Friday, January 29, 2016

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ သိမွတ္ဖြယ္ရာျမန္မာစာ

မဂၤလာပါတပည့္တို႔-
ယခုေဆြးေႏြးပို႕ခ်မယ့္ ပို႕ခ်ခ်က္ကေတာ့ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမး ပြဲ ေျဖဆိုၾကမယ့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ “ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ ေမးခြန္းလႊာဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပို႔ခ်ခ်က္ဟာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျမန္မာစာျပ႒ာန္းစာေတြကို ေလ့လာက်က္မွတ္ရာမွာ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ကို ထူးခၽြန္ေပါက္ေျမာက္စြာ ေျဖဆိုေစႏိုင္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ပါတယ္။

တပည့္တို႕ သိၿပီးျဖစ္တဲ့အတုိင္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ျမန္မာစာဘာသာရပ္ အတြက္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ စာအုပ္ ၄ အုပ္ ရွိပါတယ္။
အဲဒီစာအုပ္ေတြကေတာ့ ျမန္မာသဒၵါအတြဲ (၂) အခန္း (၆)၊ ျမန္မာစကားေျပ လက္ေရြးစင္၊ ျမန္မာကဗ်ာ လက္ေရြးစင္နဲ႕ ေရသည္ျပဇာတ္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ ပို႕ခ်ခ်က္မွာ စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကမယ့္ တပည့္တို႕ အေနနဲ႕ ဒီျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြကို ဘယ္လို ေလ့လာ ထားသင့္တယ္၊ ေလ့လာထားတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို စာေမးပြဲမွာ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို ေျဖဆိုသင့္တယ္ဆိုတာကို အဓိက ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္ကို ေလ့လာရာမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ျပည့္ျပည့္ စံုစံု ေလ့လာထားရမွာျဖစ္ေပမယ့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရာမွာေတာ့ စာေမးပြဲ ေမးခြန္းနဲ႕ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္၊ ေပးထားတဲ့ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာ အတြင္း ကြက္တိေျဖ ဆိုႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာ က်က္မွတ္ေလ့က်င့္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုေလ့လာ က်က္မွတ္ေလ့က်င့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာစာေမးခြန္း ပုံစံကို ဦးစြာ ေက်ေက်ညက္ညက္ သိရွိထားဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။
ျမန္မာစာ ေမးခြန္းဟာ (၃)နာရီေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းမွာ ေမးခြန္းႀကီး (၆)ပုဒ္ ေမးထားပါတယ္။ သဒၵါ(၁)ပုဒ္၊ ေဝါဟာရအလကၤာ(၁)ပုဒ္၊ ကဗ်ာဓမၼဓိ႒ာန္နဲ႔ ကဗ်ာေမးခြန္းရွည္ (၁)ပုဒ္၊ စကားေျပဓမၼဓိ႒ာန္နဲ႔ စကားေျပေမးခြန္းရွည္ (၁) ပုဒ္၊ျပဇာတ္ေမးခြန္း (၁) ပုဒ္၊ စာစီစာကံုး ေမးခြန္း (၁) ပုဒ္တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းအလိုက္ ေရြးခ်ယ္စရာေတြလည္း ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေမးခြန္း(၁)ပုဒ္စီမွာ ေမးခြန္းပုဒ္ခြဲမ်ား ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းအလိုက္ ေရြးခ်ယ္စရာေတြလည္းပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေမးခြန္း(၁)ကေတာ့ ျမန္မာသဒၵါျပ႒ာန္းစာ အတြဲ(၂) အခန္း(၆)ကို အေျခခံထားတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပ႒ာန္းစာျဖစ္တဲ့ ျမန္မာသဒၵါအတြဲ(၂) အခန္း (၆) မွာ အပိုင္း (၃) ပိုင္းပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒီအပိုင္းေတြကေတာ့ (က) ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား၊ (ခ) ဝါစဂၤဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား၊ (ဂ) ဝါက်ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားတို႔ ျဖစ္ၾကပါ တယ္။ ေမးခြန္း (၁) မွာ ဒီက႑ေတြကို ေမးခြန္းပုဒ္ခြဲ (၃)ခုခြဲၿပီး ေမးေလ့ရွိပါတယ္။ ေမးခြန္းပုဒ္ခြဲ ေမးရာမွာ က႑ အလိုက္ေမးတာ မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေမးခြန္း ၁(က) မွာအပိုင္း ၃ ခုစလုံးက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ စတဲ့က်က္ မွတ္မႈဆိုင္ ရာ ေမးခြန္းျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္း ၁(ခ)နဲ႔ (ဂ)ကေတာ့ ျမန္မာသဒၵါကို ဘယ္ေလာက္ နားလည္မႈ ရွိ မရွိ၊ ဘယ္ေလာက္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္စြမ္း ရွိ မရွိဆိုတဲ့ နားလည္မႈနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္တဲ့ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေမးခြန္း ၁(က)မွာ ျမန္မာသဒၵါျပ႒ာန္းစာပါ အပိုင္း(၃)ပိုင္းစလုံးက သိေကာင္းစရာေတြကို စံုလင္ေအာင္ ေမးေလ့ရွိပါတယ္။ အပိုင္း(၁) ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားဆိုင္ရာသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားအခန္းမွာ က႑ ၃ ခု ပါဝင္တဲ့ အနက္ ေခါင္းေလာင္းစာ၊ အုတ္ခြက္စာ၊ မင္စာ၊ ေက်ာက္စာ၊ ေပစာ ပုရပိုက္စာစတဲ့ စာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ခရာဝန္း၊ ခရာေထာင့္၊ ဇကြဲေျပာင္းလဲပုံ၊ ည ေျပာင္းလဲပုံ၊ ဒေထြးေျပာင္းလဲပံု၊ နငယ္ေျပာင္းလဲပံု၊ အ ေျပာင္းလဲပံု စတဲ့ ျမန္မာအကၡရာ က႑က ျမန္မာ အကၡရာမ်ား ရဲ႕ ေယဘုယ်ပံုသ႑ာန္နဲ႕ အကၡရာပံုသ႑ာန္ ေျပာင္းလဲပံုေတြ။
ဌာန္၊ က႐ိုဏ္းနဲ႔ ပယတ္တို႔ရဲ႕ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊ ဌာန္၊ က႐ိုဏ္း၊ ပယတ္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စကားသံ အေၾကာင္း၊ လႈပ္ရွားႏိုင္တဲ့ စကားသံျဖစ္ အဂၤါ၊ မလႈပ္ရွားႏိုင္တဲ့စကားသံျဖစ္အဂၤါ၊ ဌာန္ ၇ မ်ိဳး၊ က႐ိုဏ္း ၇ မ်ိဳး၊ဌာန္ႏွင့္က႐ိုဏ္း အတြဲ ၇ မ်ိဳး၊ ပယတ္ ၄ မ်ိဳး၊ သရ႐ြတ္ဆိုပုံ၊ ဗ်ည္း႐ြတ္ဆိုပုံစတဲ့ ဌာန္၊ က႐ိုဏ္း၊ ပယတ္က႑က သိမွတ္ဖြယ္ရာေတြ။
အကၡရာတူႏွစ္လုံးဆင့္ ပါဠိပါဌ္ဆင့္ေရးနည္း၊ အကၡရာကြဲႏွစ္လုံး ဆင့္ပါဠိပါဌ္ဆင့္ေရးနည္း၊ ပါဠိပါဌ္ဆင့္ဖတ္နည္း၊ ျမန္မာပါဌ္ဆင့္ ေရးနည္းႏွင့္ ဖတ္နည္းစတဲ့ ပါဌ္ဆင့္ေရးနည္းနဲ႔ ဖတ္နည္းက႑က သိမွတ္ဖြယ္ရာေတြကို ထုတ္ႏုတ္ေမးျမန္း ေလ့ရွိပါတယ္။
အပိုင္း(၂) ဝါစဂၤဆိုင္ရာသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားအခန္းက နာမ္၊ နာမ္စား၊ နာမဝိေသသန၊ ဝိေသသ်၊ ႀကိယာ၊ ဝိဘတ္၊ သမၺႏၶ၊ လိင္ စတဲ့ ဝါစဂၤမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြနဲ႕ အမ်ိဳးအစားေတြအေၾကာင္းကိုလည္း ေမးႏိုင္ပါတယ္။
အပိုင္း (၃) ဝါက်ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္မ်ားအခန္းက ဝါက်ရုိးသတ္မွတ္ခ်က္၊ ဝါက်ရိုးဖြဲ႕ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဝါက်ေရာ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ဝါက်ေရာဖြဲ႕ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊အနက္အဓိပၸာယ္အရ ဝါက်(၅)မ်ိဳး၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံအရ ဝါက်(၂)မ်ိဳး၊ ပုဒ္အမ်ိဳးအစား (၄)မ်ိဳး၊ ပုဒ္စုအမ်ိဳးအစား (၃)မ်ိဳး စတာေတြကိုလည္းေမးေလ့ရွိပါတယ္။
ဒီေမးခြန္းမွာ ေမးတဲ့အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးအစား မ်ားျပားစံုလင္ေပ မယ့္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာေတြ ပါဝင္တာေၾကာင့္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္အပုဒ္ေတြ ကို ေ႐ြးခ်ယ္ ေျဖဆိုႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖဆိုတဲ့ အခါမွာ က်က္မွတ္ထား သမွ်ကို အစီအစဥ္တက် ေရးျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဒၵါအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကို ေျဖဆိုရာမွာ လိုအပ္တဲ့ သာဓကေတြကို ထည့္သြင္းေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ သာဓကေဆာင္ႏိုင္ ေအာင္ သာဓကမ်ားကိုလည္းက်က္မွတ္ ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သာဓကအေနနဲ႔ ေပစာ၊ ပုရပိုက္စာကို ေျဖမယ္ဆိုၾကပါစို႔။
- ေပစာ၊ ပုရပိုက္စာတို႕ကို စာေရးကိရိယာအျဖစ္ ပုဂံေခတ္ကပင္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္ရ ေၾကာင္း၊
- သို႔ေသာ္ ႏွစ္ကာလ အလြန္ၾကာေညာင္းၿပီျဖစ္လို႔ ထိုေခတ္က ေပ၊ ပုရပိုက္တို႔ကို ေတြ႕ႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူ ေတာ့ေၾကာင္း၊
- အေစာဆုံးအေနႏွင့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၀၀၀ ခန္႔ (ေအဒီ ၁၇ ရာစု) က ေရးခဲ့တဲ့ ေပမ်ားကို ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း၊
- ဒါ့ေၾကာင့္ သကၠရာဇ္ ၁၀၀၀မွ ယေန႔ ၁၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္အတြင္းေရးသားခဲ့တဲ့ အကၡရာတို႔ရဲ႕ ပုံသဏၭာန္ကို ထိုပုရပိုက္မ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေျဖဆို ရမွာျဖစ္တယ္။
ျမန္မာပါဌ္ဆင့္ေရးနည္း ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရာမွာေတာ့ -
- ေရွးေခတ္ျမန္မာတို႔သည္ ပါဠိဘာသာစာေပႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့ၾကသျဖင့္ ပါဠိစကားလုံးမ်ားကို ၾကားၫွပ္ေျပာဆိုျခင္း၊ ေရးသားျခင္း ျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း၊
- ပါဠိပါဌ္ဆင့္ေရးနည္းမ်ားကိုအတုယူ၍ ျမန္မာႏွစ္လုံးဆင့္ေရးသား မႈမ်ားကို ျပဳလာခဲ့ၾကေၾကာင္း၊
- ထို႔ျပင္ ေက်ာက္စာ ေပစာမ်ား ေရးသားရာ၌ ေနရာအက်ဥ္းခ်ဳံးရာမွ စ၍ ျမန္မာႏွစ္လုံးဆင့္ေရးနည္းကို သုံးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊
- ယင္းသို႔ ေရးခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာေဝါဟာရမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို မ်က္ေမွာက္ေခတ္တိုင္ေအာင္ ႏွစ္လုံးဆင့္ ဆက္လက္ ေရးသားၾက၍ အခ်ိဳ႕ကို လက္ခံသုံးစြဲျခင္းမျပဳၾကေတာ့ေၾကာင္း၊
- ေအာက္ပါသာဓကအခ်ိဳ႕မွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ ဆက္လက္အသုံးျပဳ လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာေဝါဟာရ ႏွစ္လုံးဆင့္ေရးပုံျဖစ္ေၾကာင္း၊
- (က) ေယာကၡမ၊ (ခ) လိမၼာ၊ (ဂ) ေသတၱာ ဆိုၿပီး အခ်က္အလက္နဲ႔ သာဓကျပည့္စုံေအာင္ ေျဖရပါမယ္။ ေမးခြန္း ၁(ခ) ကေတာ့ သဒၵါေလ့က်င့္ခန္းေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေမးခြန္းမွာ ေမးခြန္း(၆)ခု ေမးၿပီးေတာ့ (၄)ခုကို ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းကို ေျဖဆိုႏိုင္ဖို႔အတြက္ သဒၵါစာအုပ္ထဲက ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို အထပ္ထပ္ အခါခါ ေလ့က်င့္ထားဖုိ႔ အျပင္ ေမးခြန္းကုိ ေသခ်ာ ဖတ္ၿပီး ေမးထားတဲ့အတုိင္း အတိအက် ေျဖေပးရပါမယ္။
သာဓကျပရမယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါတို႔မွ ေလးခုကို ေ႐ြးခ်ယ္၍ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပုံအရ မည္သည့္ နာမ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖပါဆိုၿပီး ေမးထားတဲ့
ေန၊ လက္စြပ္၊ ကူညီမႈ၊ အေကာင္း၊ ေမတၱာ၊ လြယ္အိတ္
တို႔ကို ေျဖမယ္ဆိုရင္-
- “ေနသည္ ပင္ကိုနာမ္
- “လက္စြပ္ သည္ ေပါင္းစပ္နာမ္၊
- “ကူညီမႈ သည္ ႀကိယာနာမ္၊
- “အေကာင္း သည္ ဂုဏ္ရည္ျပနာမ္၊
- “ေမတၱာ သည္ ပင္ကိုနာမ္၊
- “လြယ္အိတ္ သည္ ေပါင္းစပ္နာမ္၊
ျဖစ္ေၾကာင္း တိတိက်က် ေျဖဆုိႏုိင္ေအာင္ က်က္မွတ္ေလ့က်င့္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပင္ကိုနာမ္ကို ေရးသားရာမွာ စာလုံးေပါင္းမွန္ကန္ဖို႔ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ပင္ကို ကို ေရးသားရာမွာ ယပက္လက္သတ္ မပါဝင္ပါဘူး။ “ပင္ကိုယ္ လို႔ ေရသားမိရင္ စားလုံးေပါင္းမွားတဲ့ အတြက္ အမွတ္ဆုံး႐ႈံးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံအရ မည္သည့္ႀကိယာဝိေသသ နျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖပါဆိုၿပီး ေမးထားတဲ့ “ခင္ခင္မင္မင္၊ တမႈိင္မႈိင္၊ တက္လိုက္ဆင္းလိုက္၊ စီရရီ၊ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာ၊ ဆာတာတာ တို႔ကို ေျဖရင္-
