Monday, September 28, 2015

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး


ရန္ကုန္-  စက္တင္ဘာ  ၂၈
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႔နယ္၊ အင္းယားလမ္း၊ အမွတ္(၅၉)ရွိ လႊတ္ေတာ္ရံုးခဲြ(ရန္ကုန္)၌ က်င္းပသည္။


အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာ ဆန္းစစ္သုံး သပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ရုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment