Monday, March 30, 2015

ကားပါကင္ (Parking)


ကားတင္သြင္းမႈမ်ား ေလာေလာဆယ္ ရွိေနဆဲပါ။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၁ဝဝဝ လွ်င္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၄ စီးႏႈန္းသာရွိ၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ ၁ဝဝဝ လွ်င္ ရွစ္စီးႏႈန္းသာရွိေသး၏။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈသည္ တစ္ျပည္လံုးႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး စဥ္းစားရျခင္းျဖစ္၏။
တြက္ခ်က္ ရျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ျဖင့္ ကားတင္သြင္းမႈ မူဝါဒမ်ား လတ္တေလာ မေျပာင္းလဲ ဟုသိရ၏။ သို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ ကားမ်ားျပည့္က်ပ္ေနသည္မွာ အဆန္းမဟုတ္ပါ။ သဘာဝက်၏။ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္မွလမ္းမ်ားကို ရသေလာက္ အစြမ္းကုန္ခ်ဲ႕ထြင္ေန၏။ တည္ေဆာက္ေန၏။ မ်က္ျမင္ ကိုယ္ေတြ႕ျမင္ေနရ၍ အက်ယ္ခ်ဲ႕ ေျပာရန္မလိုပါ။
အခ်ဳိ႕ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားသည္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိၾကပါ။ သိပ္မေမာင္းတတ္ၾကပါ။ ခုထၿပီးကားဝယ္၊ ကားဝယ္ အေမာင္းသင္ၿပီး ေမာင္းသူမ်ားလည္းရွိ၏။ အထူးသျဖင့္ ကားက်ပ္သည္မွာ တခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ မလိုအပ္ဘဲ ကားက်ပ္ျခင္း သည္ စည္းကမ္းမရွိၾကတာျဖစ္၏။ ကားမထုိး ရမည့္ ေနရာတြင္ ကားကိုထိုးထား၏။ မရပ္ရမည့္ ေနရာတြင္ ရပ္ထားၾက၏။ သို႔ကလို ျဖစ္ေနၾက၏။
အဓိကမွာလူေတြအားလံုး ကားေမာင္းသူေတြအားလံုး၊ အားလံုးစိတ္ခ်မ္းသာခ်င္လွ်င္ အားလံုးစည္းကမ္းရွိမွ အဆင္ ေျပမည္။ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္လည္း စည္းကမ္းရွိဖို႔လိုပါမည္။ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သေဘာေပါက္ဖို႔လိုသည္။ နားလည္ဖို႔လို ၏။ အမ်ားစုမွာ သိပ္နားမလည္ေသးဟု ထင္သည္။ သိလ်က္ႏွင့္စည္းကမ္းကို ဂ႐ုမစိုက္တာလည္းရွိ၏။ စည္းကမ္း ကိုလက္ကိုင္ထား၊ အသံုးခ်၊ ေလ့က်င့္၊ ကိုယ္တုိင္ ပစၥည္းျဖစ္ရန္၊ ''အက်င့္ႀကီး''ပါေနဖို႔လိုပါသည္။ ကိုယ့္လိပ္ျပာ ကိုယ္ ရွက္တတ္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ ''စည္းကမ္းဟူသည္ ပိုသည္မရွိ၊ လိုသည္သာရွိမည္'' ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္လြယ္ လြယ္ရ၊ ရတဲ့အတိုင္း လြယ္လြယ္ေမာင္းေနၾကသည္ထင္၏။
အဓိကက ကားမ်ားလာ၍ လမ္းပိတ္သည္လည္း ပါဝင္၏။ သို႔ေသာ္ စည္းကမ္းမဲ့ၾက၍ လမ္းပိတ္သည္မွာလည္း အလြန္မ်ားပါ၏။ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္တြက္ၾကည့္လွ်င္ ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားႀကီးျဖစ္၏။ အားလံုးကားေမာင္းသူအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး နားလည္ၿပီး စည္းကမ္းေလးမ်ားလက္ကိုင္ထားၾကလွ်င္ ကားစတီယာရင္ လက္ကိုင္ကို လက္လႊတ္မေမာင္းၾက သလို လက္ကိုင္ကုိ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲကိုင္ၾကသလို၊ စည္းကမ္းလက္ကိုင္ကို ခိုင္ခိုင္ကိုင္မည္ဆိုပါက သည့္ထက္ပို၍ အဆင္ေျပ သြားမွာပါ။
ဆင္ေျခဖံုးအရပ္တြင္ ကားပါကင္ ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ရပ္စရာမရွိျဖစ္တတ္၏။ ရတဲ့ေနရာအဆင္ေျပသည့္ေနရာ ထိုးထားရ၏။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ ပိုဆုိး၏။ ကားပါကင္တစ္ခုမွ မရွိဘဲ အေဆာက္အအံုေတြက အျပည့္ျဖစ္၍ ကားရပ္ရ သည္္မွာ ဒုကၡေရာက္၏။ ကားပါကင္တစ္ခုမွမရွိ။ ကားပါကင္သက္သက္ သီးသန္႔ရပ္စရာမရွိ။ ၿမဳိ႕ထဲေနသူတင္ မဟုတ္၊ ၿမိဳ႕ထဲ လာသူေတြပါ ဒုကၡေရာက္ကုန္၏။ ကားပါကင္ကို မည္သို႔လုပ္ေပးမလဲ မည္သို႔ေျဖရွင္းေပးမလဲ။ ၿမဳိ႕ထဲကလူေတြကားထားဖို႔ ဘယ္လိုစဥ္းစားၾကမလဲ...။ အေျဖရွာပါ။ အေျဖရွိ၏။
အဆင့္ျမင့္မဂၤလာေစ်း၊ မဂၤလာမြန္ေစ်း၊ ေရႊျပည့္စံု ေစ်းႀကီးတို႔ႏွင့္အတူ ''ေရႊမဂၤလာေစ်းသစ္ႀကီး'' ေမြးဖြား သန္႔စင္လာၿပီဟု သိရ၏။ သည္ေစ်းသစ္ႀကီးသည္ ငါးထပ္ ရွိ၏။ ေျမညီထပ္ႏွင့္ အေပၚႏွစ္ထပ္တြင္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား၏။ အေပၚဆံုးသံုးထပ္တြင္ ကားပါကင္မ်ား ျပဳလုပ္ထား၏။ ယာဥ္စီးေရ ၄ဝဝ ေက်ာ္ ၅ဝဝ နီးပါး ရပ္နား ႏုိင္ေသာ ကားပါကင္ျဖစ္၏။ ေစ်းတကာေစ်းတြင္ ကား ပါကင္အထြတ္အထိပ္ျဖစ္ေသာ ေစ်းႀကီးပါတကား...။ မတ္ ၂၅ ရက္က ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီဟု သိရ၏။ ေက်နပ္မႈအျဖာျဖာ ပီတိေဝဆာျဖစ္ရပါ၏။ ၿမိဳ႕ထဲရွိ ေစ်းအို၊ ေစ်းေဟာင္း၊ အေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္၍ ကားပါကင္ အမ်ားႀကီးပါဝင္သည့္ အေဆာက္ အအံုသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးလွ်င္ ရႏိုင္၏။ ''ေျမအုတ္တို႔ ၿပိဳေလရာ၊ ေက်ာက္ဆစ္၊ ေက်ာက္သား တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရမည္'' ဆုိသလိုပါပဲ ...။ အလြန္တန္ဖိုးရွိ အဖိုးတန္၊ အမ်ဳိးမွန္အသံုးဝင္ေသာ အေဆာက္ အအံုမ်ား ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္..။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထုသည္ သဘာဝ႐ႈခင္း၊ သစ္ ပင္ပန္းမာလာမ်ား၊ ဖူးပြင့္ေဝဆာေနသည္မ်ား၊ ေက်းငွက္ သာရကာ မ်ား၏ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ေအာ္ျမည္သံေလး မ်ားကို ခံစားခ်င္ၾက၏။ ငတ္မြတ္ေနၾကပါ၏။ အာသာ ငမ္းငမ္း တဒဂၤဖက္တြယ္ခ်င္ ၾကပါ၏။ သည္ေနရာမ်ားသည္ ရွားပါးပစၥည္းျဖစ္၏။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား၊ ဘဝအေမာမ်ား၊ ထြက္ေပါက္မရွိ ပိတ္ေလွာင္ေနမႈမ်ားကို ထြက္ေပါက္ ေပးေျဖေဖ်ာက္ခ်င္ၾက၏။ သို႔ျဖင့္ တံတားျဖဴအင္းလ်ားကန္ေပါင္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ-ျပည္သူ႔ရင္ျပင္စသည္မ်ားကို မိသားစု မ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ခံလာၾက၏။ ကိုယ္ပိုင္ကား၊ အငွားကားမ်ားျဖင့္လာၾက၏။ မႀကံဳစဖူး ထူးထူးကဲကဲ ပြဲေတာ္ရက္မ်ား၊ အလည္လာတတ္ၾက၏။ ထူးထူးကဲကဲ လမ္းေတြပိတ္ကုန္၏။ ဆို႔ကုန္၏။ ရပ္စရာေနရာမရွိ။ မရပ္ရ ေနရာ သတ္မွတ္ထား၏။ ယာဥ္ထိန္းကယာဥ္စီးဆင္းႏုိင္ ေအာင္ ရွင္းလင္း၏။ ပါးစပ္က ခရာတရစပ္မႈတ္ေန၏။ မရပ္မနား မႈတ္ေန၏။ လက္ႏွစ္ဖက္က သြက္သြက္ေဝွ႕ယမ္း၊ လႈပ္ခါ၊ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းက ေျပးလႊားခုန္ေပါက္ေနရ၏။ ၾကာျမင့္စြာ ေက်ာက္ခ်ထားေသာယာဥ္မ်ားကို အေရးယူရ၏။ ကရိန္းနဲ႔ ဆြဲရ၏။ ျပည္သူစိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္ရ၏။ အေပ်ာ္ေလးေတြေပ်ာက္ကုန္၏။ ''ဒါျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ ကြၽန္မ တို႔ကားကို ဘယ္မွာရပ္ရမလဲ-ကားပါကင္ဘယ္မွာလဲ'' ဟု ေမးၾက၏။ ျမန္းၾက၏။ ကားပါကင္မရွိသလို ယာဥ္ထိန္း တြင္အေျဖမရွိ၊ မေျဖတတ္၊ ဤတြင္ ''စိတ္ပိုင္းေရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းပါ၊ ယာဥ္ထိန္းရွင္းမရေသာ ယာဥ္ေက်ာေရာ စိတ္ပါက်ပ္ တည္းမႈ'' ျဖစ္ကုန္ ပါေတာ့သတည္း....။
သုိ႔ျဖင့္ ျပည္သူက ယာဥ္ထိန္းကုိ အျမင္မၾကည္၊ မၾကည္ ျဖဴႏိုင္။ ရဲႏွင့္ျပည္သူ မၾကည္ျဖဴျဖစ္ကုန္၏။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ကားပါကင္ တည္ေဆာက္ေပးရပါမည္။ ျပည္သူက ''ကန္႔လန္႔ကာေရွ႕ထြက္လာေသာ ယာဥ္ထိန္း''ကုိသာ ျမင္ၾက ပါ၏။ ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းသူကုိသာ အထင္းသားျမင္ ၾက၏။ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္က အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မျမင္ တတ္ၾကပါ။ သဘာဝက်ပါ၏။ ပုထုဇဥ္တုိ႔၏ အျမင္ ျဖစ္ပါ၏။ တာဝန္ရွိသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေပါင္းစပ္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိပါ၏။
သည္ျပႆနာ၊ သည္လို အေျဖရွာေျဖရွင္းလွ်င္ရႏိုင္မည္ ထင္၏။ ရန္ကုန္တြင္ ေျမရွားကုန္ၿပီ။ ေဘးဘယ္ညာေရွ႕ ေနာက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ နယ္ပယ္သစ္၊ ရွာရန္ေဖြရန္ အခက္အခဲ တကာအခက္ခဲဆံုးျဖစ္ကုန္၏။ သည္ေတာ့၊ သည္လုိလုပ္ၾကပါ။ အေပၚေအာက္ စဥ္းစားပါ။ ဆိုခဲ့ပါ။ ''ေရႊမဂၤလာ ေစ်းသစ္ႀကီး'' ကဲ့သို႔ မိုးေမွ်ာ္အေဆာက္အအံုကဲ့သုိ႔ ကားပါကင္ အေဆာက္အအံု ႀကီးမ်ားကို ေဆာက္ႏိုင္ပါ၏။ ေကာင္းကင္ထက္သုိ႔ တက္ခ်င္ သေလာက္တက္ႏိုင္၏။ ေျမေအာက္ ဆင္းခ်င္သေလာက္ဆင္းႏုိင္။ ေျမေအာက္ (Under Ground) ကားပါကင္ကိုလည္း ထုဆစ္ပံုေဖာ္ဖန္တီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ ပါ၏။ ကားျဖင့္ တက္ ရဆင္းရသည္မွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ပါ၏။

သုိ႔ျဖင့္ အိပ္မက္ထဲက ''ကားပါကင္''မုိးေမွ်ာ္အေဆာက္ အအံုႀကီးမ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းတရင္း၊ မိဘျပည္သူမ်ား မဂၤလာ ႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး လိုခ်င္တာေတြ၊ လုပ္ခ်င္တာေတြ၊ ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ဆႏၵအားလံုးၿပီးျပည့္စံု ကုံလံုၾကြယ္ဝ ေနသည့္ ပံုရိပ္မ်ားကို ျမင္ေယာင္ရင္း.....။ ဦးေႏွာက္ ျဖင့္ ဥာဏ္မီသေဘာက္ ေတြးေတာစဥ္းစားဆင္ျခင္၍ ျဖဴစင္႐ိုးသားေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ အၾကံျပဳတင္ျပလိုက္ ပါရေစ - - - တင္ျပလိုက္ပါ၏။ ။

No comments:

Post a Comment