- “ခင္ခင္မင္မင္ သည္ ႏွစ္ႀကိမ္ထပ္ ႀကိယာဝိေသသန၊
- “တမႈိင္မႈိင္ သည္ ပစၥည္းဆက္ ႀကိယာဝိေသသန၊
- “တက္လိုက္ဆင္းလိုက္ သည္ ပစၥည္းဆက္ ႀကိယာဝိေသသန၊
- “စီရရီ သည္ ကာရန္လိုက္ ႀကိယာဝိေသသန၊
- “ခ်ိဳခ်ိဳသာသာ သည္ ႏွစ္ႀကိမ္ထပ္ ႀကိယာဝိေသသန၊
- “ဆာတာတာ သည္ ကာရန္လိုက္ ႀကိယာဝိေသသန၊
ဆိုၿပီး တိတိက်က် ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေမးခြန္း ၁(ဂ) ကေတာ့ သဒၵါကို အမွန္တကယ္နားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈ ရွိ မရွိ စမ္းသပ္တဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္တယ္။ ဒီေမးခြန္းမွာ (၅)ခု ေမးၿပီး (၃)ခု ေျဖရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သဒၵါ အမ်ဳိးအစားအလုိက္ စကားလုံးေတြကုိ ေပးထားၿပီးေတာ့ ဝါက်ဖြဲ႔ခိုင္းေလ့ ရွိပါတယ္။ ဝါက်ထဲက စကားလုံးကုိ မ်ဥ္းသားၿပီး ဝါစဂၤအမ်ိဳး အစား ေျဖဆိုခိုင္း တာမ်ိဳးလည္း ေမးႏိုင္ပါတယ္။
ဝါစဂၤအလိုက္ ေပးထားတဲ့ စကားလုံးေတြကို ဝါက်ထဲမွာ ကြက္လပ္ျဖည့္ၿပီး ဝါစဂၤအမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပခိုင္းတာမ်ိဳးလည္း ေမးႏိုင္ပါတယ္။
သာဓကအေနနဲ႔-
- “အပူတျပင္းဆိုတဲ့ ႀကိယာဝိေသသနကို ဝါက်ဖြဲ႕ခိုင္းရင္-
ကၽြန္ေတာ္သည္ ပိုက္ဆံအိတ္က်ေပ်ာက္သြားသျဖင့္ အပူတျပင္းရွာေဖြေနသည္။
- “တိုင္ေအာင္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ဆက္တိုက္ျပဝိဘတ္ကို ဝါက်ဖြဲ႕ခိုင္းရင္-
ညီမေလးသည္ ေန႔စဥ္ ည၁၂နာရီ တိုင္ေအာင္ ေက်ာင္းစာမ်ားကိုက်က္မွတ္ေလ့ရွိသည္။
- “ႏိုင္ ဆိုတဲ့ ႀကိယာပစၥည္းကို ဝါက်ဖြဲ႕ခိုင္းရင္-
ေက်ာင္းသားတုိင္းသည္ စာမႀကိဳးစားလွ်င္ စာေမးပြဲ မေအာင္ႏုိင္ပါ။
စသျဖင့္ ဝါက်ဖြဲ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝါက်ဖြဲ႕တဲ့အခါမွာ ဝါက်ေတြ ျပည့္စုံမွန္ကန္ၿပီး အဓိပၸာယ္ေပၚလြင္ဖို႔ လိုပါ တယ္။
ေမးခြန္း ၂ (က) ဟာ စကားေျပ၊ ကဗ်ာ၊ ေရသည္ျပဇာတ္ေတြထဲက စာသံုးေပသံုး၊ ေရွးသံုး ေဝါဟာရေတြကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ခိုင္းတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေမးခြန္းမွာ (၈) ခု ေပးထားၿပီး (၅) ခု ေျဖရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေျဖဆုိတဲ့ အခါမွာ ျပ႒ာန္းစာပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ပံုတိက်ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ေဝါဟာရရဲ႕သဒၵါအမ်ိဳးအစားနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ဖို႔ လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္း အတြက္ ျပ႒ာန္း စာအုပ္ေတြထဲက ခက္ဆစ္ အဓိပၸာယ္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ က်က္ထားရင္ လံုေလာက္ပါတယ္။
သာဓကအေနနဲ႔သိဃၤသူ႕သမီး စကားေျပထဲက “သတင္းစင္ ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို အနက္ဖြင့္မယ္ဆုိရင္ “အက်င့္စင္ၾကယ္သည္ ဆုိၿပီး ဖြင့္ရပါမယ္။ “သတင္းစင္ ဟာ ႀကိယာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဖြင့္ဟာလည္း ႀကိယာအနက္ပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ ကုိယ့္အဓိပၸာယ္ကိုယ္ ဖြင့္တာမ်ိဳးေတြ၊ ႀကိယာက နာမ္မဟုတ္ဘဲ နာမဝိေသသနအနက္၊ ႀကိယာဝိေသသန အနက္ စသည္ျဖင့္ အနက္ေျပာင္း ဖြင့္တာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။
ျမင္စုိင္းေရႊျပည္ကဗ်ာထဲက “ေစာလူး ေဝါဟာရကို အနက္ဖြင့္မယ္ဆုိရင္ “ျမင့္ျမတ္၊ ပ်ိဳရြယ္ေသာမင္းလို႕ ဖြင့္ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နာမ္ေဝါဟာရ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖြင့္တဲ့အနက္ကလည္း နာမ္အနက္ပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။
ေရသည္ျပဇာတ္ထဲက “ကေရာကပါး ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို အနက္ဖြင့္မယ္ဆိုရင္ “ကတိုက္က႐ိုက္၊ အေလာတႀကီး လို႕ ဖြင့္ဆိုရပါမယ္။ “ကေရာကပါး ဟာ ႀကိယာဝိေသသန ျဖစ္တာမုိ႔ အနက္ဖြင့္လည္း ႀကိယာဝိေသသန အနက္ ျဖစ္ရပါတယ္။
ေမးခြန္း ၂ (က) မွာ စာသံုးေပသံုး၊ ေရွးသံုးေဝါဟာရေတြ အနက္ဖြင့္တဲ့အခါမွာ အဓိပၸာယ္မွန္ကန္ဖို႕နဲ႕ သဒၵါအသုံး မွန္ကန္ဖို႔ အထူးလိုအပ္တယ္ဆိုတာသတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမးခြန္း ၂ (ခ) မွာေတာ့ စကားေျပ၊ ေရသည္ျပဇာတ္ေတြမွာ ပါတဲ့ ေဝါဟာရေတြထဲက မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အသံုးျပဳဆဲျဖစ္တဲ့ ေခတ္သံုးေဝါဟာရေတြကို ဝါက်ဖြဲ႔ခုိင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းမွာလည္း (၈) ခုေမးၿပီး ေတာ့ (၅)ခု ေျဖရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေပးထားတဲ့ေဝါဟာရဟာ အဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳးထက္မက ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ ေပမယ့္ ေမးခြန္းသေဘာအရ ဝါက်ဖြဲ႕ရာမွာ ျပ႒ာန္းစာမွာသံုးတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။ ေဝါဟာရရဲ႕အနက္ ေပၚလြင္တဲ့ဝါက်မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ရပါမယ္။ ဝါက်ဖြဲ႕တဲ့အခါ အဓိပၸာယ္ျပည့္စံုဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကတၱားမပါတဲ့ ဝါက်မ်ိဳးလည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။
သာဓကအေနနဲ႕ဦးေပါင္းက်ားနဲ႔ ျမင္းက်ားရွင္စကားေျပထဲက “ႀကံဳးဝါး ဆုိတဲ့ေဝါဟာရ ကိုဝါက်ဖြဲ႕ရင္-
- “ေမာင္ေမာင္သည္ စာေမးပြဲတြင္ ေျခာက္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရေအာင္ေျဖဆို မည္ဟု ၾကံဳးဝါးသည္။ ဆိုတဲ့ ဝါက်မ်ိဳး ေရးသားႏိုင္ပါတယ္။
ေႏြဦးကာလ ျမဴထေသာခါ ကဗ်ာက “ျမဴ ဆိုတဲ့ေဝါဟာရကို ဝါက်ဖြဲ႕ရင္-
- “ေႏြဦးကာလတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလုံး ျမဴမ်ားအုံ႕ဆိုင္းေနသည္။
ဆိုတဲ့ ဝါက်မ်ိဳး ေရးဖြဲ႕ႏိုင္ပါတယ္။
ေရသည္ျပဇာတ္ထဲက “ဒလေဟာ ဆိုတဲ့ေဝါဟာရကို ဝါက်ဖြဲ႕ရင္-
- “ေတာင္က်ေခ်ာင္းမွ ေရတို႕သည္ ေတာင္ေအာက္သို႕ ဒလေဟာစီးဆင္းေနသည္။ ဆိုတာမ်ိဳး ေရးႏိုင္ပါ တယ္။
