Thursday, September 24, 2015

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ သည့္ ေရေဘး သင့္ေဒသ မ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ေဘးလြန္ကာလ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ခ်က္ အလုပ္ ရံုေဆြးေႏြး ပြဲသို႔ ဒုတိယသမၼတဦးဉာဏ္ထြန္း တက္ေရာက္ အမွာ စကား ေျပာၾကား


ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၄

ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ သည့္ ေရေဘးသင့္ေဒသ မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဆိုင္ရာ ေဘးလြန္ကာလ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ခ်က္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton Hotel ၌ က်င္းပရာ အမ်ဳိးသား သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္း တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ ရွိသူမ်ား၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ UNDP၊ EU ႏွင့္ JICA တို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနား၌ အမ်ဳိးသား သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္းက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း မိုးသည္း ထန္စြာ ႐ြာသြန္းမႈႏွင့္ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ မႈ ေၾကာင့္ ေရႀကီး၊ ေရလၽွံမႈမ်ား၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ကနဦးကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ လူဦးေရ (၁ ဒသမ ၆)သန္းမွာ ေရေဘးဒဏ္ကို တိုက္ရိုက္ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး အျခားျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း နည္းလမ္း မ်ိဳးစုံႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားက ပုဂၢလိက က႑၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲၿပီး အကူအညီ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေရးေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကနဦးအသက္အိုးအိမ္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ား အနည္းအက်ဥ္းသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးမႈႏွင့္ လူမႈေရး ထိခိုက္မႈ ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ား နက္နက္ ရႈိင္းရႈိင္းျဖစ္ေပၚ ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ ပါေၾကာင္း။

သို႔ျဖစ္၍ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးအတြက္ အမ်ိဳးသား မူေဘာင္ ခ်မွတ္ေရးတြင္ အဓိက က်သည့္ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဆိုင္ရာ ေဘးလြန္ ကာလ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာ ခ်က္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျပီး တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဘက္စုံလႊမ္းၿခဳံၿပီး လက္ေတြ႕က်သည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္ ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၾကပ္မတ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ အႀကံေပးအဖြဲ႕ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

လုပ္ငန္းစဥ္ ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း ဌာန အသီးသီးကလည္းအႀကံေပးအဖြဲ႕၊ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အတူ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း အလြန္အေရးႀကီး လွပါေၾကာင္း၊ ယခု ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စီမံခ်က္သည္ အနာဂတ္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ ျဖစ္ထြန္း မည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်မွတ္ရာတြင္ ေပါင္းကူးေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ညွိႏႈိင္းေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစြမ္းကုန္ ျဖည့္ဆည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဘုန္းေဆြ၊ ေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ေဒါက္တာ ရင္ရင္ႏြယ္၊ ကမၻာ့ဘဏ္ဌာေနမန္ေနဂ်ာ၊ UNDP မွ ဌာေနညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ EU မွ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး၊ JICA ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္တို႔က ႀကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကား ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ႏို္္င္ငံေတာ္သမၼတ၏ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာေဇာ္ဦး က ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ႏွင့္ ေျမၿပိဳျခင္း ကာလအၿပီး လိုအပ္ေသာ အကဲျဖတ္ သံုုးသပ္ခ်က္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္ျပဳ လုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ စုစည္းထားရွိမႈ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေက်ာ္လင္းႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚစန္းစန္းေအး တို႔က ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္ ေရးဆြဲ ႏိုင္ေရး အတြက္ ေရေဘး သင့္ေဒသမ်ားတြင္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို က႑ အလိုက္ ေလ့လာဆန္းစစ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္မွ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ Doekle Wielinga က ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု မူေဘာင္ႏွင့္ စာရင္းေကာက္ယူပံု နည္းနာမ်ားကို လည္းေကာင္း ၊ UNDP မွ ဌာေန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Toily Kurbanov က ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾက သည္။

ထို႔ေနာက္ ေရေဘး သင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ေဘးလြန္ ကာလ အကဲျဖတ္သံုးသပ္ခ်က္ဆိုင္ရာမ်ားျဖစ္သည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူႏို္င္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္း ေကာက္ယူျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံရသူမ်ား၏ အသံမ်ားစုစည္းျခင္း၊ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈႏွင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ တင္ျပခ်က္မ်ား စုစည္းျခင္း၊ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ႏွင့္ က႑အလိုက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အုပ္စုမ်ား ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ယင္းေနာက္ အုပ္စုအလုိက္ ေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္းႏွင့္ စုစည္း သံုးသပ္ တင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment