျမစ္ဝွမ္း၏ စီးဝင္ေရပမာဏအား အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိထိန္းသိမ္း သိုေလွာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္၍ကေလးလြင္ျပင္ေဒသမွာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈမွ ေလ်ာ့ပါးသက္သာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ရာဇၿဂိဳဟ္ေရ ေလွာင္တမံသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ေရပုိလႊဲ၊ ပင္မတမံ၊ ကုန္းေက်ာတမံမ်ား၊ ေရထုတ္ေျမာင္းမ ႀကီးႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံတို႔ကုိ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
(သတင္းစဥ္)


No comments:

Post a Comment