ဝါက်ဖြဲ႔ရာမွာ ေပးထားတဲ့ ေဝါဟာရရဲ႕ အဓိပၸာယ္ အသံုးမွန္ဖုိ႔ လုိသလုိ သဒၵါေနရာလည္း မွန္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ နာမ္စကားလံုး ဆုိရင္ နာမ္ေနရာ၊ ႀကိယာဆုိရင္ ႀကိယာေနရာ၊ ႀကိယာဝိေသသန သူ႔ေနရာနဲ႔သူ မွန္ေအာင္ဝါက်ဖြဲ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမးခြန္း ၂(ဂ)ကေတာ့ အလကၤာေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းမွာ စကားေျပ၊ ကဗ်ာ၊ ေရသည္ျပဇာတ္ ျပ႒ာန္းစာေတြထဲက အလကၤာေျမာက္တဲ့ အေရးအဖြဲ႔ေတြကို ထုတ္ႏုတ္ၿပီး ေျဖရွင္းေျဖဆုိခုိင္းပါတယ္။ ထုတ္ႏုတ္ထားတဲ့ အလကၤာေျမာက္ အေရးအဖြဲ႔ေတြမွာ ဥပမာ၊ ရူပက၊ ဝကၤဝုတၱိ၊ အတိသယဝုတၱိ၊ ျမည္သံစြဲ အစရွိတဲ့ အလကၤာအမ်ိဳးအမည္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားၿပီး ဒီအလကၤာကို ဘယ္ျပ႒ာန္းစာမွာ ဘယ္အေၾကာင္းနဲ႔ ဆက္စပ္သံုးတယ္၊ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီအလကၤာေျမာက္တယ္ ဆိုတာေတြကို ေျဖဆိုခိုင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း (၈)ခု ေမးၿပီးေတာ့ (၅)ခုေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အလကၤာကို ေျဖဆုိရာမွာ ဥပမာ အလကၤာကို ေျဖရင္ အႏိႈင္းခံနဲ႔ အႏိႈင္းကို ဘယ္လုိ ခိုင္းႏိႈင္းဖြဲ႔ဆုိထားေၾကာင္း၊ ရူပကအလကၤာကို ေျဖရင္ အႏိႈင္းခံနဲ႔ အႏိႈင္းကို ဘယ္လိုထပ္တူျပဳထားေၾကာင္း၊ ဝကၤဝုတၱိအလကၤာကိုေျဖရင္ ဘယ္လို တိုက္႐ိုက္မေရးဘဲ သြယ္ဝိုက္ေရးထားေၾကာင္း၊ အတိသယဝုတၱိ အလကၤာကို ေျဖရင္ ဘယ္လုိ အလြန္အၾကဴး ေရးထားေၾကာင္း၊ ျမည္သံစြဲ အလကၤာေျဖရင္ ဘာျမည္သံကို ထည့္သြင္းဖြဲ႕ဆိုထားေၾကာင္းဆိုတဲ့ သက္ဆိုင္ရာအလကၤာရဲ႕ သတ္မွတ္အသံုးအႏႈန္းေတြကို သံုးစြဲၿပီး ရွင္းျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သာဓကအေနနဲ႕ -
မုဆိုးညစ္ေထး ငမိုက္ေခြး ဆိုတဲ့ ႐ူပကအလကၤာကို ေျဖမယ္ဆိုရင္-
- ဤအလကၤာကို ေသာႏုတၱရမုဆိုးႏွင့္ ဆဒၵန္ဆင္မင္း စကားေျပမွ ေသာႏုတၱရမုဆုိး၏ မုိက္မဲပံု ေဖာ္ျပရာ၌ ဆက္စပ္သံုးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊
-မုိက္မဲဆုိးသြမ္းေသာ ဂုဏ္ရည္ခ်င္းတူသည့္ မုဆုိး (အႏိုင္းခံ) ႏွင့္ ငမုိက္ေခြး/ေခြးမုိက္ (အႏိႈင္း) ဂုဏ္ရည္ တူခ်င္း ထပ္တူ ေရးဖြဲ႔ထားေသာေၾကာင့္ ႐ူပကအလကၤာ ေျမာက္ေၾကာင္း ရွင္းျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရႊခ်သလို ဆုိတဲ့ ဥပမာအလကၤာကို ေျဖမယ္ဆိုရင္-
- ဤအလကၤာကုိ ဦးပုည၏ ေရသည္ျပဇာတ္တြင္ ေရသည္ေယာက်္ားက မိမိဘဝအေျခအေန တိုးတက္ လာမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေျပာဆိုသည့္စကားအျဖစ္ သုံးႏႈန္းထားေၾကာင္း၊
- ဘဝအေျခအေန ေကာင္းမြန္တိုးတက္ ေျပာင္လက္လာပုံ (အႏိႈင္းခံ) ကို ပစၥည္းေရႊခ်၍ ေျပာင္လက္ လာပုံ(အႏိႈင္း)ႏွင့္ ခိုင္းႏိႈင္းေရးဖြဲ႕ထား ေသာေၾကာင့္ ဥပမာအလကၤာေျမာက္ေၾကာင္း၊ ရွင္းျပေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ထိမ္ကြန္းငယ္ခို ဆုိတဲ့ ဝကၤဝုတိၱအလကၤာကို ေျဖမယ္ဆိုရင္-
- ဤအလကၤာကို “ဌာနီျပည္ႀကီးက ေဝးသႏွင့္ ကဗ်ာတြင္ ေနဝင္သြားေၾကာင္းေဖာ္ျပရာ၌ ဆက္စပ္သုံးႏႈန္း ထားေၾကာင္း၊
- “ေနဝင္သြားသည္ ဟု တုိက္ရုိက္ မေရးဘဲ ေနသည္ ထိမ္ပင္ေပါက္ေရာက္ရာ အေနာက္ကြၽန္းသို႔ ခိုဝင္သြားေၾကာင္း “ထိမ္ကြန္းငယ္ခို ဟု သြယ္ဝိုက္ေရးသားထားသျဖင့္ ဝကၤဝုတိၱအလကၤာေျမာက္ေၾကာင္း၊ ရွင္းျပ ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အလကာၤ ေမးခြန္းမွာ အလကၤာ ေျမာက္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားမႈ ရွိတဲ့ အေရးအဖြဲ႕မ်ိဳးကို ေမးမွာမဟုတ္သလို ဝိဝါဒကြဲျပားႏိုင္တဲ့အေရးအဖြဲ႕ မ်ိဳးကိုလည္း ေမးမွာမဟုတ္ဘဲ အလကၤာေျမာက္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားတဲ့ အေရးအဖြဲ႕မ်ိဳးကိုသာ ေမးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖဆိုရာမွာလည္း ပါဝင္တဲ့ ျပ႒ာန္းစာ၊ သက္ဆုိင္ရာ အလကၤာ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ပါဝင္ရမယ့္ ေသာ့ခ်က္ စကားလံုးေတြ ပါဝင္ၿပီး မည္သည့္ အလကၤာ ေျမာက္ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ ေျဖဆုိႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အမွတ္ျပည့္ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမးခြန္း(၃)ကေတာ့ ကဗ်ာလက္ေရြးစင္ထဲက ကဗ်ာဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
၃ (က)မွာ ဓမၼဓိ႒ာန္ေမးခြန္းေတြ ေမးပါတယ္။ ဓမၼဓိ႒ာန္ ေမးခြန္းေတြအတြက္-
- ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ခ်င္းရဲ႕ မိတ္ဆက္မွာပါတဲ့ ကဗ်ာစာဆိုအေၾကာင္း၊
- ကဗ်ာေရးတဲ့ေခတ္၊
- ကဗ်ာအမ်ိဳးအစား၊
- ကဗ်ာအေၾကာင္းနဲ႔ ကဗ်ာ့သေဘာ၊
- ကဗ်ာမွာပါတဲ့ အခ်က္အလက္နဲ႕ အနက္အဓိပၸာယ္၊
- ကဗ်ာနဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့ ထူးျခားခ်က္ေတြကို ေလ့လာက်က္မွတ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ေရႊႏွင့္ယိုးမွားပန္းစကားကဗ်ာကို ပုဂံေခတ္မွာေရးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမင္စိုင္းေရႊျပည္ကဗ်ာကို ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာ ေရးဖြဲ႕ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဝိဇၨာသိပၸလူ႕ကိစၥကဗ်ာကို ကိုးခန္းပ်ိဳ႕မွ ထုတ္ႏုတ္ထားေၾကာင္း၊ ဌာနီျပည္ႀကီးကေဝးသႏွင့္ ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားမွာ ညည္းခ်င္း ကဗ်ာျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိတာေတြအျမင္ ကဗ်ာ မိတ္ဆက္မွာပါတဲ့ ကာခ်င္း၊ တ်ာခ်င္း၊ ရွစ္ဆယ္ေပၚအဲ အစရွိတဲ့ ကဗ်ာ အမ်ိဳးအမည္ေတြရဲ႕ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားကအစ၊ သိမွတ္ဖြယ္ရာ ေတြကို မွတ္သားထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ေမးခြန္း ၃ (ခ) ကေတာ့ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္တယ္။
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ခ်င္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အေရးအဖြဲ႕နဲ႕ ရရွိတဲ့သုတရသေတြကို ေလ့လာ ထားရပါမယ္။ အေရးအႀကီးဆံုး အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ေျဖဆိုရာမွာ ေမးခြန္းနဲ႕ေဘာင္ဝင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဗ်ာပါအေၾကာင္းအရာကို တိုက္႐ိုက္ေမးတာလား၊ ကဗ်ာစာဆိုက ဘယ္လိုဖြဲ႕ထားလဲလို႔ ေမးတာလား၊ ဒီကဗ်ာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မိမိရဲ႕အေတြးအျမင္ ခံစားခ်က္ကို ေမးတာလား စသည္ျဖင့္ ကြဲကြဲျပားျပားသိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
သာဓကအေနနဲ႕ေတာင္သူႀကီး ကဗ်ာမွေပးေသာ ရသႏွင့္အသိအျမင္ကို တင္ျပပါဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို ေျဖမယ္ဆိုပါစို႕။
ရသကိုသာ ေျဖၿပီး အသိအျမင္ကို ေျဖလုိ႔ မရပါဘူး။ အသိအျမင္ဆုိတာ ဒီကဗ်ာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကဗ်ာကေပးတဲ့ အသိကို ေဖာ္ျပရမွာ ျဖစ္တယ္။
- ေတာင္သူႀကီးဟာ ေဘးဘိုးစဥ္ဆက္ ဘုရင့္အမႈေတာ္ထမ္းခဲ့ပံု၊ ရန္အေပါင္း ၿဖိဳခြင္းႏိုင္ပံုစတဲ့ စြမ္းရည္ သတၱိေတြကို သိရတဲ့အတြက္ဝီရရသခံစား ရေၾကာင္း၊
- ကုန္းေဘာင္ေခတ္ကတည္းက တိုင္းျပည္နဲ႔ အရွင္မင္းျမတ္အေပၚ သစၥာရွိတဲ့ ရဲစြမ္းသတၱိနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြရွိေနၿပီဆိုတာကို သိျမင္ရေၾကာင္း၊
- တိုင္းေရးျပည္မႈၿပီးခ်ိန္မွာ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ဝါ စိုက္ပ်ိဳးၿပီး လူပ်ိဳႀကီးဘဝနဲ႔ ေပ်ာ္ေမြ႔ပံု ေက်နပ္ပံုတို႔ကို သိရတဲ့ အတြက္ ေအးၿငိမ္းတဲ့ သႏၲ ရသ ခံစားရေၾကာင္း၊
- ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ဟာ ေတာင္သူလယ္လုပ္ ႐ိုးရာအသက္ေမြးမႈတို႔ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကတယ္ဆိုတဲ့ အသိအျမင္မ်ား သိျမင္လာေၾကာင္း၊
- ေတာင္သူႀကီးဟာ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးတဲ့အခါ အပ်ိဳငယ္ ေရႊနံကားေအာင္စားပါလွည့္လုိ႔ ဖိတ္ေခၚေနတဲ့အတြက္ ၿပံဳးရႊင္ဖြယ္ဟႆရသ ခံစားရေၾကာင္း၊
- ႐ိုးသားပြင့္လင္းတဲ့ ျမန္မာတို႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ စ႐ိုက္ဟာ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ အသိအျမင္ေတြ ရရွိေၾကာင္း တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ကဗ်ာေမးခြန္းကို ေျဖတဲ့အခါမွာ ေမးခြန္းမွာေပးထား တဲ့ေတာင္သူႀကီးကဗ်ာမွ ရသနဲ႔ အသိအျမင္ ဆိုတဲ့ (၂)ပိုင္းကို (၂)ပိုင္းစလံုးပါေအာင္ ျပည့္စံုစြာေျဖဆိုႏိုင္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။
ေျဖဆဆုိရာမွာ အခ်က္တစ္ခ်က္စီကို ရသတစ္လွည့္ အသိအျမင္ တစ္လွည့္ ေျဖဆိုႏိုင္သလို ရသတစ္ပိုင္း အသိအျမင္ တစ္ပိုင္း လည္း ေျဖဆိုႏိုင္ပါတယ္။
ေျဖဆိုတင္ျပမႈဟာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အတင္အျပ ပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ကဗ်ာစာသား အကိုး အကား ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြ ကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ အေနနဲ႔ ကဗ်ာေမးခြန္းရွည္ ေျဖဆိုႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ျပင္ဆင္ရာမွာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့အခ်က္အလက္ နဲ႔ ေပၚလြင္ေကာင္းမြန္တဲ့ ကဗ်ာစာသား ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြကို ထုတ္ႏုတ္ က်က္မွတ္ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး က ေမးျမန္းႏုိင္တဲ့အတြက္ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္နဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ စာသား ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြကို အမိအရ က်က္မွတ္ထားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို ႐ႈေထာင့္ကပဲ ေမးေမး မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ အတင္အျပနဲ႔ အံဝင္ခြင္က် ေျဖဆုိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘဲ အဆင္သင့္ အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အစအဆံုး က်က္မွတ္ေနမယ္ဆုိရင္ ပုဒ္ေရမ်ားစြာ က်က္မွတ္ေနရမယ့္အျပင္ မိမိကိုယ္ပိုင္ အတင္အျပလည္း ျဖစ္မလာတဲ့ အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ရမွတ္ကို ရရွိႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
ေမးခြန္း ၄ ကေတာ့ ျမန္မာစကားေျပ လက္ေရြးစင္ထဲကေမး တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ၄ မွာ (က) နဲ႔ (ခ)ဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္းပါဝင္ပါတယ္။
ေမးခြန္း ၄ (က) က ဓမၼဓိ႒ာန္ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း-
- စကားေျပတစ္ပုဒ္ခ်င္းရဲ႕ မိတ္ဆက္မွာပါတဲ့ စာေရးသူအေၾကာင္း
- ထုတ္ႏုတ္သည့္ မူရင္းစာအုပ္
- စကားေျပ၏ ဆိုလိုခ်က္ အေၾကာင္းအရာ၊
- အဲဒီစကားေျပေရးတဲ့ေခတ္၊
စတဲ့ စကားေျပဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ ကို ေလ့လာက်က္မွတ္ ထားရပါမယ္။ တိတိက်က်ေျဖဆိုဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။
သိဃၤသူ႔သမီးသည္ မထိလုိ၏ ေျမးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေန ရဟန္းသံဃာ တုိ႔အတြက္ လယ္၊ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ကၽြန္မ်ား လွဴေၾကာင္း၊ စီးခ်င္းတုိက္ပြဲ စကားေျပကို ရာဇာဓိရာဇ္ အေရးေတာ္ပံုက်မ္းမွ ထုတ္ႏုတ္ထားေၾကာင္း၊ ဦးေပါင္းက်ားႏွင့္ ျမင္းက်ားရွင္ စကားေျပတြင္ “ငါမအိုေသးဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ မင္းႀကီးမွာအေလာင္းစည္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိခင္ေသာက စကားေျပကို ေဝႆႏၲရာ ဇာတ္ေတာ္ႀကီး မဒီၵပဗၺခန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိတဆုိးရွင္ျပဳ စကားေျပသည္ ကိုထြန္းေက်ာ္၏သား ရွင္ေလာင္းငပု၏ရွင္ျပဳပြဲကို အေသးစိတ္ ေရးထားေသာ စကားေျပ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပတၱျမားေက်ာက္စီထား ဝတၳဳတုိတြင္ သူရဲေကာင္းတုိ႔၏ ေလးစား ထုိက္ေသာ ဂုဏ္ရည္ကို ေပၚလြင္စြာ ေရးဖြဲ႔ထားေၾကာင္း စတဲ့ စကားေျပဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာေတြကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ ေလ့လာ က်က္မွတ္ ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေမးခြန္း ၄ (ခ) ကေတာ့ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရတဲ့ စကားေျပ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ စကားေျပတစ္ပုဒ္ခ်င္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အေရးအသားနဲ႔ သုတ ရသ သင္ခန္းစာေတြကို ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းမွာလည္း ကဗ်ာေမးခြန္းတုန္းကလိုပဲ ေမးခြန္းရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ကို ခြဲခြဲျခားျခားသိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေမးထားတဲ့ေမးခြန္းဟာ အေၾကာင္းအရာကို ဦးတည္ေမးတာလား၊ အေရးအဖြဲ႔ကို ဦးတည္ေမးတာလား အဲဒါေတြကိုကြဲကြဲျပားျပား နားလည္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ မိမိေလ့လာ က်က္မွတ္ထားသမွ်ကို ေမးခြန္းနဲ႔ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ေျဖဆိုႏိုင္ဖို႕ အထူးအေရးႀကီးပါတယ္။
သာဓကအေနနဲ႔ ၄ (ခ) ေမးခြန္းျဖစ္တဲ့ “မိခင္ေသာက စကားေျပမွ မင္းဘူးဆရာေတာ္ ဦးၾသဘာသ၏ အေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ က႐ုဏာ ရသေျမာက္ေစေၾကာင္း ေလ့လာတင္ျပပါဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို တင္ျပလုိပါတယ္။
ဒီေမးခြန္းကို ေျဖတဲ့အခါမွာ ဒီစကားေျပမွာ ပါတဲ့ ေကာင္းႏုိးရာရာ အေရးအဖြဲ႕ေတြကို ထုတ္ႏုတ္ၿပီး က႐ုဏာရသေျမာက္ေၾကာင္း တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မိခင္တစ္ဦးရဲ႕ေသာက ေပၚလြင္လာေစေၾကာင္း၊ အေရးအဖဲြ႔ တစ္ခုစီကို မိခင္တစ္ဦးရဲ႕ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး စာဖတ္သူကို က႐ုဏာရသျဖစ္လာေစတယ္ဆိုတာ ေဝဖန္သံုးသပ္ျပဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။
သားသမီးတို႔ႏွင့္အတူ ေနခဲ့ရတဲ့ ယခင္အေျခအေနနဲ႕ သားသမီးတို႔ကို မေတြ႕ရေတာ့တဲ့ ယခုအေျခအေနတုိ႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္လ်က္ ပံုပန္းသဏၭာန္အမူအရာျပ ဥပမာ အလကၤာ အဖြဲ႔ေကာင္းမ်ား၊ စိတ္ခံစားမႈ အေျခအေနျပ ဥပမာ လကၤာ အဖြဲ႕ေကာင္းမ်ားရဲ႕ အစြမ္းအာနိသင္တို႔ေၾကာင့္ မိခင္ေသာကခံစားမႈ အရွိန္တိုးျမင့္လာပံု၊ သားေပ်ာက္ မိခင္တစ္ဦးရဲ႕ ေဝဒနာတုိးၿပီး ခံစားလာရပံုတို႔ကိုမိခင္တစ္ဦးရဲ႕ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာမွတစ္ဆင့္ စာဖတ္သူထံ ကူးစက္လာကာ ကရုဏာရသ ေျမာက္ပံု၊ စိတ္မ်က္စိ၌ ထင္ျမင္လာေအာင္ ေရးဖြဲ႔ထားပံု၊ ႏႈတ္မွ တတြတ္တြတ္ ျမည္တမ္းပံုတုိ႔ကို စိတ္နားထဲၾကားေယာင္ လာေအာင္ ေရးဖြဲ႕ထားပုံတို႕ေၾကာင့္ က႐ုဏာရသေျမာက္လာပုံ တို႕ကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။
စကားေျပေမးခြန္းရွည္ ေျဖဆုိႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ရာမွာ ကဗ်ာေမးခြန္းရွည္မွာလိုပဲ စကားေျပတစ္ပုဒ္ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္အလက္နဲ႕ ေပၚလြင္ေကာင္းမြန္တဲ့ စာသားေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြကို ထုတ္ႏုတ္က်က္မွတ္ထားဖို႕ လုိပါတယ္။ စကားေျပ တစ္ပုဒ္ကုိလည္း ကဗ်ာေမးခြန္းရွည္လိုပဲ ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးက ေမးျမန္းႏိုင္တဲ့အတြက္ အဓိကက်တဲ့အခ်က္နဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့စာသား ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြကို အမိအရ က်ပ္မွတ္ထားမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိရႈေထာင့္ကပဲ ေမးေမး မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အတင္အျပနဲ႔ အံဝင္ခြင္က် ေျဖဆိုႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ေမးခြန္း ၅ ကေတာ့ ေရသည္ျပဇာတ္ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း ၅ ေမးခြန္းမွာ (က) နဲ႔ (ခ) ဆိုၿပီးေတာ့ ၂-ပုဒ္ ေမးပါတယ္။
ေမးခြန္း ၅(က) မွာ စကားစပ္ေမးပါတယ္။
စကားစပ္ကို ေျဖတဲ့အခါမွာေတာ့ ေပးထားတဲ့ စာပိုဒ္ဟာ ဘယ္အခန္းက စကားျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကို ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာေၾကာင္းနဲ႔ စပ္ၿပီး ဘယ္လုိ ေျပာတယ္ဆိုတာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေရးႏိုင္ရပါမယ္။ ဒီေမးခြန္း ကို ေျဖႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဇာတ္ကို ေၾကညက္ေနေအာင္ ေလ့လာထားရပါမယ္။
စကားစပ္ကို ေျဖတဲ့ေနရာမွာ သိထားရမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ မည္သည့္အခန္းက ဆုိတာကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါမွာ အခန္း (၁) အခန္း (၂) စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေရသည္ ေယာက်္ား စကားဆိုခန္း၊ ေရသည္မိန္းမစကားဆိုခန္း၊ ေရသည္ေယာက္်ား ေရေရာင္းထြက္ေသာ အခန္း စသည္ျဖင့္ အခန္းရဲ႕အမည္ကိုလည္း ေဖာ္ျပႏိုင္ပါတယ္။
ဒါမွမဟုုတ္ အခန္း (၅) အိမ္ေရွ႕မင္းေတာင္းပန္ခန္း စသည္ျဖင့္ အခန္းအမွတ္ေရာ အခန္းအမည္ေရာ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး တြဲၿပီးေတာ့ လည္း ေဖာ္ျပလို႔ရပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ စကားစပ္မွာေျဖရမယ့္ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ေပးထားတဲ့ စာပုိဒ္ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကို ေျဖရတဲ့ အခါမွာ သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ မူရင္းစာပိုဒ္အတိုင္း ျပန္မေရးရပါဘူး။ မပါတဲ့ စကားကို ဆက္ၿပီးထည့္ေရးတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ ကို ေျဖတဲ့အခါမွာ မိမိစကားေျပ နဲ႕ ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ျပန္လည္ေရးသားဖို႔ေတာ့ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖႏုိင္ဖို႔ ျပဖာတ္ကို ေက်ညက္ေနေအာင္ ေလ့လာထား႐ံုမွ်သာမက ကိုယ့္စကားနဲ႔ကိုယ္ ျပန္ေရးတတ္ဖို႔ ေလ့က်င့္ထား ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။
ေမးခြန္း (၅) ပုဒ္ခြဲ (ခ) မွာေတာ့ ေရသည္ျပဇာတ္ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာက႑ကို ေမးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပဇာတ္ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာက႑ကို ၂-ပိုင္းခြဲလို႔ရပါတယ္။
(၁) ကေတာ့ ဇာတ္လမ္းအျဖစ္အပ်က္ပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။
(၂) ကေတာ ့ ဇာတ္ေဆာင္ေတြအေၾကာငး္ နဲ႔ ဇာတ္ေဆာင္ေတြရဲ႕ စရိုက္သဘာဝအဖြဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္။
ဇာတ္လမ္း အျဖစ္အပ်က္ပိုင္းမွာ ၅ ပိုင္းရွိပါတယ္။

(၁) ေရသည္ေယာက္်ားႏွင့္ ေရသည္မိန္းမဆင္းရဲပံု
(၂) ေရသည္ေယာက္်ားေငြေလးေရြးတပ္မက္ပံု
(၃) ဥဒယမင္းအား သတ္ရန္ၾကံစည္ပံု
(၄) အိမ္ေ႐ွ႕မင္းသား သတိသံေဝဂရပံုနဲ႕
(၅) ေတာထြက္ရန္ေျပာဆိုပံု –
တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီဇာတ္လမ္းအျဖစ္အပ်က္(၅)မ်ိဳးကို အေၾကာင္းအရာက႑မွာ ေမးပါမယ္။
ေနာက္တစ္ပိုင္းက ဇာတ္ေဆာင္စ႐ိုက္အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္ေဆာင္စ႐ိုက္မွာ ေရသည္ေယာက္်ား၊ ေရသည္ မိန္းမ၊ ဥဒယမင္းႀကီး ဆိုတဲ့ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ ၃ ေယာက္ရဲ႕ စ႐ိုက္ေတြကို ေမးေလ့ရွိပါတယ္။
အဲဒီ အေၾကာင္းအရာ ေမးခြန္းေတြကိုေျဖတဲ့အခါမွာလညး္ စကားစပ္ရဲ႕ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ကို ေျဖသလိုပဲ ဇာတ္စာမူရင္းအတိုင္း မေရးရပါဘူး။ ေမးတဲ့ေမးခြန္းနဲ႔မသက္ဆိုင္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ထည့္ၿပီး မေရးရ ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေရသညျ္ပဇာတ္ စာဆိုဥးီပုည သံုးစြဲခဲ့တဲ့စကားလးုံေတ၊ြ အသံုးအႏႈန္းေတြ၊ သူေရးသားတင္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုေတာ့ သံုးစြဲေရးဖြဲ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရးတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ပိုင္စကားေျပနဲ႔ ေရးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ စကာားေျပကို ပုိၿပီးအသက္၀င္ေအာင္၊ မိမိအေျဖကို ပုိၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ျပဇာတ္စာသား အကိုးအကား ထည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ထည့္ေရးႏိုင္ပါတယ္။
သာဓကအေနနဲ႔ အေၾကာင္းအရာေမးခြန္း ေရသည္ေယာက္်ားရဲ႕ ပုံပန္းသြင္ျပင္နဲ႔ ဘဝသ႐ုပ္ကို ေျဖဆိုမယ္ ဆိုၾကပါစို႔။ ေရသည္ေယာက္်ားရဲ႕ ရုပ္အသြင္အျပင္၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံုနဲ႔ ဘဝအေျခအေနတုိ႔ ပါေအာင္ ေျဖဆိုရ ပါမယ္။ ေသးငယ္လြန္းလွတဲ့ ေယာင္ဆံထုံး၊ မြဲေျခာက္ စုတ္ခ်ာေနတဲ့ဆံပင္ စတဲ့ရုပ္သြင္၊ စုတ္ဖြာညံ့ဖ်င္းလွတဲ့ ခါးဝတ္ပုဆိုးကို ၀တ္ဆင္ထားပံု၊ ထမင္းႏွင့္ ခ်ဥ္ေပါင္ကိုသာစားေသာက္ရတဲ့ဘဝ၊ ၿခဳိးၿခဳိးၿခၿံခံနဲ႔ ေငြေလးေရြး စုေဆာင္းထားႏိုင္ပုံစတ့ဲ ေရသည္ေယာက္်ားရဲ႕ ဘဝအေျခအေနတို႔ ကို ျပဇာတ္ပါ ဇာတ္လမ္းနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ေျဖေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။
ေမးခြန္း(၆)ကေတာ့ စာစီစာကံုးေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ စာစီစာကံုးဟာျမန္မာစာေမးခြန္းလႊာမွာ အမွတ္ အမ်ားဆံုး ေပးထားတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္(၂ဝ) ေပးတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ ေခါငး္ စဥ္ ၃-ခု ေပးထားၿပီး ေတာ့ အဲဒီေခါင္းစဥ္ ၃-ခု ထဲက ႏွစ္သက္ရာတစ္ခု ကို ေျဖဆိုရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္ ၃-ခုလံုးမွာလည္း ပံုၾကမ္း အခ်က္ အလက္ေတြ ေပးထား မွာျဖစ္ပါတယ္။ စာစီစာကံုးေရးတဲ့အခါမွာ ပံုၾကမ္းအခ်က္အလက္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေရးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စာစီစာကံုးဟာ တစ္ပုဒ္လံုး အစအဆံုး အလြတ္က်က္မွတ္ထားရမယ့္ စာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ က်က္သင့္တဲ့ အခ်က္ အလက္ေတြကိုက်က္၊ မွတ္သင့္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုမွတ္ၿပီး ျမန္မာစာ အေရးအသားဆိုင္ရာ နည္းနာ မ်ားနဲ႔အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ ေလ့က်င့္ဆည္းပူးထားရမယ့္ က်င့္စာျဖစ္တယ္ဆိုတာ နားလည္ထားရမယ္။ စာစီစာကုံးဆိုတာ စာကို ေျပေျပျပစ္ျပစ္ စီကုံးေရးသားရတဲ့ စကားေျပအဖြဲ႔ ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္။
စကားေျပ အေရးအသားမွာ စာဟန္နဲ႕ ေျပာဟန္ဆိုၿပီး ဟန္ႏွစ္မ်ိဳးရွိတဲ့အနက္ စာစီစာကုံး ေရးသားရင္ေတာ့ စာဟန္ကိုပဲ အသုံးျပဳရပါမယ္။
စာစီစာကးံုအမ်ဳိးအစားကုိ အဖဲြဲ႕ပံုသ႑ာန္အရ သ႐ုပ္ေဖာ္အဖြဲ႕ ၊ ျဖစ္စဥ္ျပအဖြဲ႕၊ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပအဖြဲ႕၊ က်ိဳးေၾကာင္း ျပအဖြဲ႕ဆိုၿပီး ၄ မ်ိဳး ခြဲေလ့ရွိတယ္။ သ႐ုပ္ေဖာ္အဖြဲ႕ဟာ သက္ရွိသက္မဲ့ေတြရဲ႕ ပုံပန္းသြင္ျပင္ေတြ၊ အသံေတြ စတာကို ျမင္ေယာင္ၾကားေယာင္လာေအာင္ ေရးဖြဲ႕ထားတဲ့ အေရးအဖြဲ႕မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ျဖစ္စဥ္ျပအဖြဲ႕ကေတာ့ အခ်ိန္ကာလေရြ႕လ်ားတဲ့ အစဥ္အတိုင္း အျဖစ္အပ်က္ေတြကို စီကာစဥ္ကာေရးဖြဲ႕ထားတဲ့ အေရးအဖြဲ႕မ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္စဥ္ျပအဖြဲ႕ဟာ သရုပ္ေဖာ္အဖြဲ႕နဲ႔ တြဲဖက္ေလ့ရွိပါတယ္။ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ၊ ေက်ာင္းအားကစား ပြဲျမင္ကြင္းစတ့ဲ ေခါင္းစဥ္ေတြဟာ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ေရြ႕လ်ားတဲ့ အစဥ္အတိုင္း ေရးသားရမွာျဖစ္ၿပီး ထိုျဖစ္စဥ္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ေရးသားရမယ့္ စာစီစာကုံးမ်ိဳးျဖစ္တယ္။
ဖြင့္္ဆိုရွင္းျပအဖြဲ႕ဟာ အေၾကာငး္အရာတစ္ခုကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုျပတဲ့ အေရးအဖြဲ႕မ်ိဳးျဖစ္တယ္။ “စည္းကမ္းလိုက္နာေဘးကင္းကြာ၊ “စာအုပ္စာေပ လူ႕မိတ္ေဆြ၊ “ဝန္းက်င္သန္႕ရွင္း ေရာဂါကင္း စတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြဟာ အေၾကာင္းရပ္တစ္ခုခုကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္း ေရးသားရတဲ့ စာစီစာကုံးေခါင္းစဥ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြင့္ဆိုရွင္းျပအဖြဲ႕ဟာ က်ိဳးေၾကာင္းျပအဖြဲ႕နဲ႔ ဆက္စပ္လ်က္ရွိ ပါတယ္။ က်ဳိးေၾကာင္းျပအဖြဲ႕ကေတာ့ သေဘာတစ္ခု အယူအဆတစ္ခုကို ယၾံုကည္လက္ခံေအာင္ အက်ိဳး အေၾကာင္း ဆက္စပ္ဖြဲ႕ျပတဲ့ အဖြဲ႕မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ “ဝန္းက်င္အလွ ထိန္းသိမ္းၾက၊ “ပညာျမင့္မား ျပည္ထြန္းကား၊ “က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တစ္ပါး စတဲ့ေခါင္းစဥ္ေတြဟာ ဆိုလိုခ်က္တစ္ရပ္ကို စာဖတ္သူ လက္ခံယံုၾကည္လာ ေအာင္အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ဆက္စပ္ေရးသားရတဲ့ေခါင္းစဥ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။
ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ စာစီစာကုံးအမ်ိဳးအစား ၄ မ်ိဳးမွာ ဘယ္ေခါင္းစဥ္ဟာ မိမိနဲ႔သင့္ေတာ္မယ္ဆိုတာ ခ်ိန္ဆၿပီး ကိုယ္ေရး မယ့္ စိတ္ႀကိဳက္ေခါင္းစဥ္ကို မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေမးပြဲေမးခြန္း မွာ ေပးထားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စာစီစာကုံးအမ်ိဳးအစားေတြ မွ်တစြာေပးထားေလ့ရွိပါတယ္။

စာစီစာကံုး ေမးခြန္းမွာေခါင္းစဥ္နဲ႔အတူ ေရးသားမယ့္အေၾကာင္းအရာအတြက္ ပုံၾကမ္းမ်ားလည္း ေပးထားပါ တယ္။ ပုံၾကမ္းမ်ားဟာ ေခါင္းစဥ္နဲ႕ အံဝင္ခြင္က် ေရးသားႏိုင္ေစဖို႕အတြက္ အေထာက္အကူျပဳခ်က္ေတြ သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပုံၾကမ္းပါအခ်က္ေတြဟာ ေယဘုယ်အခ်က္ေတြသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိအေတြ႕အႀကဳံ၊ ဗဟုသုတႂကြယ္၀ရင္ ႂကြယ္၀သေလာက္၊ အေလ့အက်င့္ေကာင္းရင္ ေကာင္းသေလာက္ ထိေရာက္စြာအသးံု ျပဳႏိုင္မယ့္ အခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသတိျပဳရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ ပံုၾကမ္းပါအခ်က္ေတြကို သတိမမူဘဲ ကိုယ္အလြတ္က်က္ ထားေတြကိုပဲ ျပန္ေရးခ်မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေမးခြန္းနဲ႔အံဝင္ခြင္က် မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ တဲ့အတြက္ ရမွတ္ေတြဆုံးရႈံးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
စာစီစာကုံး ေရးသားေျဖဆိုရာမွာ နိဒါန္း၊ စာကိုယ္၊ နိဂုံး ျပည့္စုံဖို႕ လိုပါတယ။္ စာစီစာကံုးဟာ ေမးခြန္းရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအပုဒ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ စာစီစာကုံး ကို ေနာက္ဆုံး မွ ေရးသား ေျဖဆိုေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီလိုေျဖဆိုရာမ်ာ စာစီစာကံုးကို စာမ်က္ႏွာမ်ား စြာ ေရးသားခဲ့ေပမယ့္ နိဂံုးမခ်ဳပ္မီ စာေမးပြဲ အခ်ိန္ေစ့သြားတဲ့အတြက္ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ မိမိစာစီစာကုံး ဟာ ေရွ႕ပိုင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ေကာငး္ေအာင္ ေရးထားေရး ထား နိဂံုးမပါတ၊့ဲ နိဂံုးမခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့၊ စာစီစာကံုး အဂၤါရပ္နဲ႔ မျပည့္စုံတဲ့ စာစီစာကုံးျဖစ္သြားၿပီး ရမွတ္မ်ားစြာ ဆုံးရႈံးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
စာစီစာကံုးဟာ ေက်ာငး္သူ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ဂုဏ္ထူးနဲ႔ဲ ထိုက္တန္မတန္ဆိုတာ အဆုံးအျဖတ္ ေပးႏိုင္တဲ့ မွတ္ေက်ာက္ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အထူးအေလးထား ေရးသားရမယ့္ စာတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေမးခြန္းလႊာတစ္ခုလုံးကို ၿခံဳၿပီးေျပာရမယ္ ဆိုရင္ ေကာင္းစြာေျဖဆိုႏိုင္ၿပီး ဂုဏ္ထူးမွတ္ ရဖို႔အတြက္ က်က္မွတ္ႏိုင္မႈ အျပင္စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံ မွန္ကန္မႈ၊ တစ္ေခ်ာင္းပုဒ္၊ ပုဒ္မ စတဲ့ သေကၤတေတြကို တိက်မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳတတ္မႈ ဆီေလ်ာ္ေသာ စကား အသံုးအႏႈန္း ေရြးခ်ယ္တတ္မႈ၊ ပုဒ္အထားအသို မွန္ကန္မႈ၊ ဝါက်ဖဲြ႕ထံုး မွန္ကန္မႈ၊ ဝါက်တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ေျပျပစ္ညီညြတ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈ၊ စာပိုဒ္ဖြဲ႕ပံု ေကာင္းမြန္မႈ၊ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ႏွင့္ တစ္ပိုဒ္ ေျပျပစ္ ညီညြတ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈ၊ စာတစ္ပုဒ္လံုးသည္ ဆိုလိုခ်က္ကို ရွင္းလင္း စြာ ေပၚလြင္ေစမႈစတာေတြနဲ႔ ျပည့္စံုဖို႔လိုပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ လက္ေရးလက္သား သပ္ရပ္သန္႔ရွင္းမႈ၊ ဖ်က္ရာျခစ္ရာ ကင္းစင္မႈ၊ ေသသပ္စြာမ်ဥ္းသားမႈ စတဲ့ ေသေသ သပ္သပ္ ေရးသားေျဖဆို ႏိုင္ဖို႕လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

အခု ေဆြးေႏြးပို႕ခ်ခဲ့တဲ့ ပို႕ခ်ခ်က္ေတြဟာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆုိၾကမယ့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ေတြအတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါ တယ္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာရႊင္လန္းစြာနဲ႔ စာေမးပြဲႀကီး ကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳရင္း ပို႔ခ်ခ်က္ကို နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ ။

No comments:

Post a Comment